Học tiếng Anh cơ bản

Các tháng trong tiếng anh là gì ? May là tháng mấy ?

Các tháng trong tiếng Anh: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Cũng như các thứ trong tuần đều có cách viết khác nhau để phân biệt. mỗi tháng đều có tên và cách viết riêng. Tuy nhiên có một số tháng có tên khá dài, quy cách đặt tên không tuân theo một quy luật nào cả. Điều đó làm cho các bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh dễ nhầm lẫn.

Cũng bởi vậy mà gây ra rất nhiều khó khăn đối với người học. Có bạn học 12 năm vẫn chưa biết cách đọc và ghi ngày tháng. Trong bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số thông tin cần thiết về tháng. Cũng như cách viết thời gian sao cho đúng trong tiếng anh.

Học các tháng trong tiếng Anh 
Học các tháng trong tiếng Anh

1. Học các tháng trong tiếng Anh

Sau đây là danh sách 12 tháng, ký tự viết tắt, và phiên âm từng tháng.

ThángTháng trong tiếng AnhViết TắtPhiên âm
Tháng 1JanuaryJan[‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 2FebruaryFeb[‘febrʊərɪ]
Tháng 3MarchMar[mɑrtʃ /mɑːtʃ]
Tháng 4AprilApr[‘eɪprəl]
Tháng 5MayMay[meɪ]
Tháng 6JuneJun[dʒuːn]
Tháng 7JulyJul[/dʒu´lai/]
Tháng 8AugustAug[ɔː’gʌst]
Tháng 9SeptemberSep[sep’tembə]
Tháng 10OctoberOct[ɒk’təʊbə]
Tháng 11NovemberNov[nəʊ’vembə]
Tháng 12DecemberDec[dɪ’sembə]

January là tháng mấy ?

January là tháng 1

February là tháng mấy ?

February là tháng 2

March là tháng mấy ?

March là tháng 3

April là tháng mấy ?

April là tháng 4

May là tháng mấy ?

May là tháng 5

May là tháng mấy
May là tháng mấy

June là tháng mấy ?

June là tháng 6

July là tháng mấy ?

July là tháng 7

August là tháng mấy ?

August là tháng 8

September là tháng mấy ?

September là tháng 9

October là tháng mấy ?

October là tháng 10

November là tháng mấy ?

November là tháng 11

December là tháng mấy ?

December là tháng 12

2. Giới từ đi với tháng trong tiếng Anh

In + Month

On + Day

 • Khi một chuỗi thời gian có cả ngày tháng ta dùng giới từ On.
 • Trước tháng không dùng The, tên tháng được viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ:

 • February is the shortest month of the year, with only 28 days.

=> Tháng hai là tháng ngắn nhất trong năm, chỉ có 28 ngày

 • We are going to finish the exam in June

=> Chúng tôi sẽ kết thúc bài thi vào tháng 6

 • The summer starts in June, every years.

=> Mùa hè bắt đầu vào tháng 6 hằng năm.

 • It’s very cold in December.

=> Trời rất lạnh vào tháng mười hai.

3. Đáp án các tháng tiếng anh là gì

Tháng 1 tiếng anh là gì?

 • January

Tháng 2 tiếng anh là gì?

 • February

Tháng 3 tiếng anh là gì?

 • March

Tháng 4 tiếng anh là gì?

 • April

Tháng 5 tiếng anh là gì?

 • May

Tháng 6 tiếng anh là gì?

 • June

Tháng 7 tiếng anh là gì?

 • July

Tháng 8 tiếng anh là gì?

 • August

Tháng 9 tiếng anh là gì?

 • September

Tháng 10 tiếng anh là gì?

 • October

Tháng 11 tiếng anh là gì?

 • November

Tháng 12 tiếng anh là gì?

 • December

Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close