Khoa HọcVideoVideo Khoa học

Nếu kéo căng hết cỡ, các bộ phận cơ thể người to lớn như thế nào?

Nếu trải rộng hết cỡ, não người có kích thước bằng một chiếc vỏ gối, da người bao phủ sàn của một chiếc lều nhỏ, còn ruột người có chiều dài tương đương một tòa nhà ba tầng, trong khi các mạch máu trong cơ thể người nếu xếp thẳng có thể bao quanh Trái Đất 4 lần.

  • Tìm thấy loại gen vẫn còn hoạt động sau khi cơ thể chúng ta chết đi
  • 20 dạng vật lạ được phát hiện trong cơ thể người khiến bạn “nổi gai ốc”
  • 5 bộ phận cơ thể người trở nên thừa thãi và vô dụng do tiến hóa


#Nếu #kéo #căng #hết #cỡ #các #bộ #phận #cơ #thể #người #lớn #như #thế #nào

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button