Pháp Luật

Nhiều quy định về tăng lương của cán bộ, công chức sắp thay đổi?

Sửa đổi quy định về đề án nâng bậc lương đối với viên chức

Đề án nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương đối với công chức, viên chức, viên chức, người lao động được Bộ Nội vụ lấy ý kiến ​​tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013 / TT-BNV.

  • Tôi có phải đổi bằng lái xe để lấy thẻ căn cước có gắn chip không?

Do đó, nhiều nội dung mới liên quan đến Đề án nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới theo đề xuất của Bộ Nội vụ, cụ thể:

STT

Quy định hiện hành

Quy định được tham khảo

đầu tiên

Không xác định

Bổ sung người làm việc theo hợp đồng lao động của Nghị định 68/2000 / NĐ-CP không áp dụng các quy định của Thông tư về chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

2

Không xác định

Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

3

Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên

Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Mức độ hoàn thành nhiệm vụ trở lên

Điểm mới: Sửa đổi tiêu chuẩn 1 nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 về nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ quản lý và công chức

4

Trường hợp không thực hiện nhiệm vụ được giao và bị xử lý kỷ luật thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên tương ứng với tổng thời gian kéo dài (21 tháng).

– Không hoàn thành nhiệm vụ được giao và bị xử lý kỷ luật thì kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên là 21 tháng.

– Bị xử lý kỷ luật về tội không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ được kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên theo một trong các mốc: 12 tháng, 06 tháng hoặc 03 tháng.

– Được cho hưởng án treo, bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật như nhau mà thời gian kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật trùng với thời gian thử thách của án treo thì thời gian thử thách không được tính vào tăng lương thường xuyên.

Điểm mới: Sửa quy định kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên

5

Đạt 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản đối với bậc lương cuối cùng chưa được xếp ngạch, chức danh và đến ngày 31 tháng 12 của năm được xét nâng bậc lương trước thời hạn từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên. thì được xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng.

Đạt 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng của ngạch, chức danh. Khi xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên. thì được xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng.

Điểm mới: Sửa đổi quy định về điều kiện và phương án dự kiến ​​nâng bậc lương do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3

Dự án này hiện đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật về CNTA VN.

.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Học, Học nữa, Học Mãi
Back to top button