Giảm tải Văn 12 2022 và Phần tinh giản môn văn 2022 chi tiết

Bộ giáo dục vừa ban hành hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2021-2022. Đây là nội dung quan trọng tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Theo dõi Giảm tải Văn 12 2022 và Phần tinh giản môn văn 2022 chi tiết dưới đay cùng với CNTA nhé !

Nội dung giảm tải môn Văn THCS, THPT 2021-2022
Giảm tải Văn 12 2022 và Phần tinh giản môn văn 2022 chi tiết

Theo đó trong năm học 2021-2022 các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện giảng dạy các nội dung ban hành trong Phụ lục I và II của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH. Sau đây là chi tiết nội dung giảm tải môn Ngữ văn được ban hành theo Công văn 4040, mời các bạn cùng theo dõi.

Công văn 4040 môn văn

Dưới đây là chi tiết chương trình giảm tải ngữ văn 12 năm 2022 theo công văn 4040 môn văn :

Nội dung giảm tải môn Văn THPT năm học 2021-2022

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH 
Phụ lục Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH 
Phụ lục Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH 
Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

Phần tinh giản môn văn 2022

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp 6

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Văn học Con Rồng cháu Tiên Cả bài Không dạy
Cây bút thần Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Ông lão đánh cá và con cá vàng

(Truyện cổ tích của A. Pu-skin)

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Con hổ có nghĩa (Vũ Trinh) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Mẹ hiền dạy con (Theo Cổ học tinh

hoa, quyển nhất)

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Mưa của Trần Đăng Khoa Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Lòng yêu nước của I. Ê-ren-bua Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Lao xao của Duy Khán Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

(Theo Thúy Lan)

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Động Phong Nha (Trần Hoàng) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
2 Tiếng Việt Chữa lỗi dùng từ III. Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) II. Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
– Chữa lỗi dùng từ

– Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I, II

(bài Chữa lỗi dùng từ); phần I (bài Chữa lỗi dùng từ – tiếp theo).

các bài văn giảm tải lớp 12 2022
các bài văn giảm tải lớp 12 2022
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Danh từ I. Đặc điểm của danh từ

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

Khuyến khích học sinh tự đọc
Danh từ (tiếp theo) I. Danh từ chung và

danh từ riêng

Khuyến khích học sinh tự đọc
– Danh từ

– Danh từ (tiếp theo)

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần III

(bài Danh từ), phần II (bài Danh từ – tiếp theo).

Chỉ từ Đưa lên trước bài Cụm

danh từ

Đưa lên dạy trước bài Danh từ
Phó từ Đưa lên trước bài Động

từ Cụm động từ

Đưa lên dạy trước bài Động từ Cụm động từ
Ẩn dụ II. Các kiểu ẩn dụ Tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).
Hoán dụ II. Các kiểu hoán dụ Tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).
Các thành phần chính của câu Cả bài Không dạy
Câu trần thuật đơn II. Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
Câu trần thuật đơn có từ II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm
Câu trần thuật đơn không có từ II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm
– Câu trần thuật đơn

– Câu trần thuật đơn có từ

– Câu trần thuật đơn không có từ

Cả 03 bài Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.
giảm tải ngữ văn 12 2022
giảm tải ngữ văn 12 2022
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ III. Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp

theo)

III. Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
– Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

– Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I, II của mỗi bài.
3 Tập làm văn Tập làm thơ bốn chữ I. Chuẩn bị ở nhà Khuyến khích học sinh tự đọc
Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ

năm chữ

I. Chuẩn bị ở nhà Khuyến khích học sinh tự đọc
– Tập làm thơ bốn chữ

– Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II của mỗi bài.
Viết đơn I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc

khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc
– Viết đơn

– Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần III

(bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4 Chủ đề tích hợp Thánh Gióng

Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Tìm hiểu chung về văn tự sự

– Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Cả 04 bài Tích hợp thành một chủ đề

Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp 7

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Văn học Những câu hát về tình cảm gia đình Bài ca dao 2, 3 Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 4)

Những câu hát về tình yêu quê hương,

đất nước, con người

Bài ca dao 2, 3 Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 4)

Những câu hát than thân Bài ca dao 1 Khuyến khích học sinh tự đọc
Những câu hát châm biếm Bài ca dao 3, 4 Khuyến khích học sinh tự đọc
Những câu hát than thân

Những câu hát châm biếm

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung dạy các bài ca dao 2, 3 (bài Những câu hát than thân), bài ca dao 1, 2 (bài Những câu hát

châm biếm).

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường

trông ra (Thiên Trường vãn vọng) của Trần Nhân Tông

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca – trích)

của Nguyễn Trãi

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc), nguyên văn chữ Hán của Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm của Đoàn Thị

Điểm (?)

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
bố) của Lí Bạch
Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều (Phong

Kiều dạ bạc) của Trương Kế

Cả bài Không dạy
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao

ốc vị thu phong sở phá ca) của Đỗ Phủ

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Các câu tục ngữ 4, 6, 7 Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 2, 3, 5, 8)
Tục ngữ về con người và xã hội Các câu tục ngữ 2, 4,

6, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 3, 5, 8, 9)
Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng

Thai Mai

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Những trò lố hay là Va-ren và Phan

Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Quan Âm Thị Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
2 Tiếng Việt Từ Hán Việt I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt Khuyến khích học sinh tự đọc
Từ Hán Việt (tiếp theo) II. Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
– Từ Hán Việt

– Từ Hán Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, III (bài Từ Hán Việt); phần I (bài Từ Hán Việt – tiếp theo).
3 Tập làm văn Cách làm bài văn biểu cảm về tác

phẩm văn học

Cả bài Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy
Bố cục và phương pháp lập luận trong

bài văn nghị luận

Cả bài Tự học có hướng dẫn (01 tiết)
công văn 4040 môn ngữ văn
công văn 4040 môn ngữ văn
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
– Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

– Cách làm bài văn lập luận chứng

minh

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.
– Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

– Cách làm bài văn lập luận giải thích

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.
– Văn bản đề nghị

– Văn bản báo cáo

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II

và phần III của mỗi bài.

4 Chủ đề tích hợp Cổng trường mở ra (Theo Lý Lan)

Mẹ tôi của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

Cuộc chia tay của những con búp

của Khánh Hoài

– Liên kết trong văn bản

– Bố cục trong văn bản

– Mạch lạc trong văn bản

Cả 06 bài Tích hợp thành một chủ đề
Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng

Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh

– Luyện tập lập luận chứng minh

– Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Cả 04 bài Tích hợp thành một chủ đề

Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp 8

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Văn học Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan

Bội Châu

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Hai chữ nước nhà (trích) của Trần

Tuấn Khải

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm
Ông đồ của Vũ Đình Liên Cả bài Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết
Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích

Trưởng giả học làm sang) của Mô-li-e

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
2 Tiếng Việt Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
Ôn luyện về dấu câu Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
– Hội thoại

– Hội thoại (tiếp theo)

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài.
3 Tập làm văn Ôn tập về văn bản thuyết minh Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
Ôn tập về luận điểm Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
4 Chủ đề tích hợp Tôi đi học của Thanh Tịnh

Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng

– Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

– Bố cục của văn bản

Cả 04 bài Tích hợp thành một chủ đề
Nhớ rừng của Thế Lữ

Ông đồ của Vũ Đình Liên

– Câu nghi vấn

– Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 04 bài Tích hợp thành một chủ đề

Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp 9

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Văn học Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích

Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của

Nguyễn Du

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện

Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài Không dạy
Bếp lửa của Bằng Việt Cả bài Chuyển lên dạy chính thức trong 02 tiết
Tập làm thơ tám chữ Cả bài Không thực hiện
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng

mẹ của Nguyễn Khoa Điềm

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Cố hương của Lỗ Tấn Phần chữ in nhỏ Không dạy
Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) của

M. Go-rơ-ki

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của

Vũ Khoan

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của

La Phông-ten (trích) của Hi-pô-lít Ten

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Con cò của Chế Lan Viên Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Bến quê (trích) của Nguyễn Minh Châu Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích

Rô-bin-xơn Cru-xô) của Đe-ni-ơn Đi-phô

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang

) của G. Lân-đơn

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
chương trình giảm tải ngữ văn 12 năm 2022
chương trình giảm tải ngữ văn 12 năm 2022
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Bắc Sơn (trích hồi bốn) của Nguyễn

Huy Tưởng

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) của Lưu

Quang Vũ

Cả bài Không dạy
2 Tiếng Việt Xưng hô trong hội thoại Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
Trau dồi vốn từ Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
3 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm
Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự Cả bài Chuyển thành bài: Kiểm tra về thơ hiện đại
Người kể chuyện trong văn bản tự sự Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm
Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại Cả bài Chuyển thành bài: Kiểm tra về truyện hiện đại
Biên bản I. Đặc điểm của biên

bản

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm
Luyện tập viết biên bản I. Ôn tập lí thuyết Khuyến khích học sinh tự đọc
– Biên bản

– Luyện tập viết biên bản

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn

học sinh học phần II, III bài Biên bản; phần II bài Luyện tập viết biên bản.

Hợp đồng I. Đặc điểm của hợp

đồng

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm
Luyện tập viết hợp đồng I. Ôn tập lí thuyết Khuyến khích học sinh tự đọc
– Hợp đồng

– Luyện tập viết hợp đồng

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn

học sinh học phần II, III bài Hợp đồng; phần II bài Luyện tập viết hợp đồng.

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
4 Chủ đề Truyện Kiều của Nguyễn Du Cả 05 bài Tích hợp thành một chủ đề
tích hợp Chị em Thúy Kiều (trích Truyện
Kiều) của Nguyễn Du
Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện
Kiều) của Nguyễn Du
– Miêu tả trong văn bản tự sự
– Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Bàn về đọc sách (trích) của Chu Cả 05 bài Tích hợp thành một chủ đề
Quang Tiềm
– Nghị luận về một sự việc, hiện tượng
đời sống
– Cách làm bài nghị luận về một sự
việc, hiện tượng đời sống
– Nghị luận về một vấn đề tư tưởng,
đạo lí
– Cách làm bài nghị luận về một vấn đề
tư tưởng, đạo lí

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp 10

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Văn học Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na – sử thi Ấn Độ) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Bài ca dao 2, 3, 5 Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 4, 6)

Ca dao hài hước Bài ca dao 3, 4 Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 2)

Đọc thêm:

Vận nước (Quốc tộ) của Thiền sư Pháp Thuận

Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) của Thiền sư Mãn Giác

Hứng trở về (Quy hứng) của Nguyễn

Trung Ngạn

Cả 03 bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Thơ hai-cư của Ba-sô Bài 4, 5, 7, 8 Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài 1, 2,

3, 6)

Đọc thêm:

Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)

của Thôi Hiệu

Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương Linh

Cả 03 bài Khuyến khích học sinh tự đọc
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Khe chim kêu (Điểu minh giản) của

Vương Duy

Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng

Đức Lương

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Hiền tài nguyên khí của quốc gia (trích Bài đề danh tiến khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) của Thân

Nhân Trung

Cả bài Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

(trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích

Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) của

Nguyễn Du

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
2 Tiếng Việt Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt I. Ngôn ngữ sinh hoạt: mục 1 (Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt), mục 2 (Các dạng biểu hiện của

ngôn ngữ sinh hoạt)

Khuyến khích học sinh tự đọc
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp III. Luyện tập: bài tập 3 Khuyến khích học sinh tự làm
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
theo)
– Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

– Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung vào mục 3 phần I bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt; phần II và bài tập 1, 2 phần III bài Phong cách ngôn ngữ

sinh hoạt – tiếp theo.

3 Làm văn Lập dàn ý bài văn tự sự Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
Luyện tập viết đoạn văn tự sự Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm
Tóm tắt văn bản thuyết minh Cả bài Không dạy
Các bài viết Làm văn 8 bài viết Chọn 7 bài viết:

– Học kỳ I :

+ Bài số 1 (ở nhà): Viết bài văn biểu cảm.

+ Bài số 2 (trên Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp ): Viết bài văn tự sự.

+ Bài số 3 (ở nhà): Viết bài văn nghị luận xã hội.

+ Bài số 4 (kiểm tra học kỳ I): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

– Học kỳ II :

+ Bài số 5 (ở nhà): Viết bài văn thuyết minh.

+ Bài số 6 (trên Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp ): Viết bài văn nghị luận văn học.

+ Bài số 7 (kiểm tra cuối năm): Tổng hợp kiến

thức, kĩ năng.

các tác phẩm giảm tải lớp 12 2022
các tác phẩm giảm tải lớp 12 2022
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
4 Chủ đề

tích hợp

Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm

Săn – sử thi Tây Nguyên)

Cả 05 bài Tích hợp thành một chủ đề
Truyện An Dương Vương và Mị Châu –
Trọng Thủy
Tấm Cám
– Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong
bài văn tự sự
– Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân
vật chính)
Truyện Kiều (Phần một: Tác giả)

Trao duyên (trích Truyện Kiều) của

Cả 04 bài Tích hợp thành một chủ đề
Nguyễn Du
Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
của Nguyễn Du
– Thực hành các phép tu từ: phép điệp
và phép đối

Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp 11

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Văn học Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng

kinh kí sự) của Lê Hữu Trác

Cả bài Chọn những nội dung theo Hướng dẫn thực

hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng để dạy.

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương của

Trần Tế Xương

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân

Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài Không dạy
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
Đọc thêm: Chạy giặc của Nguyễn

Đình Chiểu

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương

Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) của Chu Mạnh Trinh

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)

của Hồ Biểu Chánh

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: “Vi hành” của Nguyễn Ái

Quốc

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Tinh thần thể dục của

Nguyễn Công Hoan

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Lai Tân của Hồ Chí Minh Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Nhớ đồng của Tố Hữu Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Chiều xuân của Anh Thơ Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Tương tư của Nguyễn Bính Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập

Người làm vườn) của R.Ta-go

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của

Phri-đrích Ăng-ghen

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
2 Tiếng Việt Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

(tiếp theo)

Cả bài Khuyến khích học sinh tự học
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ

phận trong câu

Cả bài Khuyến khích học sinh tự làm
tinh giản văn 2022
tinh giản văn 2022
TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
3 Làm văn Tóm tắt văn bản nghị luận I. Mục đích, yêu cầu

của việc tóm tắt văn bản nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Bài tập 2 Khuyến khích học sinh tự làm
– Tóm tắt văn bản nghị luận

– Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, phần luyện tập bài Tóm tắt văn bản nghị luận; bài tập 1 bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị

luận.

4 Chủ đề tích hợp Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương

Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến

Thương vợ của Trần Tế Xương

– Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

– Thao tác lập luận phân tích

– Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Cả 06 bài Tích hợp thành một chủ đề
– Phong cách ngôn ngữ báo chí

– Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

– Bản tin

– Luyện tập viết bản tin

– Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

– Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Cả 06 bài Tích hợp thành một chủ đề

Nội dung tinh giản văn 2022 Lớp 12

TT Chủ đề Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Văn học Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong

văn nghệ của dân tộc của Phạm Văn Đồng

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) của

Nguyễn Đình Thi

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) của

Xtê-phan Xvai-gơ

Cả bài Không dạy
Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng

chống AIDS, 1 – 12 – 2003 của Cô-phi An-nan

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Luật thơ (tiếp theo) Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm
Đọc thêm:

Dọn về làng của Nông Quốc Chấn

Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Đò Lèn của Nguyễn Duy

Cả 03 bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm:

Bác ơi! của Tố Hữu

Tự do (trích) của Pôn Ê-luy-a

Cả 02 bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không

thể nào quên) của Võ Nguyên Giáp

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Đọc thêm: Mùa rụng trong vườn

(trích) của Ma Văn Kháng

Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
Thuốc của Lỗ Tấn Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
2 Tiếng Việt Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp

theo)

Luyện tập Khuyến khích học sinh tự làm
– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Cả 02 bài Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I

bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phần II

phần tinh giản môn văn 2022
phần tinh giản môn văn 2022
(tiếp theo) bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – tiếp

theo.

Nhân vật giao tiếp Cả bài Khuyến khích học sinh tự học, tự làm
3 Làm văn Văn bản tổng kết Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm
4 Chủ đề tích hợp Người lái đò Sông Đà (trích) của Nguyễn Tuân

Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường

– Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

– Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Cả 04 bài Tích hợp thành một chủ đề
Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Cả 03 bài Tích hợp thành một chủ đề

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Video hướng dẫn giảm tải văn 12 2022

Back to top button