Wiki

O

บทความนี้เกี่ยวกับอักษรละติน สำหรับอักษรซีริลลิก ที่ลักษณะคล้ายกัน ดูที่ О

รหัสธงสองมือ
O
ภาษามือ
O
อักษรเบรลล์
O
อักษรละติน
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

O (ตัวใหญ่:O ตัวเล็ก:o) เป็นอักษรละติน ในลำดับที่ 15 โดยชื่อเรียกคือ “โอ”

ความหมายของ O และ o


  • O เป็นสัญลักษณ์ของธาตุออกซิเจน
  • O เป็น 1 ใน 4 ของหมู่โลหิต

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button