Giáo DụcMôn Sinh

Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải

Nhằm giúp các em học trò THPT khái quát, học trò giỏi Toán nói riêng có thêm tài liệu ôn luyện chuyên đề hình học ko gian dùng cho cho kì thi THPT Quốc gia và các kì thi học trò giỏi môn Toán. CNTA giới thiệu cuốn sách Luyện tập và bồi dưỡng học trò giỏi hình học ko gian (287 trang). Sách do các tác giả: Phan Huy Khcửa ải (Chủ biên), Chử Xuân Dũng, Hoàng Văn Phú, Cù Phương Anh biên soạn.

Nội dung sách:
Chương 1. Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Mối quan hệ song song

+ Các bài toán chung về đường thẳng và mặt phẳng
+ Vấn đề về diện tích bề mặt
+ Các bài toán về tính song song của đường thẳng và mặt phẳng
chương 2. Mối quan hệ vuông góc
Vấn đề khoảng cách

+ Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đoạn thẳng, hoặc từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng
Khoảng cách giữa 2 đường chéo
Vấn đề về góc trong ko gian

+ Bài toán về góc giữa 2 đường chéo.
+ Bài toán về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và góc giữa 2 mặt phẳng
Sử dụng bí quyết tọa độ để giải các bài toán về khoảng cách và góc trong ko gian
Thể tích của khối đa diện

+ Tính thể tích bằng cách sử dụng trực tiếp các công thức về thể tích
+ Tính thể tích theo thể tích của các khối đa diện khác
+ Bài toán so sánh khối lượng
+ Các vấn đề liên can tới âm lượng
+ Dùng bí quyết tích để tìm quãng đường
Bài toán về quan hệ vuông góc

+ Các bài toán tuyển lựa về quan hệ vuông góc
+ Các bài toán chứng minh tính vuông góc trong các đề thi tuyển sinh môn Toán.
+ Các bài toán về mặt cắt liên can tới độ vuông góc
[ads] Chương 3. Khối xoay
Hình cầu

+ Các bài toán tuyển lựa về mặt cầu
+ Nhìn lại các bài toán về mặt cầu trong các đề thi tuyển sinh đại học
Hình trụ, hình nón

+ Các dạng toán căn bản
+ Bài toán phối hợp giữa khối trụ, khối nón, khối cầu và khối đa diện
Chương 4. 1 số chủ đề đặc thù

+ Tứ diện: Tứ diện vuông, tứ diện Orthocentre, tứ diện gần đều.
+ Các bài toán giải tích trong hình học ko gian

Tải xuống tài liệu

Xem thêm về bài viết

Ôn luyện bồi dưỡng học trò giỏi hình học ko gian – Phan Huy Khcửa ải

Nhằm giúp các em học trò THPT khái quát, các bạn học trò giỏi Toán nói riêng có thêm tài liệu đoàn luyện bồi dưỡng chuyên đề hình học ko gian để dùng cho cho kỳ thi THPT Quốc gia và các kỳ thi học trò giỏi Toán, CNTA giới thiệu cuốn sách Ôn luyện bồi dưỡng học trò giỏi hình học ko gian (287 trang). Sách được biên soạn bởi các tác giả: Phan Huy Khcửa ải (Chủ biên), Chử Xuân Dũng, Hoàng Văn Phủ, Cù Phượng Anh.
Nội dung sách:
Chương 1. Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song
+ Các bài toán đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
+ Các bài toán về tiết diện
+ Các bài toán về tính song song của đường thẳng và mặt phẳng
Chương 2. Quan hệ vuông góc
Các bài toán về khoảng cách
+ Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng, hoặc từ 1 điểm đến mặt phẳng
+ Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
Các bài toán về góc trong ko gian
+ Bài toán về góc giữa 2 đường thẳng chéo nhau
+ Bài toán về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và góc giữa 2 mặt phẳng
Sử dụng bí quyết tọa độ để giải các bài toán về khoảng cách và góc trong ko gian
Thể tích của khối đa diện
+ Tính thể tích bằng cách sử dụng trực tiếp các công thức về thể tích
+ Tính thể tích bằng cách sử dụng thể tích của các khối đa diện khác
+ Bài toán so sánh thể tích
+ Các bài toán liên can tới thể tích
+ Sử dụng bí quyết thể tích để tìm khoảng cách
Các bài toán về quan hệ vuông góc
+ Các bài toán tuyển lựa về quan hệ vuông góc
+ Các bài toán chứng minh tính vuông góc trong các đề thi tuyển sinh môn Toán
+ Các bài toán về tiết diện liên can tới tính vuông góc
[ads] Chương 3. Khối tròn vo
Hình cầu
+ Các bài toán tuyển lựa về hình cầu
+ Nhìn lại các bài toán về hình cầu trong các đề thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng
Hình trụ, hình nón
+ Các dạng toán căn bản
+ Các bài toán phối hợp giữa hình trụ, hình nón với hình cầu và các khối đa diện
Chương 4. 1 số chuyên đề đặc thù
+ Hình tứ diện: Tứ diện vuông, Tứ diện trực tâm, Tứ diện gần đều
+ Các bài toán quỹ tích trong hình học ko gian

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Ôn #luyện #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #hình #học #ko #gian #Phan #Huy #Khcửa ải


#Ôn #luyện #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #hình #học #ko #gian #Phan #Huy #Khcửa ải

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button