Wiki

Phân biệt cách phát âm giữa /t/ và /ed/ ?

Trong tiếng anh ,đặc biệt là trong giao tiếp bạn cần phải phát âm cho đúng để người giao tiếp với bạn có thể hiểu được những gì mà bạn nói với họ. Đối với người học tiếng anh giao tiếp họ hay nhầm lẫn cách phát âm của âm /t/ và /ed/.

Cách phát âm /t/ trong tiếng Anh :

 Đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên. Sau đó bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng.

Chú ý: Không làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm.

Example:                         

Eat /i:t/ Ăn 

Suit /su:t/ : Phù hợp

Cách phát âm /ed/ trong tiếng Anh:

Có 3 cách phát âm /ed/ chính

Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là s.

Example:

Hoped /hoʊpt/: Hy vọng

Coughed /kɔːft/: Ho

Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

Example:

Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốn

Added /æd/: thêm vào

 Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Example:

Cried /kraɪd/: Khóc

Smiled /smaɪld/: Cười

Chú ý: Đuôi ed trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/ bất luận ed sau âm gì:

Aged : Tuổi

Crooked :Quanh co

Bài viết phân biệt cách phát âm /t/ và /ed/ được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Ngoại ngữ SGV khai giảng hàng tuần khóa học tiếng Anh. Liên hệ 0902 516 288 thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn.

Trả lời

Back to top button