Giáo DụcMôn Kỹ Thuật

Phát huy kỹ thuật đặt trục giải nhanh hình học không gian từ A đến Z – Nguyễn Hữu Bắc

Sách gồm 370 trang chỉ dẫn cách giải nhanh phần hình học ko gian bằng hệ trục tọa độ, các bài tập trong sách đều có đáp án và lời giải cụ thể.

Nội dung sách:
Phần 1. Kiến thức căn bản về hình học ko gian

Kiến thức căn bản về dạng hình
Phương pháp khắc phục
Phần 2. Gicửa ải bằng 2 cách thức

Kim tự tháp
[ads]

+ Dạng 1. Thể tích của hình chóp đều
+ Dạng 2. Thể tích của hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy.
+ Dạng 3. Thể tích của hình chóp có các mặt bên vuông góc với mặt đáy.
+ Dạng 4. Thể tích của hình chóp có các cạnh bên bằng
+ Dạng 5. Hình chóp có các mặt bên (hoặc các mặt bên) đôi 1 vuông góc với nhau.
+ Dạng 6. Tỷ lệ thể tích (Simson)
+ Dạng 7. Khối lượng của “neutrino”
Lăng kính
+ Dạng 1. Thể tích của khối lăng trụ đều, đứng
+ Dạng 2. Thể tích khối lăng trụ xiên
Phần 3. Phương pháp đặt trục tọa độ

Tải xuống tài liệu

Xem thêm về bài viết

Phát huy kỹ thuật đặt trục giải nhanh hình học ko gian từ A tới Z – Nguyễn Hữu Bắc

Sách gồm 370 trang thể hiện cách giải nhanh hình học ko gian bằng cách gắn hệ trục tọa độ, các bài tập trong sách đều có đáp án và lời giải cụ thể.
Nội dung sách:
Phần 1. Kiến thức căn bản về hình học ko gian
Kiến thức căn bản về các hình
Phương pháp giải
Phần 2. Gicửa ải theo 2 cách thức
Hình chóp
[ads] + Dạng 1. Thể tích hình chóp đều
+ Dạng 2. Thể tích hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy
+ Dạng 3. Thể tích hình chóp có mặt bên vuống góc với mặt đáy
+ Dạng 4. Thể tích hình chóp có các cạnh bên bằng nhau
+ Dạng 5. Hình chóp có các mặt bên (hoặc cạnh bên) đôi 1 vuông góc
+ Dạng 6. Tỉ số thể tích (Simson)
+ Dạng 7. Thể tích “nơtrino”
Lăng trụ
+ Dạng 1. Thể tích lăng trụ đều, đứng
+ Dạng 2. Thể tích lăng trụ xiên
Phần 3. Phương pháp đặt trục tọa độ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Phát #huy #kỹ #thuật #đặt #trục #giải #nhanh #hình #học #ko #gian #từ #tới #Nguyễn #Hữu #Bắc


#Phát #huy #kỹ #thuật #đặt #trục #giải #nhanh #hình #học #ko #gian #từ #tới #Nguyễn #Hữu #Bắc

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button