Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 (sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 Tuần 24 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em  học sinh lớp 1 tham khảo, củng cố kiến thức đã học trong tuần, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho tuần tiếp theo.

Qua đó, các em sẽ nắm được cách giải các dạng toán đã được học, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa kỳ và cuối năm lớp 1 đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm Phiếu bài tập cuối tuần sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 24

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp:

a) Bút chì của em dài khoảng:

A. 1 bước chân của em B. 10cm

b) Quyển sách của em dài khoảng:

A. 25cm B. 1cm

c) Đồ vật nào dưới đây dài khoảng 3 bước chân của em?

A. Chiếc xe đạp B. Cặp sách

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 3

Bài 3

Bài 4: Nhìn vào mỗi hình vẽ và khoanh vào câu trả lời đúng:

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 24

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

a) B b) A c) A

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

Bài 4

Bài 1: Khoanh vào vật dài nhất ở mỗi hình dưới đây:

Bài 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2

Bài 3: Điền số từ 1 đến 4 vào ô trống theo thứ tự khinh khí cầu bay thấp nhất đến cao nhất:

Bài 3

Bài 4: Nhìn hình vẽ dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

Bài 4

1) Trong bốn con vật, con vật cao nhất là?

2) Con vật thấp nhất trong bốn con vật là?

3) Số con vật cao hơn con hổ là?

4) Số con vật thấp hơn con hươu cao cổ là?

5) Con vật nào cao hơn con hổ nhưng thấp hơn con hươu cao cổ?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 23

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

1) Trong bốn con vật, con vật cao nhất là con hưu cao cổ.

2) Con vật thấp nhất trong bốn con vật là con chuột.

3) Số con vật cao hơn con hổ là 2 con.

4) Số con vật thấp hơn con hươu cao cổ là 3 con.

5) Con vật cao hơn con hổ nhưng thấp hơn con hươu cao cổ là con hà mã.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 22

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 1

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

Bài 2

Bài 3: Nhìn hình vẽ và viết dài hơn, ngắn hơn vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bài 2

a) Bút chì số 1 ….. bút chì số 2.

b) Thước kẻ số 2 ….thước kẻ số 1.

c) Con rắn số 1 …. con rắn số 2.

d) Mũi tên số 1 …. mũi tên số 2.

e) Bút màu số 2 …. bút màu số 1.

g) Vợt tennis …. vợt bóng chày.

Bài 4: Viết các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào ô trống theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất:

Bài 3

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 22

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

a) Bút chì số 1 dài hơn bút chì số 2.

b) Thước kẻ số 2 ngắn hơn thước kẻ số 1.

c) Con rắn số 1 dài hơn con rắn số 2.

d) Mũi tên số 1 dài hơn mũi tên số 2.

e) Bút màu số 2 ngắn hơn bút màu số 1.

g) Vợt tennis ngắn hơn vợt bóng chày.

Bài 4:

Bài 3

Bài 1:

a) Sắp xếp các số 72, 51, 13, 53, 0, 24 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 14, 51, 46, 24, 93, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

Bài 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 3

Bài 4: Nối các số từ bé đến lớn và tô màu bức tranh:

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 21

Bài 1:

a) Sắp xếp: 0, 13, 24, 51, 53, 72

b) Sắp xếp: 93, 51, 46, 24, 14, 2

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

Bài 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị

a) ….gồm 3 chục và 6 đơn vị. b) 82 gồm ….chục và ….đơn vị.
c) ….gồm 1 chục và 5 đơn vị. d) 71 gồm ….chục và ….đơn vị.

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2

Bài 3:

a) Sắp xếp các số 82, 24, 14, 6, 93, 0, 22 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 5, 33, 62, 15, 58, 17, 59 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

72 … 37 92 … 49 18 … 18
59 … 91 47 … 18 91 …. 91

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 20

Bài 1:

a) 36 gồm 3 chục và 6 đơn vị. b) 82 gồm 8 chục và 2 đơn vị.
c) 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị. d) 71 gồm 7 chục và 1 đơn vị.

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

a) Sắp xếp: 0, 6, 14, 22, 24, 82, 93.

b) Sắp xếp: 62, 59, 58, 33, 17, 15, 5.

Bài 4:

72 > 37 92 > 49 18 = 18
59 < 91 47 > 18 91 = 91

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 Tuần 24 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em  học sinh lớp 1 tham khảo, củng cố kiến thức đã học trong tuần, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho tuần tiếp theo.

Qua đó, các em sẽ nắm được cách giải các dạng toán đã được học, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa kỳ và cuối năm lớp 1 đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm Phiếu bài tập cuối tuần sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 24

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp:

a) Bút chì của em dài khoảng:

A. 1 bước chân của em B. 10cm

b) Quyển sách của em dài khoảng:

A. 25cm B. 1cm

c) Đồ vật nào dưới đây dài khoảng 3 bước chân của em?

A. Chiếc xe đạp B. Cặp sách

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 3

Bài 3

Bài 4: Nhìn vào mỗi hình vẽ và khoanh vào câu trả lời đúng:

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 24

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

a) B b) A c) A

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

Bài 4

Bài 1: Khoanh vào vật dài nhất ở mỗi hình dưới đây:

Bài 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2

Bài 3: Điền số từ 1 đến 4 vào ô trống theo thứ tự khinh khí cầu bay thấp nhất đến cao nhất:

Bài 3

Bài 4: Nhìn hình vẽ dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

Bài 4

1) Trong bốn con vật, con vật cao nhất là?

2) Con vật thấp nhất trong bốn con vật là?

3) Số con vật cao hơn con hổ là?

4) Số con vật thấp hơn con hươu cao cổ là?

5) Con vật nào cao hơn con hổ nhưng thấp hơn con hươu cao cổ?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 23

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

1) Trong bốn con vật, con vật cao nhất là con hưu cao cổ.

2) Con vật thấp nhất trong bốn con vật là con chuột.

3) Số con vật cao hơn con hổ là 2 con.

4) Số con vật thấp hơn con hươu cao cổ là 3 con.

5) Con vật cao hơn con hổ nhưng thấp hơn con hươu cao cổ là con hà mã.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 22

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 1

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

Bài 2

Bài 3: Nhìn hình vẽ và viết dài hơn, ngắn hơn vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bài 2

a) Bút chì số 1 ….. bút chì số 2.

b) Thước kẻ số 2 ….thước kẻ số 1.

c) Con rắn số 1 …. con rắn số 2.

d) Mũi tên số 1 …. mũi tên số 2.

e) Bút màu số 2 …. bút màu số 1.

g) Vợt tennis …. vợt bóng chày.

Bài 4: Viết các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào ô trống theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất:

Bài 3

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 22

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

a) Bút chì số 1 dài hơn bút chì số 2.

b) Thước kẻ số 2 ngắn hơn thước kẻ số 1.

c) Con rắn số 1 dài hơn con rắn số 2.

d) Mũi tên số 1 dài hơn mũi tên số 2.

e) Bút màu số 2 ngắn hơn bút màu số 1.

g) Vợt tennis ngắn hơn vợt bóng chày.

Bài 4:

Bài 3

Bài 1:

a) Sắp xếp các số 72, 51, 13, 53, 0, 24 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 14, 51, 46, 24, 93, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

Bài 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 3

Bài 4: Nối các số từ bé đến lớn và tô màu bức tranh:

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 21

Bài 1:

a) Sắp xếp: 0, 13, 24, 51, 53, 72

b) Sắp xếp: 93, 51, 46, 24, 14, 2

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

Bài 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị

a) ….gồm 3 chục và 6 đơn vị. b) 82 gồm ….chục và ….đơn vị.
c) ….gồm 1 chục và 5 đơn vị. d) 71 gồm ….chục và ….đơn vị.

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2

Bài 3:

a) Sắp xếp các số 82, 24, 14, 6, 93, 0, 22 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 5, 33, 62, 15, 58, 17, 59 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

72 … 37 92 … 49 18 … 18
59 … 91 47 … 18 91 …. 91

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 20

Bài 1:

a) 36 gồm 3 chục và 6 đơn vị. b) 82 gồm 8 chục và 2 đơn vị.
c) 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị. d) 71 gồm 7 chục và 1 đơn vị.

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

a) Sắp xếp: 0, 6, 14, 22, 24, 82, 93.

b) Sắp xếp: 62, 59, 58, 33, 17, 15, 5.

Bài 4:

72 > 37 92 > 49 18 = 18
59 < 91 47 > 18 91 = 91
Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page