Biểu mẫu

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Lịch sử – Địa lý

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Sau đây là Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Lịch sử – Địa lý, mời các bạn tham khảo.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 6 môn Lịch sử – Địa lý chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô lấy tư liệu góp ý SGK mới.

Phiếu nhận xét SGK Lịch sử – Địa lý

UBND HUYỆN …….

TRƯỜNG ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SGK

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

BỘ CÁNH DIỀU

BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BỘ CHÂN TRỜI
SÁNG TẠO

Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương

– Ngôn ngữ viết khoa học, cô đọng,dễ hiểu. Các quy định về chính tả, chữ viết, kí hiệu đúng theo quy định, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi HS

– Ngôn ngữ viết khoa học, dễ hiểu. Các quy định về chính tả, chữ viết, kí hiệu đúng theo quy định, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi HS

– Ngôn ngữ viết trong sáng, dễ hiểu. Các quy định về chính tả, chữ viết, kí hiệu đúng theo quy định, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi HS

– Nội dung bài học có: mục tiêu rõ ràng, phần giới thiệu vào bài học hấp dẫn, những kiến thức, kĩ năng đảm bảo những nội dung cần đạt về phẩm chất năng lực theo CT GDPT và cả các nội dung nâng cao; giúp người học rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất.

– Nội dung các bài học có mục tiêu rõ ràng, phần giới thiệu vào bài học hấp dẫn; những kiến thức, kĩ năng đảm bảo những nội dung cần đạt về phẩm chất năng lực theo CT GDPT và cả các nội dung nâng cao;giúp người học rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất, vận dụng được kiến thức để giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài.

– Nội dung các bài học có mục tiêu rõ ràng, phần giới thiệu vào bài học hấp dẫn gắn với các hiện tượng diễn ra trong thực tế; những kiến thức, kĩ năng đảm bảo những nội dung cần đạt về phẩm chất năng lực theo CT GDPT và cả các nội dung nâng cao; giúp người học rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất, vận dụng được kiến thức để giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài.

– Có hệ thống các bài tập vận dụng, trải nghiệm thực tiễn, hình thành năng lực giải quyết vấn đề cuộc sống; Tuy nhiên số lượng câu hỏi ít.

– Có hệ thống các bài tập vận dụng, trải nghiệm thực tiễn, hình thành năng lực giải quyết vấn đề cuộc sống;

– Có các câu hỏi khi bắt đầu vào bài học ngắn gọn, HS có thể dễ dàng trả lời; các câu hỏi ở từng phần nội dung HS có thể dựa vào kiến thức qua hệ thống kênh chữ, kênh hình dễ dàng trả lời được; các câu hỏi cuối bài ở mức vận dụng, trải nghiệm thực tiễn giúp hình thành năng lực giải quyết vấn đề cuộc sống;

Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường

Nội dung SGK đảm bảo chính xác – khoa học, phù hợp với năng lực nhận thức của HS khá – giỏi; đảm bảo mục tiêu phân hóa HS; tuy nhiên lượng kiến thức dài và khá khó với học sinh

Nội dung SGK đảm bảo chính xác – khoa học, phù hợp với năng lực nhận thức của HS; đảm bảo mục tiêu phân hóa HS; hệ thống kênh hình phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho GV trong việc cung cấp kiến thức – kĩ năng cho HS.

Nội dung SGK đảm bảo chính xác – khoa học, phù hợp với năng lực nhận thức của HS; vẫn đảm bảo mục tiêu phân hóa; xây dựng nhiều hình thức và phương pháp đánh giá tạo điều kiện thuận lợi cho GV trong việc lựa chọn công cụ đánh giá năng lực HS.

Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa

– Có tài liệu tập huấn

– Có SGV

– Có sách bài tập HS

– Có video

– Có tài liệu tập huấn

– Có SGV

– Có sách bài tập HS

– Có video

* KẾT LUẬN VỀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN:

– Bộ sách “Cánh diều”: 0 thành viên đề xuất lựa chọn:

Lý do: Lượng kiến thức trong bài học dài, ngôn ngữ viết chuyên sâu, kiến thức khó đối với HS lớp 6. Bài mở đầu, Bài 3: Lược đồ trí nhớ; Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa; …Nội dung còn nặng về kênh chữ. HS còn gặp nhiều khó khăn trong tự học khi học các bài thực hành sau chủ đề: Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản…. không có tài liệu.

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”: 0 thành viên lựa chọn:

*Lý do không có thành viên lựa chọn: Hình thức trình bày khá rối mắt, gây khó khăn cho GV và HS trong quá trình phối hợp hoạt động dạy – học; kiến thức dài, khó đối với HS lớp 6; Câu hỏi bài tập vận dụng còn khó đối với khả năng tự học của HS; Một số kiến thức chưa đồng nhất giữa các bài học

  • Bộ sách “Chân trời sáng tạo”:

*Lý do về nội dung sách: Nội dung viết rõ ràng, dễ hiểu, cập nhật nhiều kiến thức mới trên nền nội dung cũ thuận lợi cho người dạy và người học dễ hiểu để tiếp cận CTGDPT mới.

+ Về hình thức: Ngôn ngữ viết rõ ràng, gần gũi, ngắn gọn,dễ hiểu với HS lớp 6.

+ Về hệ thống câu hỏi và bài tập vận dụng:

Hệ thống các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự và theo từng mức độ nhận thức: các câu hỏi được đặt ở đầu bài học giúp HS khởi động và tạo hứng thú học tập (đa phần là các câu hỏi dễ); các câu hỏi ở từng phần nội dung bài học gắn với nội dung bài nên HS dễ dàng củng cố kiến thức; cuối bài học đều có câu hỏi luyện tập và vận dụng phù hợp khả năng nhận thức của đối tượng HS lớp 6. Phát huy được năng lực tự học, khả năng sáng tạo của HS.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button