Biểu mẫu

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 – Tất cả các môn

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 – Tất cả các môn: Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Công nghệ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, GDTC, Âm nhạc…..mẫu được các nhà trường lập ra để nhận xét góp ý các bộ SGK mới từ đó đưa ra lựa chọn sách cho trường mình.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 6

Các bạn bấm vào đường link từng môn dưới đây để xem nhé

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Ngữ Văn

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Toán

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Khoa học tự nhiên

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Tin học

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Tiếng Anh

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Mỹ thuật

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Âm nhạc

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Giáo dục thể chất

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Hoạt động trải nghiệm

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Lịch sử – Địa lý

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Hoạt động trải nghiệm

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Giáo dục công dân

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Công nghệ

2. Tiêu chí lựa chọn SGK lớp 6

Tiêu chí 1: Đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố

1. Phù hợp với việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

2. Kiến thức hiện đại, hội nhập quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

3. Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hoá người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hoá của Thành phố.

4. Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn lực chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế .

5. Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ dộng học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

1. Phù hợp năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên, … phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.

2. Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức của hoạt động giáo dục.

3. Đảm bảo tính phân hoá, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

4. Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiếp cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button