Pháp Luật

Quy định ngày công chuẩn của tháng 2022

Trên thực tế, nhiều người thường băn khoăn về cách tính ngày công để xác định mức lương theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, bài viết này Cẩm Nang Tiếng Anh sẽ chia sẻ đến các bạn bài viết Quy định các ngày công chuẩn trong tháng để các bạn hiểu rõ hơn.

1. Tiền lương tháng có tính theo số ngày làm việc không?

Hình thức tính lương đối với người lao động được quy định tại Điều 54 Bộ luật Lao động năm 2019. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo hình thức theo thời gian, theo sản phẩm. trả lương theo cơ sở và lương cố định như sau:

– Trả lương theo thời gian đối với người lao động hưởng lương theo thời gian theo thời gian làm việc trong tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

– Được trả lương hàng tháng cho một tháng làm việc;

– Lương hàng tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng chia cho 52 tuần;

– Tiền công hàng ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương tháng thì tiền lương tháng được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật do doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Lương theo giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương tháng, tuần, ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động. .

Tiền lương theo sản phẩm trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

– Tiền công khoán được trả cho người lao động hưởng lương cố định căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian hoàn thành.

Như vậy, tiền lương tháng sẽ tính theo ngày làm việc nếu trong hợp đồng người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận hình thức trả lương là tiền lương tháng trả cho tháng làm việc.

2. Cách tính ngày công chuẩn theo tháng có ngày nghỉ lễ, tết.

Nước ta quy định hàng năm cả nước được nghỉ cho người lao động vào các ngày nghỉ lễ. Vậy nghỉ vào những ngày này thì cách tính ngày công chuẩn trong tháng có nghỉ lễ, tết ​​như thế nào?

Những ngày nghỉ lễ, tết ​​sau đây, người lao động được hưởng nguyên lương Điều 112 Bộ luật lao động 2019.

  • Ngày Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
  • Tết Nguyên đán: 05 ngày;
  • Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
  • Ngày Quốc tế Lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
  • Ngày Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
  • Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (10 tháng 3 âm lịch).

Khi người lao động được nghỉ vào các ngày lễ, tết ​​là những ngày được nghỉ hưởng nguyên lương thì vẫn giữ nguyên số lượng công việc trong tháng.

3. Quy định về ngày công tiêu chuẩn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Điều 105. Giờ làm việc bình thường

………….

2. Người sử dụng lao động có quyền ấn định thời giờ làm việc theo ngày hoặc trong tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong ngày và 48 giờ trong tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện chế độ làm việc 40 giờ / tuần đối với người lao động.

Như vậy, ngày làm việc tiêu chuẩn không quá 24 hoặc 26 ngày trong một tháng.

4. Công thức tính ngày làm việc trong tháng

Tính toán 1:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công tiêu chuẩn trong tháng x số ngày làm việc thực tế.

Cách tính 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 ngày làm việc thực tế (doanh nghiệp tự xác định 26 hoặc 24 ngày)

Chỉ định ngày công chuẩn trong tháng5. Quy định về cách tính ngày công để trả lương

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP:

1. Trả lương theo thời gian (tháng, tuần, ngày, giờ) trả cho người lao động trả lương theo thời gian, tính theo thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

a) Trả lương tháng cho tháng làm việc xác định theo hợp đồng lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm tính bình quân 01 ngày nghỉ của người lao động). 04 ngày trong tháng) theo quy định của pháp luật do doanh nghiệp lựa chọn;

d) Trả lương theo giờ cho một giờ làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

2. Tiền lương theo sản phẩm trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

3. Trả lương khoán cho người lao động hưởng lương khoán căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian hoàn thành.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH như sau:

Tiền lương ngày được trả cho ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng không quá 26 ngày.

6. Ngày làm việc để tính lương được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH như sau:

Tiền lương ngày được trả cho ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng không quá 26 ngày.

Như vậy, ngày làm việc để tính lương trong tháng được giới hạn tối đa là 26 ngày là phù hợp với quy định của pháp luật.

Mời bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Đề nghị tăng lương, Mức lương tối thiểu năm 2021 từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm

Quy định ngày công chuẩn của tháng 2022

Trong thực tế, nhiều người vẫn thường băn khoăn không biết tính ngày công thế nào để xác định tiền lương của mình cho chuẩn theo quy định của pháp luật. Do vậy, bài viết này Cẩm Nang Tiếng Anh sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Quy định ngày công chuẩn của tháng để bạn hiểu rõ hơn.
1. Tiền lương tháng có căn cứ theo số ngày công?
Hình thức tính lương đối với người lao động được quy định tại Điều 54 Bộ luật lao động năm 2019. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:
– Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:
– Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;
– Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;
– Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
– Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.
– Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
– Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.
Như vậy, tiền lương tháng sẽ căn cứ vào ngày công nếu trong hợp đồng người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về hình thức trả lương là tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc.
2. Cách tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết
Nước ta quy định hàng năm, cả nước sẽ được nghỉ làm đối với người lao động vào những ngày lễ tết. Vậy, khi nghỉ vào những ngày này, thì tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết như thế nào?
Những ngày lễ, tết sau đây người lao động được hưởng nguyên lương Điều 112 Bộ luật lao động năm 2019. 
Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
Tết Âm lịch: 05 ngày;
Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
Khi người lao động được nghỉ việc vào những ngày lễ, Tết là những ngày nghỉ hưởng nguyên lương, thì số công làm việc trong tháng vẫn được giữ nguyên.
3. Quy định về ngày công chuẩn
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Bộ luật lao động 2019 như sau:
Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường
……….
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.
Như vậy, ngày công chuẩn là không quá 24 hoặc 26 ngày trong một tháng.
4. Công thức tính ngày công trong tháng
Cách tính 1:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/ ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tế.
Cách tính 2:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/26 ngày công thực tế làm việc ( Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)
5. Quy định về tính ngày công trả lương
Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:
1. Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:
a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;
b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;
c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;
d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.
2. Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
3. Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.
Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:
Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày
6. Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo pháp luật?
Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:
Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày
Như vậy, ngày công tính lương trong một tháng chỉ tối đa không quá 26 ngày thì đúng quy định của pháp luật.
Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Giấy đề nghị tăng lương, Mức lương tối thiểu vùng 2021 từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Cẩm Nang Tiếng Anh.

#Quy #định #ngày #công #chuẩn #của #tháng


#Quy #định #ngày #công #chuẩn #của #tháng

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button