Tài Liệu

Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT về quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 19/06/2020. Hiệu lực của văn bản cũng sẽ bắt đầu từ ngày được ban hành.

Theo quyết định thì Cổng Dịch vụ công của Bộ GDĐT có tên miền truy cập là http://dichvucong.moet.gov.vn, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GDĐT có tên miền truy cập là http://egov.moet.gov.vn. Cổng Dịch vụ công cung cấp danh mục các dịch vụ công, các dịch vụ công trực tuyến và mức độ thực hiện của từng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Hệ thống thông tin một cửa điện tử có các chức năng gồm: tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ phận Một cửa, Cổng dịch vụ công; tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi việc xử lý hồ sơ, trả kết quả; cung cấp tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho Cổng Dịch vụ công của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia để công khai.

Ngoài ra, hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính bao gồm: tra cứu trực tuyến, hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn (SMS) điện thoại; tra cứu trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Bộ. Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ bằng cách nhập mã số hồ sơ và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

Sau đây, sẽ là nội dung chi tiết của quyết định, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT


#Quyết #định #1625QĐBGDĐT

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button