บทความที่มีข้อความภาษาArpitan

  • Wikiจังหวัดลัวร์

    จังหวัดลัวร์

    ระวังสับสนกับ แม่น้ำลัวร์ ลัวร์Loire จังหวัด ตรา แผนที่ประเทศฝรั่งเศสเน้นจังหวัดลัวร์ (สีแดง) ประเทศ ฝรั่งเศส แคว้น โอแวร์ญ-โรนาลป์ เขต 3 อำเภอ 40 เทศบาล 327 เมืองหลัก แซ็งเตเตียน เมืองรอง…

    Read More »
Back to top button