+ Bước 2. Tìm số phức z ứng với điểm biểu diễn M (H) sao cho khoảng cách OM là lớn nhất

Back to top button