Electron

  • VNElectron độc thân

    Electron độc thân

    Các nguyên tố được tô màu trong hình có electron độc thân. Gốc tự do tạo thành phản ứng đóng…

    Read More »
Back to top button