Học Tiếng Nhật Cơ Bản

Nhật Bản

Visa tu nghiệp sinh và nghiên cứu sinh Nhật Bản

Du học Nhật Bản dưới hình thức tu nghiệp sinh và nghiên cứu sinh cần visa gì, thời hạn và…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Đẹp trai tiếng Nhật là gì?

格好 (kakkou)= ハンサム (Handsome) có nghĩa là đẹp trai, ví dụ, cách dùng cụ thể từng trường hợp, cụm từ…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Nhìn chằm chằm tiếng Nhật là gì?

Nhìn chằm chằm tiếng Nhật là じろじろ見る (jirojiro miru). Đây là từ mô tả sự nhìn chăm chú quan sát…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Ngành học tiếng Nhật là gì?

Ngành học (学部: gakubu) bao gồm một chuỗi kiến thức có liên quan đến chuyên môn được giảng dạy để…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Phí hoa hồng tiếng Nhật là gì?

Phí hoa hồng (手数料: tesuuryou) là số tiền phát sinh ra trong quá trình giao dịch,mua bán, ... mà người…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Tiền thù lao tiếng Nhật là gì?

Thù lao (手当て: teate) là khoản tiền công bù đắp cho sức lao động đã bỏ ra để thực hiện…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Phương tiện giao thông tiếng Nhật là gì?

Mô tả từ vựng về phương tiện giao thông bằng tiếng Nhật, một số mẫu câu và ví dụ minh…

Read More »
Nhật Bản

Bán đấu giá tiếng Nhật là gì?

Đấu giá (競売: kyoubai) là hình thức mua bán đặc biệt nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, người mua…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Hợp đồng lao động tiếng Nhật là gì?

Hợp đồng lao động (労働契約書: roudou keiyakusho) là văn bản mà người sử dụng lao động đưa ra và nhận…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Người bảo lãnh tiếng Nhật là gì?

Người bảo lãnh (保証人: hoshounin) là người đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ thay cho…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Hăng hái tiếng Nhật là gì?

Hăng hái (生き生き: iki iki) là trạng thái nhiệt tình, không nề hà, biểu lộ bằng thái độ tích cực…

Read More »
Học Tiếng Nhật

Tính cách tiếng Nhật là gì?

Mô tả từ vựng về tính cách bằng tiếng Nhật, một số mẫu câu và ví dụ minh hoạ về…

Read More »
Back to top button