Hợp chất natri

 • VNNatri format

  Natri format

  Natri format Công thức phân tử natri format Tên khác muối natri của axit formic Nhận dạng Số CAS 141-53-7…

  Read More »
 • VNNatri tetrahydroxozincat

  Natri tetrahydroxozincat

  Natri tetrahydroxozincat Cấu trúc của natri tetrahydroxozincat Danh pháp IUPAC Natri tetrahydroxozincat(II) Tên khác Natri tetrahydroxozincat(II)Natri zincat đihydrat Nhận dạng…

  Read More »
 • VNNatri bisunfit

  Natri bisunfit

  Natri bisunfit Danh pháp IUPAC Natri hiđrosulfit Tên khác E222 Nhận dạng Số CAS 7631-90-5 PubChem 656672 Số RTECS VZ2000000…

  Read More »
 • VNNatri iodide

  Natri iodide

  Natri iodide Nhận dạng Số CAS 7681-82-5 PubChem 5238 Số RTECS WB6475000 Ảnh Jmol-3D ảnh SMILES đầy đủ [Na+].[I-] InChI…

  Read More »
 • VNNatri borohydride

  Natri borohydride

  Natri borohydride Danh pháp IUPAC Natri boranua Nhận dạng Số CAS 16940-66-2 PubChem 4311764 Số EINECS 241-004-4 MeSH Sodium+borohydride ChEBI…

  Read More »
 • VNNatri propionat

  Natri propionat

  Natri propionat Cấu trúc của natri propionat Danh pháp IUPAC Natri propanoat Tên khác Natri propanoatNapropion Nhận dạng Số CAS…

  Read More »
 • VNNatri azua

  Natri azua

  Natri azua Tên khác Natri hydrazoatSmiteAzium Nhận dạng Số CAS 26628-22-8 Số EINECS 247-852-1 Số RTECS VY8050000 Ảnh Jmol-3D ảnh…

  Read More »
 • VNNatri dithionit

  Natri dithionit

  Natri đithionit Natri đithionit Tên khác D-OxHydrolinReductoneNatri hiđrosunfiteNatri sunfoxilatSunfoxilatVatroliteVirtex L Nhận dạng Số CAS 7775-14-6 PubChem 24489 Số EINECS 231-890-0…

  Read More »
 • VNNatri hydroxit

  Natri hydroxit

  Natri hydroxit Mẫu natri hydroxit Cấu trúc của natri hydroxit Danh pháp IUPAC Sodium hydroxide Tên khác Xút, xút ăn…

  Read More »
 • VNThuốc thử Folin

  Thuốc thử Folin

  Thuốc thử Folin Danh pháp IUPAC Natri 3,4-đioxo-3,4-đihiđronaphtalen-1-sunfonat Nhận dạng Số CAS 521-24-4 PubChem 516996 Ảnh Jmol-3D ảnh SMILES đầy…

  Read More »
Back to top button