Liên kết hóa học

 • VNElectron độc thân

  Electron độc thân

  Các nguyên tố được tô màu trong hình có electron độc thân. Gốc tự do tạo thành phản ứng đóng…

  Read More »
 • Liên kết kim loại

  Liên kết kim loại là liên kết hóa học hình thành từ lực hút tĩnh điện giữa các thể dẫn…

  Read More »
 • VNLiên kết hydro

  Liên kết hydro

  Mô hình liên kết hydro (1) giữa các phân tử nước Một ví dụ về liên kết hydro liên phân…

  Read More »
 • Liên kết đôi

  Liên kết đôi là liên kết hóa học giữa hai nguyên tử, được tạo bởi một liên kết sigma (hay…

  Read More »
 • VNLai hóa (hóa học)

  Lai hóa (hóa học)

  Trong hóa học, lai hóa obitan là khái niệm về việc trộn lẫn các obitan nguyên tử thành những obitan…

  Read More »
 • Ái lực điện tử

  Trong hóa học, ái lực điện tử là năng lượng được một nguyên tử, trung hoà điện tích và cô…

  Read More »
 • VNLiên kết Sigma

  Liên kết Sigma

  Liên kết σ giữa hai nguyên tử Electron atomic and molecular orbitals, showing among others the sigma bond of two…

  Read More »
Back to top button