“một tam giác có diện tích là 120cm2. nếu kéo dài đáy thêm 3cm thì diện tích tăng 30cm2. tính cạnh đáy của tam giác. *

Back to top button