Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử

CNTA xin giới thiệu đến các bạn Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử nhằm hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống kê khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử do Tổng Cục thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử tại đây.

Mục lục

1. MỞ ĐẦU 3

1.1. Mục đích của tài liệu……………………………………………………………………………………..3

1.2. Căn cứ nghiệp vụ của dịch vụ Hoàn thuế điện tử………………………………………………3

1.3. Thuật ngữ và chữ viết tắt……………………………………………………………………………….4

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG……………………………………….4

2.1. Nộp giấy đề nghị hoàn……………………………………………………………………………………4

2.2. Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế …………………………………………………….11

2.3. Tra cứu giấy đề nghị hoàn……………………………………………………………………………..14

2.4. Xem thông báo kết quả hoàn thuế ………………………………………………………………….15

2.5. Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh…………………………………………………………………………16

2.6. Hủy giấy đề nghị hoàn thuế …………………………………………………………………………..18

I. MỞ ĐẦU:

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn NSD từng bước thực hiện chức năng. Tài liệu hướng dẫn có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng .

1.2. Căn cứ nghiệp vụ của dịch vụ Hoàn thuế điện tử.

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng để sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử đáp ứng yêu cầu văn bản nghiệp vụ sau:

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ;

– Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

– Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

1.3. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ

Giải thích

Chữ viết tắt

Tổng cục thuế

TCT

Cục thuế

CT

Chi cục thuế

CCT

Người nộp thuế

NNT

Người sử dụng

NSD

Cơ quan thuế

CQT

Hệ thống kê khai thuế qua mạng Internet

iHTKK

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG.

Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép:

  • Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT
  • Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế
  • Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT
  • Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế
  • Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế
  • Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

CNTA file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.


#Tài #liệu #hướng #dẫn #sử #dụng #dịch #vụ #hoàn #thuế #điện #tử

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button