Pháp Luật

Tạm hoãn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản?

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc mà người lao động và doanh nghiệp có thể thỏa thuận. Vậy có được hoãn hợp đồng hay không, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Khi nào thì bị tạm hoãn hợp đồng lao động?

Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 liệt kê các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động bao gồm:

 • Người đi làm nghĩa vụ quân sự;
 • Người lao động bị tạm giữ, tạm giam;
 • Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Lao động nữ đang mang thai được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận nếu tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi;
 • Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Ghi chú:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

Tôi có được hoãn hợp đồng để hưởng chế độ thai sản không?

2. Tôi có được hưởng chế độ thai sản nếu tạm hoãn hợp đồng không?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nhân viên nữ có thai;

+ Nhân viên nữ sinh con;

+ Lao động nữ mang thai hộ và mẹ đẻ nhờ mang thai hộ;

+ Người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

+ Nhân viên nữ đặt vòng tránh thai, nhân viên thực hiện các biện pháp đình sản;

+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội mà vợ sinh con.

 • Đóng BHXH đầy đủ:

+ Lao động nữ sinh con, nhờ mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ và người nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. .

+ Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian mang thai. 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ vào các quy định trên, có thể khẳng định để được hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ phải có thời gian đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng. kỳ tháng. trước khi sinh con nếu bạn phải nghỉ làm để chăm con nhỏ.

Điều đáng nói, khoản 3 Điều 85 Luật BHXH 2014 quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, người lao động tháng nào đình chỉ hợp đồng lao động không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì tháng đó sẽ không đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ thai sản của người lao động:

 • Nếu thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động kéo dài, dẫn đến việc không đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng hoặc 3 tháng nếu người lao động phải nghỉ thai sản trong 12 tháng trước khi sinh thì người lao động không được hưởng. chế độ thai sản.
 • Trường hợp thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động ngắn hạn mà người lao động vẫn được bảo đảm đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên hoặc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì người lao động vẫn được hưởng. sang chế độ thai sản.

Vui lòng tham khảo các bài viết khác trong mục Bảo hiểm của mục Hỏi đáp pháp luật.

 • Chế độ thai sản khi chưa đăng ký kết hôn
 • Cách tính lương cho giáo viên khi nghỉ thai sản mới nhất 2020
 • Hướng dẫn cách tính hưởng chế độ thai sản năm 2020

Thông tin thêm

Tạm hoãn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản?

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc mà người lao động và doanh nghiệp có thể thỏa thuận. Vậy tạm hoãn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản không, chúng ta cùng đi tìm hiểu.
1. Khi nào được tạm hoãn hợp đồng lao động?
Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 liệt kê các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động bao gồm:
Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự;
Người lao động bị tạm giữ, tạm giam;
Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
Lao động nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận nếu tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi;
Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.
Lưu ý:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

2. Tạm hoãn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản?
Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng được các điều kiện:
Thuộc một trong các trường hợp:
+ Lao động nữ mang thai;
+ Lao động nữ sinh con;
+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
Đóng đủ bảo hiểm xã hội:
+ Lao động nữ sinh con, mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
+ Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Căn cứ những quy định nêu trên, có thể khẳng định, để hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ phải đóng BHXH đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh nếu phải nghỉ việc để dưỡng thai.
Điều đáng nói, khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, tháng nào người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì tháng đó không đóng BHXH.
Do vậy, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ ảnh hưởng việc hưởng chế độ thai sản của người lao động:
Nếu thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động dài, dẫn tới việc không đóng BHXH đủ 06 tháng hoặc 03 tháng nếu phải nghỉ dưỡng thai trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì người lao động không được hưởng chế độ thai sản.
Nếu thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động ngắn, vẫn đảm bảo đóng BHXH đủ 06 tháng hoặc 03 tháng nếu phải nghỉ dưỡng thai trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Bảo hiểm của phần Hỏi đáp pháp luật.
Chế độ thai sản khi không đăng ký kết hôn
Cách tính lương cho giáo viên khi nghỉ thai sản mới nhất 2020
Hướng dẫn tính tiền trợ cấp thai sản được hưởng năm 2020

#Tạm #hoãn #hợp #đồng #có #được #hưởng #chế #độ #thai #sản


#Tạm #hoãn #hợp #đồng #có #được #hưởng #chế #độ #thai #sản

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button