สุขศึกษาฯ

 • โหลดฟรีครับ!CAI กลุ่มสาระฯสังคมฯ-สุขศึกษาฯ ม.1-ม.6 ของ สพฐ.

  โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ม.1-ม.6 ของสพฐ.       สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มสาระฯสังคมฯ ที่นี่ครับ ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ…

  Read More »
 • หนาวนี้ รักษาสุขภาพอย่างไร

  หนาวนี้ รักษาสุขภาพอย่างไร

  ทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวจะมีผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก เนื่องมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ประกอบกับการที่มีเครื่องอุปโภค เช่น ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ที่ไม่เพียงพอต่อความอบอุ่นของร่างกาย โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่สูงบนภูเขา หรือติดยอดดอย ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับหน้าหนาวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ เพื่อสุขภาพร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของเรา เพราะนอกจากอากาศหนาวแล้ว ไฟไหม้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่ิอยในฤดูนี้ โรคที่เกิดในหน้าหนาว 1. โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ 2.…

  Read More »
 • 7…อาหารบำรุงสายตา

  7…อาหารบำรุงสายตา

  ดวง ตาเป็นอวัยวะที่ใช้สื่อความหมายได้มากมาย และที่สำคัญที่สุด คือ เป็นอวัยวะที่ใช้มองสิ่งต่างๆ รอบตัว จึงถือว่าเป็นส่วนที่จำเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราต้องรู้จักใช้ดวงตาอย่างถูกต้องและถะนุถนอม คนในยุคปัจจุบันใช้สายตาหนักเกินไป เช่น  มองหน้าจอจอโทรศัพท์ นั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน  ดูทีวีใกล้ ๆ เป็นต้น ทำให้เกิดอาการล้าสายตา  ทำให้เกิดอาการสายตาพร่ามัว ปวดเบ้าตา ลามไปถึงท้ายทอย หากมองจอมือถือนานๆ…

  Read More »
 • ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก คำนวณได้พร้อมกันหลายคน

  รายละเอียดโปรแกรม ได้รับการร้องขอจากหลายครั้งเพื่อให้ช่วยเขียนโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับศูนย์เด็กเล็กในการประเมินภาวะโภชนาการให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก อยากให้รู้อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูงก็ให้โปรแกรมคำนวณ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (Weight for Age) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age)  น้ำหนักเมื่อเทียบกับส่วนสูง (Weight for Height) พร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าน้ำหนัก…

  Read More »
Back to top button