Feature

ความหมายของการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด

การตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มหาศาลในหลายชาติพันธุ์และประเทศทั่วโลก ซึ่งเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ได้รับชื่อและถือว่าชื่อนั้นเป็นตัวแทนของตัวตนเราเอง บางคนจะเกิดในวันที่มีนาคม แต่บางคนจะเกิดในวันที่มีเดือนมิถุนายน และการเลือกชื่อเช่นนี้จะมีผลทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งมีความสำคัญและศักดินาทีเฉพาะที่เราได้ปฏิบัติตามประเพณีของวัฒนธรรมนั้น ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคุณค่าและความหมายของการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดให้เข้าใจกันได้ถี่ถ้วนมากขึ้น

ในประเทศไทยนั้นการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดเป็นเรื่องที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการตั้งชื่อเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับโชคลาภ ซึ่งตัวแต่ละตัวเลขและวันเกิดจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น หากเราเกิดในวันเสาร์ สมุทรสาครในไทยจะได้ชื่อว่า “อาจารย์” ถือเป็นชื่อมงคลมากที่สุด และหากเราเกิดในวันจันทร์ แม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อนั่งเล่นเท่าไหร่ แต่หากต้องการตั้งชื่อที่มีความสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จด้วยความสุข สามารถตั้งชื่อว่า “สุชันธรา” หรือ “ลัคนาวดี” ก็เป็นตัวเลือกที่แนะนำได้

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการให้ชื่อของเด็กเป็นชื่อมงคลตามวันเกิด นอกจากต้องคำนึงถึงความหมายแล้ว ยังคำนึงถึงคำที่เหมาะสมกับเพศหรือการใช้ชื่อนามสกุลด้วย เช่น หากเป็นเด็กชาย กรณีที่เกิดในวันพุธ สามารถตั้งชื่อว่า “พิสุทธิ์” หรือ “อณู” ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเพศชาย สำหรับสาว หากเกิดวันอาทิตย์ แนะนำให้ตั้งชื่อว่า “รุจิฉัย” หรือ “พระดวง” ที่จะมีความหมายเกี่ยวกับแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดในหลายประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศก็จะมีการตั้งชื่อที่มีความหมายและคุณค่าต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน การตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดจะเน้นไปที่การตั้งชื่อของที่ยืนหน้าที่ในชีวิต หรือเป็นตัวแทนของคุณค่าของคนนั้นๆ เช่น หากเกิดวันจันทร์ ก็ให้พ่อแม่ตั้งชื่อเรียกว่า “มงคล” ซึ่งมีความหมายว่า “โชคดี” และถือว่าเป็นชื่อมงคลที่เหมาะสมกับวันเกิดนี้

นอกจากนี้ในประเทศอินเดีย การตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดจะเน้นไปที่การใช้ชื่อที่มีความหมายบวกๆ เช่น หากเกิดวันพุธ ก็มักจะให้ตั้งชื่อว่า “ลัคนา” ซึ่งมาจากคำที่หมายถึง “โชคดี” หรือ “ประสบความสำเร็จ” และในบางสมัย การตั้งชื่อจะมีความสัมพันธ์กับนิสัยของคนนั้นๆ และผู้ใหญ่คนใหญ่ในครอบครัวจะตั้งชื่อให้เพื่อเป็นการบอกให้เด็กๆ ตระหนักถึงคุณค่าและลักษณะของตนเอง

ในส่วนของบางประเทศที่เป็นศาสนาคริสต์ หากต้องการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด ก็จะเน้นไปที่การใช้ชื่อเทพนักเลงหรือศัตรูไปแลกกับชื่อที่สุดท้ายของรายชื่อของพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อจากศาสนาคริสต์

ดังนั้นการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดถือเป็นการปฏิบัติที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มหาศาลในหลายชาติพันธุ์และประเทศทั่วโลก โดยการตั้งชื่อนี้จะเน้นไปที่การเลือกชื่อมงคลที่เหมาะสมกับวันเกิดและรายชื่อของคนนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับโชคลาภ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป แต่ว่ามีวัฒนธรรมและคุณค่าเฉพาะตัวที่ถูกนำเสนอพวกนั้น ทำให้การตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดมีความสำคัญและศักดินาทีเฉพาะที่เราได้ปฏิบัติตามประเพณีของวัฒนธรรมนั้นๆอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีการละเลยใดๆ อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button