เด็ก

นิทานชาดก : การทำไม่ถูกขั้นตอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

พลาดพลั้ง

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถีและทรงนำเถระธรรมบุตรไปหาพ่อค้าสาวัตถีผู้เกียจคร้าน ท่านเล่าไว้ในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งที่เมืองตักศิลา แคว้นคันธาระ มีครูคนหนึ่งชื่อธิดาปาโมกข์ มีนักเรียนประมาณ 500 คน วันหนึ่งนักเรียนไปป่าเพื่อหาฟืน หนึ่งในนั้นคือ Lazy Mansion ซึ่งใช้โอกาสนี้ทำลายฟืนของเพื่อน ห่มผ้าใต้ต้นกุ่ม

เมื่อเพื่อนผูกฟืน เขาก็เอาฟืนมาถีบด้วยเท้า เขาปีนข้ามรั้วและคว้ากิ่งไม้สดขึ้นมา แล้วดึงลงมาให้แตก คิดว่าเป็นกิ่งแห้ง กิ่งสดหักตาข้างหนึ่ง เขารีบรวบรวมฟืนและตามเพื่อนของเขากลับไปที่นิกาย

เย็นวันนั้นชาวบ้านเชิญพราหมณ์ไปทำพิธีในวันพรุ่งนี้ ให้พราหมณ์รับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทางเพราะบ้านอยู่ไกล ครูสั่งสาวใช้ให้ตื่นมาทำโจ๊กในตอนเช้า รุ่งเช้าสาวใช้ไปเก็บไม้กำมะถันที่มานพใช้ทำฟืน จนพระอาทิตย์ขึ้นไฟไม่ติด ทำให้มานพไม่กินข้าวปรุงสุก เลยไปบอกครู อาจารย์จึงสวดพระคาถาว่า

“งานที่ควรทำก่อน เขาทำทีหลัง เขาจะเดือดร้อนในภายหลัง มันเหมือนมาโนปหักต้นไม้ ยากจะควบคุมมัน”

สิ่งนี้สอนว่า

งานควรทำตามความสำคัญ


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : การทำไม่ถูกขั้นตอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ทำผิดขั้นตอน
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถี และทรงเป็นประธานในพระธรรมเถระ ลูกชายพ่อค้าชาวสาวัตถีเกียจคร้าน ได้เล่าเรื่องในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง ณ เมืองตักศิลา แคว้นคันธาระ มีอาจารย์ธิดาปาโมกข์ มีศิษย์ประมาณ 500 คน วันหนึ่งเหล่าสาวกเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืน ในหมู่พวกเขามีคฤหาสน์ขี้เกียจซึ่งใช้โอกาสนี้หักฟืนของเพื่อน ห่มผ้าไว้ใต้ต้นกุ่ม
เมื่อเพื่อนผูกฟืน เขาก็หยิบฟืนขึ้นมาแล้วใช้เท้าเตะปลุกให้ตื่น เขารีบกลอกตา ปีนขึ้นไปบนต้นคุมแล้วจับกิ่งไม้สดมา แล้วดึงลงมาหัก คิดว่าเป็นกิ่งที่แห้ง กิ่งสดหักตาข้างหนึ่งของเขา เขารีบรวบรวมฟืนและตามเพื่อนของเขากลับไปที่นิกาย
เย็นวันนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นมาเชิญพราหมณ์มาทำพิธีในวันพรุ่งนี้ ให้พราหมณ์รับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทางเพราะบ้านอยู่ไกล ครูสั่งให้สาวใช้ตื่นมาต้มโจ๊กแต่เช้า เมื่อใกล้รุ่งสางสาวใช้ก็ไปเอาฟืนกำมะถันที่มานพใช้ทำฟืน จนพระอาทิตย์ขึ้นไฟไม่ติด ทำให้มานพไม่กินข้าวต้ม เลยไปเล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า

“งานที่ควรทำก่อน เขาทำทีหลัง เขาจะต้องทนทุกข์ในภายหลัง เหมือนมานพหักต้นไม้ คุมลำบาก”

เรื่องนี้สอนว่า
งานควรทำตามลำดับความสำคัญ

#นทานชาดก #การทำไมถกขนตอน


#นทานชาดก #การทำไมถกขนตอน

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button