เด็ก

นิทานชาดก : การเสี้ยมสอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

หลอกลวง

มีอยู่ช่วงหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันราชคฤห์และกราบพระเทวทัตผู้ไม่มีฝีมือ มีเรื่องเล่าในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์เกิดในอานุภาพแห่งพรหมทัต ที่เมืองพาราณสี มีช้างนำโชคชื่อมหิลามุก ช้างแห่งคุณธรรม นิสัยดี ไม่รุกรานใครในคืนเดียว โจรเจรจาโครงโจรกรรมใกล้กรงช้าง มาว่ากันถึงวิธีเจาะอุโมงค์ วิธีขโมย ฆ่าเจ้าของและขโมย โจรต้องหยาบคาย หยาบคาย อำมหิต ฯลฯ

โจรปรึกษากันหลายคืน ช้างฟังทุกคืนจึงเข้าใจ “โจรสอนให้เป็นคนหยาบคาย หยาบคาย และอำมหิต” เช้าวันหนึ่ง งวงคนเลี้ยงช้างล้มลงกับพื้น คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย

ทหารไปรายงานต่อกษัตริย์ เขาสั่งให้อามาร์ทเข้าร่วม และตรวจดูช้างด้วยเหตุใดก็ตาม อมาตย์จึงไปตรวจแล้วพบว่าช้างเป็นปกติ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงคิดว่าเหตุที่ช้างดุอาจได้ยินคำพูดของคนเลี้ยงช้างอยู่ไม่ไกล

“เห็นอะไรผิดหรือเปล่า” “ผมเห็นโจรคุยกันใกล้โรงเลี้ยงช้างเมื่อสองสามคืนก่อนครับท่าน”

ภายหลังเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาตรัสว่า

“ช้างยุงเป็นเรื่องธรรมดา สาเหตุที่ช้างดุเพราะได้ยินคำพูดของโจร ต่อจากนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถึงกิริยามารยาทอันดีงามใกล้กรงช้าง ช้างจะหยุดดุใช่แล้ว”

พระราชาสั่งให้ทำเช่นนั้น เพียงไม่กี่วันต่อมา คจะ มหิละมุก ก็กลายเป็นช้างที่มีศีลธรรมเช่นเดียวกัน

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว พระราชาก็ตรัสว่า

“พญาช้างชื่อมหิลามุก เร่ร่อนไปทำอันตรายผู้คน เพราะก่อนจะได้ยินคำกล่าวของโจร พญามงคลหัตถี ได้สถาปนาไว้อย่างดีในคุณธรรมทั้งหลาย เพราะเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้า”

สิ่งนี้สอนว่า

สิ่งแวดล้อมจะดีหรือไม่ดีก็สำคัญ


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : การเสี้ยมสอน

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
หลอก
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน ราชคฤห์ ได้กราบพระเทวทัตผู้ไม่มีฝีมือ กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำนาจของพระพรหมทัต ในพารา ณ สี มีช้างมงคลชื่อมหิลามุกช้างคุณธรรม มีมารยาทดี ไม่เบียดเบียนใครในคืนหนึ่ง โจรปรึกษาแผนปล้นใกล้โรงช้าง มาพูดถึงวิธีการทำลายอุโมงค์กัน วิธีขโมย ฆ่าเจ้าของแล้วขโมย โจรต้องหยาบคาย หยาบคาย อำมหิต ฯลฯ
พวกโจรปรึกษากันอย่างนี้หลายคืน ช้างฟังทุกคืนจึงเข้าใจว่า “โจรสอนให้เป็นคนหยาบคาย หยาบคาย และป่าเถื่อน” เช้าวันหนึ่งจึงเอางวงของคนเลี้ยงช้างมาทุบพื้นให้คนตายเป็นจำนวนมาก
พวกทหารได้รายงานต่อพระราชา เขาสั่งให้อามาร์ทเข้าร่วม และเพื่อตรวจสอบว่าช้างด้วยเหตุผลใดที่อมาตย์ไปตรวจสอบและพบว่าช้างนั้นปกติ ไม่มีโรคจึงคิดว่าเหตุที่ช้างดุอาจเคยได้ยินคำพูดของใครคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจึงถามคนเลี้ยงช้าง

“คุณเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่า” “ผมเห็นโจรกำลังปรึกษากันใกล้โรงเลี้ยงช้างเมื่อหลายคืนก่อนครับท่าน”

อมาตย์จึงไปทูลพระราชาว่า

“ช้างมหิลามุกเป็นเรื่องปกติ เหตุที่ช้างดุร้ายก็เพราะได้ฟังคำของโจรแล้ว ต่อจากนี้ไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงศีลและมารยาทงามใกล้โรงช้าง ช้างจะหยุดดุใช่แล้ว”

พระราชาสั่งให้ทำเช่นนั้น ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ช้างมหิลามุกกลับมาเป็นช้างที่มีศีลธรรมอย่างเดิม
พระราชาทรงทราบแล้วตรัสดังนี้ว่า

“พญาช้างชื่อมหิลามุก เดินทางมาทำร้ายประชาชน เพราะเมื่อก่อนได้ยินคำกล่าวของโจร พญามงคลหัตถี ถูกสถาปนาขึ้นในคุณธรรมทั้งปวง เพราะได้ฟังคำของพระผู้มีการศึกษาดี”

เรื่องนี้สอนว่า
สำหรับคนดีหรือคนชั่ว สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญมาก

#นทานชาดก #การเสยมสอน


#นทานชาดก #การเสยมสอน

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button