เด็ก

นิทานชาดก : คุณสมบัติของผู้นำ

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

คุณสมบัติผู้นำ

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีเทศน์เรื่องอดีตของมาศว่า…

กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ มีรากและผลเป็นอาหาร สมัยนั้นพรหมทัตครองเมืองพาราณสี เขารังเกียจ วันหนึ่งเขาคิดว่า “เราครองเมืองนี้แล้ว มีใครบ้างที่เร่งรีบและลงโทษฉัน” ครั้นแล้วค้นดูทั้งในวังและนอกวัง ไม่พบผู้ใดสาปแช่งเขา เขาปลอมตัวอยู่ในหมู่บ้านและไม่เห็นเธอจึงไปที่ป่าหิมพานต์เพื่อคุยกับฤาษีแกล้งทำเป็นหายตัวไป

ฤาษีทักทายด้วยผลไม้ป่านานาชนิด ราชาจอมปลอมกินผลไม้ป่าที่หอมหวาน เลยถามว่าทำไมผลไม้ถึงหวานอร่อย สมณพราหมณ์จึงกล่าวว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เพราะพระองค์ทรงปกครองด้วยความสัตย์จริง ผลของพระองค์ไม่หวานหวานนัก” พระราชาจอมปลอมถามอีกว่า “ถ้าพระราชาไม่ปกครองอย่างยุติธรรม ผลไม้จะมีรสเป็นอย่างไร” ฤๅษีตอบว่า “ผลจะมีรสขม จะไม่อร่อย” ราชาจอมปลอมจบการสนทนาและบอกลาฤาษีแล้วกลับเมือง ได้ลองคำของฤๅษีโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหนึ่งปีจึงกลับไปพบฤๅษีอีกครั้ง ฤาษีทักทายด้วยผลไม้ เฉพาะเมื่อผลไม้ เข้าปากก็ต้องทิ้งเพราะผลมีรสขม

สมณพราหมณ์จึงถ่ายทอดธรรมะ

“ยม .. อาจเป็นเพราะในหลวงไม่ปกครองอย่างยุติธรรม ฝูงวัวที่ข้ามแม่น้ำ หัวหน้ากลุ่มว่ายน้ำ กลุ่มวัวที่ว่ายน้ำด้วยกันเหมือนมนุษย์ หากผู้นำที่เป็นมนุษย์ประพฤติไม่เป็นธรรม คนก็ประพฤติไม่เป็นธรรมเช่นกัน ราชาทรราชแห่งกองทัพได้รับความเดือดร้อน

ถ้าหัวฝูงง่าย น้ำก็ตรง ฝูงสัตว์ว่ายตั้งตรง เช่นเดียวกับมนุษย์ หากผู้นำประพฤติธรรม คนก็ต้องประพฤติตามจริยธรรมเช่นกัน ราชาผู้เที่ยงธรรม กองทัพก็สงบสุขเช่นกัน”

พระราชาทรงฟังพระธรรมเทศนาและเทศนาแก่พระเรสีเป็นพระราชา ไหว้พระฤาษีแล้วกลับเมืองเพื่อให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ

สิ่งนี้สอนว่า

ผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบอย่างและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนและเพื่อความสงบสุขของประชาชน


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : คุณสมบัติของผู้นำ

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
คุณสมบัติของผู้นำ
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีได้เทศน์พระราชดำรัสในนิทานมาสาทกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นฤๅษีในป่าหิมพานต์ มีรากและผลเป็นอาหาร ในสมัยนั้น พระพรหมทัตครองราชย์ในเมืองพาราณสี เขาเป็นคนน่ารังเกียจ วันหนึ่งเขาคิดว่า “ข้าพเจ้าได้ครองเมืองนี้แล้ว มีใครบ้างที่เร่งรีบและประณามฉัน” จึงตรวจค้นทั้งในวังและนอกวัง ไม่พบผู้ใดกล่าวโทษพระองค์ เขาปลอมตัวไปในหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่เห็นเขาจึงเข้าไปในป่าหิมพานต์เพื่อคุยกับฤาษีแสร้งทำเป็นหลงทาง
ฤาษีทักทายด้วยผลไม้ป่านานาชนิด ราชาจอมปลอมกินผลไม้ป่าที่มีรสหวานและอร่อย เลยถามว่าทำไมผลไม้ถึงหวานอร่อย ฤๅษีจึงกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาค เพราะพระมหากษัตริย์ทรงปกครองโดยธรรม ผลไม้ไม่หวานอร่อยนัก” ราชาจอมปลอมถามอีกครั้ง “ถ้ากษัตริย์ไม่ปกครองด้วยความชอบธรรม ผลไม้จะมีรสเป็นอย่างไร?” ฤาษีตอบว่า “ผลจะมีรสขม รสชาติไม่ดี” ราชาจอมปลอมจบการสนทนาและอำลาฤาษีแล้วกลับเมือง ทรงทดลองพระวจนะของฤๅษีโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมสักปีจึงกลับไปหาฤๅษีอีกครั้ง ฤาษีก็ทักทายด้วยผลไม้ เฉพาะเมื่อผลไม้เข้าปากก็ต้องทิ้ง เพราะผลมีรสขม
ฤๅษีจึงแสดงธรรมว่า

“ยม.. อาจเป็นเพราะในหลวงไม่ปกครองอย่างยุติธรรม ฝูงวัวข้ามแม่น้ำ หัวหน้าฝูงว่าย ฝูงวัวว่ายรวมกัน เช่นเดียวกับมนุษย์ หากผู้นำที่เป็นมนุษย์ประพฤติไม่เป็นธรรม ผู้คนก็ประพฤติไม่เป็นธรรมเช่นกัน พระราชาที่อธรรม พยุหเสนาเป็นทุกข์
ถ้าหัวหน้าฝูงวัวง่ายน้ำก็ตรง ฝูงสัตว์ก็ว่ายตรง เหมือนมนุษย์ถ้าผู้นำประพฤติธรรม คนก็ต้องประพฤติธรรมเช่นกัน กษัตริย์ผู้เที่ยงธรรม กองทัพก็สงบสุขเช่นกัน”

พระราชาทรงฟังธรรมของฤๅษีแล้วทรงแสดงเป็นพระราชาแก่ฤๅษี ไหว้พระฤๅษีแล้วกลับเมืองทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ
เรื่องนี้สอนว่า
ผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบอย่างและเป็นผู้อาวุโสของประชาชนและเพื่อความสงบสุขของประชาชน

#นทานชาดก #คณสมบตของผนำ


#นทานชาดก #คณสมบตของผนำ

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button