เด็ก

นิทานชาดก : ตายเพราะปาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ตายด้วยปาก

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับค้างคืนที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ที่เมืองโกกาลิกาอาศัยอยู่ มีเรื่องเล่าในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลอุดิชาพราหมณ์ จบศิลปศาสตร์จากตั๊กกี้ ลา บวชเป็นฤๅษี เป็นครูผู้แนะนำฤาษี 500 รูป

มีฤาษีสีเหลืองผอมบาง วันหนึ่งเขานั่งอยู่ในความไม่เชื่อฟัง ฤๅษีปากใหญ่นั่งใกล้ ๆ แล้วพูดว่า “ฟันนี้ ฟันนี้”

ทำให้ฤๅษีป่วยโกรธและพูดว่า: “คุณไม่ใช่ครูของฉันในการทำลายฟืน” ดังนั้นดาบจึงถูกฆ่าด้วยมีด

และในที่ที่ไม่ไกลจากอาศรมมีนกกระทาอาศัยอยู่ตามเนินดิน ทุกเช้าเย็นจะขึ้นไปร้องเสียงดังที่กองปลวกทุกวัน บอกให้นายพรานนำอาหารมาให้

พระโพธิสัตว์นักพรตไม่ได้ยินเสียงขันจึงถามหมู่เรสี เมื่อได้ทราบเหตุการณ์แล้ว พระคำแห่งมนต์นี้ในหมู่ฤๅษี:

“คำที่ดังเกินไป ยากเกินไป และใช้เวลานานเกินไป จะฆ่าปราชญ์เหมือนอย่างไก่ป่า แข็งแรงมาก.”

สิ่งนี้สอนว่า

พูดมากไปก็ไม่ดี ควรพูดให้ถูกเวลา พูดดีเท่านั้น


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ตายเพราะปาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ตายด้วยปาก
สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เป็นที่ประทับของพระโกกาลิกา ได้พูดในนิทานที่ผ่านมากว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลอุดิจฉาพราหมณ์ เรียนจบศิลปศาสตร์จากตักกี้ลาแล้วบวชเป็นฤๅษีเป็นครูที่ให้คำแนะนำแก่ฤๅษี 500 รูป
ที่นั่นมีฤาษีสีเหลืองผอมบาง วันหนึ่งเขานั่งอยู่ในการไม่เชื่อฟัง ฤาษีปากใหญ่มานั่งใกล้ ๆ แล้วพูดว่า “เจ้าฟันแบบนี้ ฟันนี่”
สิ่งนี้ทำให้ฤๅษีที่ป่วยโกรธและพูดว่า: “คุณไม่ใช่อาจารย์ของฉันในการทำลายฟืน” ดังนั้นดาบจึงถูกมีดสังหาร
และในที่ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของฤๅษี มีนกกระทาอาศัยอยู่ในเนินดิน ทุกเช้าเย็นจะขึ้นไปโห่ร้องดังบนจอมปลวกทุกวัน ทำให้พรานพาไปกิน
พระฤๅษีโพธิสัตว์ไม่ได้ยินเสียงขันจึงถามกลุ่มฤๅษี เมื่อได้ทราบเหตุการณ์แล้ว ได้ตรัสคาถานี้ไว้ในหมู่ฤาษีว่า

” คำที่ดังเกินไป รุนแรงเกินไป และใช้เวลานานเกินไป จะฆ่าปราชญ์เหมือนเสียงฆ่านกกระทา ที่ดังเกินไป”

เรื่องนี้สอนว่า
พูดมากไปก็ไม่ดี ควรพูดให้ถูกกาลเทศะและพูดแต่ดีเท่านั้น

#นทานชาดก #ตายเพราะปาก


#นทานชาดก #ตายเพราะปาก

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button