เด็ก

นิทานชาดก : ตำราเลือกลูกเขย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ตำราคัดเลือกลูกสะใภ้

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับค้างคืนที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี พราหมณ์คนหนึ่งเลือกลูกสะใภ้ มีเรื่องเล่าในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นครูพระไตรปิฎก ในเมืองตักศิลา มีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีบุตรสาวสี่คน แต่ละคนมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งกลายเป็นความฝันของชายหนุ่ม ในบรรดาชายหนุ่มที่มาจีบสาวพราหมณ์ ชายหนุ่มสี่คนสบตาพราหมณ์ คนแรกเป็นผู้ชายหล่อ คนที่สองแก่แต่แก่กว่า คนที่สามเป็นบุตรเศรษฐี บุคคลที่สี่เป็นบุคคลที่มีศีลธรรม

พราหมณ์กังวลว่าจะเลือกใครเป็นลูกสะใภ้ที่ดี เพราะทั้งสี่ท่านมีคุณธรรมต่างกัน เลยตัดสินใจปรึกษากับอาจารย์ฐิตาภมกว่า “อาจารย์มีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์ว่า มีชายหนุ่ม 4 คน หล่อมาก 1 คนแก่มาก 2 สูง 3 เผ่าพันธุ์ 4 ได้โปรด มาจีบสาว ไม่รู้ว่าใคร เลือก. ถ้าครูคือฉัน คุณจะเลือกใคร”

พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่า “พราหมณ์ไร้ศีลธรรมย่อมมีทรัพย์. เป็นที่น่ารังเกียจ ดังนั้นคุณลักษณะนี้จึงไม่สำคัญ ถ้าฉันเป็นพราหมณ์ ฉันจะเลือกผู้เคร่งศาสนาเป็นลูกเขยของฉัน”

“ร่างกายมีประโยชน์ ฉันขอบคุณชายชราอย่างนอบน้อม ประเทศชั้นสูงก็ช่วยได้เช่นกัน แต่ฉันรักการกุศล”

พระพรหมได้ฟังแล้วปลื้มใจ เมื่อกลับถึงบ้าน พระองค์ทรงตัดสินใจมอบบุตรสาวสี่คนให้ชายผู้ชอบธรรม

สิ่งนี้สอนว่า

คุณธรรม คนที่สอง


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ตำราเลือกลูกเขย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ตำราคัดเลือกลูกสะใภ้
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี พราหมณ์เลือกบุตรเขย กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นครูของทิพาโมกข์ ในเมืองตักศิลา มีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีบุตรสาวสี่คน แต่ละคนมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นความปรารถนาของชายหนุ่ม ในบรรดาชายหนุ่มที่มาจีบสาวพราหมณ์ มีชายหนุ่มสี่คนสบตาพราหมณ์ คนแรกเป็นผู้ชายที่หล่อเหลา คนที่สองแก่แล้ว แต่เป็นผู้อาวุโส บุคคลที่สามเป็นบุตรของเศรษฐี บุคคลที่สี่เป็นบุคคลที่มีศีลธรรม
พราหมณ์กังวลว่าจะเลือกใครเป็นลูกเขยที่ดี เพราะทั้งสี่คนมีคุณธรรมต่างกัน เลยตัดสินใจปรึกษาอาจารย์ฐิตาภโมกข์ว่า “อาจารย์มีเรื่องจะปรึกษาครู คือ มีชายหนุ่ม 4 คน หล่อ 1 คน แก่มาก 2 คน สูง 3 สัญชาติ ศีล 4 มาจีบลูกสาว คิดไม่ออกว่าจะเลือกใคร ถ้าครูเป็นฉัน จะเลือกใคร”
พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่า “พราหมณ์ ผู้ไม่มีศีลย่อมมีทรัพย์สมบัติ เป็นที่น่ารังเกียจ ดังนั้นคุณสมบัตินี้จึงไม่สำคัญ ถ้าฉันเป็นพราหมณ์ ฉันจะเลือกผู้มีคุณธรรมเป็นลูกเขย”

“ร่างกายมีประโยชน์ ข้าพเจ้านอบน้อมสำนึกคุณต่อท่านที่แก่เฒ่า ประเทศชั้นสูงก็มีประโยชน์เช่นกัน แต่ฉันชอบคุณธรรม”

พราหมณ์ได้ฟังแล้วปลื้มใจ เมื่อเขากลับบ้าน เขาตัดสินใจมอบลูกสาวทั้งสี่ให้กับผู้มีคุณธรรม
เรื่องนี้สอนว่า
คุณธรรม บุคคลรอง

#นทานชาดก #ตำราเลอกลกเขย


#นทานชาดก #ตำราเลอกลกเขย

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button