เด็ก

นิทานชาดก : ธรรมสำหรับต้นไม้

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ธรรมชาติของต้นไม้

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เขาขอโทษสำหรับความหายนะครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องของเขา เพราะทะเลาะวิวาทน้ำสามัคคีมีตำนานเล่าขานว่า …

กาลครั้งหนึ่ง ท้าวเวสวานมหาราช กลับชาติมาเกิด จึงส่งคำสั่งให้เทวดาเข้ามาครอบครอง ต้นไม้ ต้นไผ่ พุ่มไม้ และโซ่ ให้สร้างวังที่พวกเขาอาศัยอยู่ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งจึงไปเทศนาท่ามกลางญาติพี่น้องของตนเพื่อสั่งต้นไม้ให้สร้างวังซึ่งเขาไม่ได้ปีนภูเขาเพื่ออาศัยอยู่ในป่า ทูตสวรรค์ที่ฉลาดเชื่อฟังคำสั่งของทูตสวรรค์ เหล่าทวยเทพที่ไม่ฉลาดจะไม่เชื่อคำพูด ดังนั้นพวกเขาจึงไปยึดครองพระราชวังที่ประตูเมือง ประตูเมืองซึ่งมีมนุษย์อาศัยอยู่ ขอทรงอวยพรให้พระองค์ทรงเลือกต้นไม้ใหญ่บนเนินเขาเป็นที่พำนัก

วันหนึ่ง ลมแรงและฝนทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด เหลือเพียงป่ารังหนาแน่นเท่านั้น นางฟ้าบนต้นไม้ใหญ่พาเด็กๆ ไปที่ต้นไม้ในป่าทำรัง อยู่กับทวยเทพในป่ารังเขาว่า

“ชื่อนั้นคือคนที่ไม่เชื่อในคำพูดของปราชญ์ และพาพวกเขาไปยังที่ที่ไม่ต้องการ แน่นอน มันเป็นแบบนี้”

และกล่าวพระคาถาว่า

“ยิ่งมีญาติมากยิ่งดี แม้แต่ต้นไม้ก็เกิดในป่า ดีกว่า (เพราะ) อยู่คนเดียวแม้ต้นไม้ใหญ่ก็ปลิวไปตามลมได้”

สิ่งนี้สอนว่า

ทุกคนต้องมีญาติ


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ธรรมสำหรับต้นไม้

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ธรรมชาติของต้นไม้
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี ทรงขออภัยในความพินาศครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับญาติของพระองค์ เนื่องจากการทะเลาะวิวาทกันเหนือน้ำ มาสามัคคีกัน ได้เคยเล่าขานกันในตำนานเล่าขานเรื่อง…
กาลครั้งหนึ่ง ท้าวเวสวานมหาราช กลับชาติมาเกิด จึงส่งข่าวไปให้เทวดาเข้าครอบครองต้นไม้ กอไผ่ พุ่มไม้ และโซ่ตรวน เพื่อสร้างปราสาทที่พวกเขาอาศัยอยู่ เทวดาองค์หนึ่งจึงไปเทศน์ในหมู่ญาติให้จองต้นไม้ไว้ทำปราสาทที่ตนอยู่ไม่ขึ้นดอยไปอยู่ป่ารังกัน เทวดาผู้เป็นปราชญ์ปฏิบัติตามคำสั่งของเทวดา ส่วนทวยเทพที่ไม่ใช่ปราชญ์ก็ไม่เชื่อสักคำ ทั้งสองจึงไปเข้ายึดครองปราสาทที่ประตูเมือง ประตูเมือง ที่อาศัยของมนุษย์ เพื่อหวังความโชคดี ได้เลือกต้นไม้ใหญ่บนเนินเขาเป็นปราสาทให้อยู่อาศัย
วันหนึ่ง เกิดลมแรงและฝนได้ถอนรากถอนโคนของต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด เหลือแต่ป่ารังซึ่งอยู่ชิดกันอย่างหนาแน่น เทวดาบนต้นไม้ใหญ่พาลูกๆ ไป ที่ต้นไม้ในป่ารัง อาศัยอยู่กับทวยเทพที่ป่ารังกล่าวว่า

“ชื่อนั้นคือผู้ไม่เชื่อถือถ้อยคำของปราชญ์ และพาพวกเขาไปยังที่ที่ไม่มีความจำเป็น แน่นอนมันเป็นเช่นนี้”

และกล่าวคาถาว่า

“ยิ่งมีญาติมากยิ่งดี แม้แต่ต้นไม้ต้นหนึ่งก็ถือกำเนิดขึ้นในป่า ยิ่งมีมากยิ่งดี (เพราะ) ต้นไม้โดดเดี่ยวถึงใหญ่โตก็ถูกลมพัดล้มได้”

เรื่องนี้สอนว่า
ทุกคนควรมีญาติเป็นที่พึ่ง

#นทานชาดก #ธรรมสำหรบตนไม


#นทานชาดก #ธรรมสำหรบตนไม

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button