เด็ก

นิทานชาดก : นกกระจาบเจ้าปัญญา

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

นกกระจอกฉลาด

มีอยู่ช่วงหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับค้างคืนที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี บุตรของอุตตราขั ณ ฑ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทนทุกข์และลงโทษคนในบ้าน มีเรื่องเล่าโบราณว่า…

กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระจอก อยู่มาวันหนึ่งเขาออกไปทำมาหากินและถูกจับในเครือข่ายนักล่า ระหว่างกักตัวอยู่บ้านเพื่อขาย เลยคิดหาวิธีเอาตัวรอด

“ถ้าเรากินอาหารเราจะถูกขาย ถ้าเราไม่กินเราจะพ่ายแพ้และคนจะไม่ซื้อเรา เราจะปลอดภัย”

แต่แล้วก็ไม่ยอมกิน นกกระจอกตัวนั้นบางและปกคลุมไปด้วยผิวหนังและกระดูก คนจะไม่ซื้อมันสำหรับอาหาร นายพรานเมื่อเหลือเพียงนกกระจอกพระโพธิสัตว์ก็เอาออกจากกรงแล้วเห็นว่ามันคืออะไร มีเพียงนักล่าเท่านั้นที่หมดสติ กระจอกบินกลับไปยังที่ของมัน เมื่อฝูงนกกระจอกถาม พระองค์ก็เล่าเรื่องและสวดมนต์ว่า

“คนที่คิดไม่ออกจะไม่มีลักษณะพิเศษ ลุค ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการที่เราคิดขึ้น เราปราศจากการเข่นฆ่าและถูกจองจำ ด้วยเคล็ดลับนั้น”

สิ่งนี้สอนว่า

เกิดเป็นคนควรคิดแต่สิ่งดีๆ ให้รอดในยามวิกฤต


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : นกกระจาบเจ้าปัญญา

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
นกกระจอกฉลาด
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี บุตรของอุตตราขั ณ ฑ์ ที่บวชเพราะเห็นทุกข์และโทษของครัวเรือน ได้เคยกล่าวไว้ในนิทานโบราณว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระจอก อยู่มาวันหนึ่งเขาออกไปหาเลี้ยงชีพและถูกจับได้ในเครือข่ายนักล่า ขณะถูกกักตัวไว้ที่บ้านเพื่อขาย เลยคิดหาวิธีเอาตัวรอด

“ถ้าเรากินอาหารเราจะถูกขาย ถ้าเราไม่กินเราจะพ่ายแพ้และคนจะไม่ซื้อเรา เราจะปลอดภัย”

แต่แล้วมันก็ไม่ยอมกิน นกกระจอกก็ผอมบางและหุ้มด้วยหนังและกระดูก คนจะไม่ซื้อมันสำหรับอาหาร พรานเมื่อเหลือนกกระจอกพระโพธิสัตว์เพียงตัวเดียว จับมันจากกรง ดูซิว่ามันคืออะไร มีแต่นายพรานหมดสติ นกกระจอกบินกลับไปยังที่ของเขา เมื่อฝูงนกกระจอกถามได้เล่าเรื่องและกล่าวคาถาว่า

“คนเราเมื่อคิดไม่ออก ย่อมไม่มีคุณธรรมพิเศษ ดูเถิดผลของอุบายที่เราคิดขึ้น เราเป็นอิสระจากการฆ่าฟันและถูกจองจำ ด้วยอุบายนั้น”

เรื่องนี้สอนว่า
เกิดเป็นคนควรคิดแต่เรื่องดีๆ อยู่รอดได้ในยามวิกฤต

#นทานชาดก #นกกระจาบเจาปญญา


#นทานชาดก #นกกระจาบเจาปญญา

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button