เด็ก

นิทานชาดก : บวชเพราะผมหงอก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

บวชเพราะผมหงอก

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ถวายสังฆทาน มีเรื่องเล่าในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งที่มิถิลา วิเดห์รา มีกษัตริย์ผู้เคร่งศาสนาชื่อมาฆเทวะ “คุณช้าง ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นผมหงอกบนหัวของเรา บอกเราด้วย”

วันหนึ่งครูช่างบอกเขาว่าเขาได้พบผมหงอกบนศีรษะของกษัตริย์ พระราชาจึงทรงบัญชาให้ถอนพระหัตถ์ไปไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

ขณะนั้นทรงพระชนม์อยู่อีก ๘๔,๐๐๐ ปี ความตายก็ใกล้จะถึง เธอกังวลมากจนเหงื่อออกทั้งตัว ได้ตัดสินใจบวชในวันนั้นจึงได้มอบบ้านหลังใหญ่ให้ช่างแจ้งและมอบบัลลังก์ให้ลูกชายคนโต

พระเครื่องถามว่าเหตุใดจึงสละราชสมบัติ และบอกเขาว่าทำไมเขาถึงสละราชสมบัติเพราะผมหงอกบนศีรษะของเขาและกล่าวมนต์ต่อพระผู้ทรงฤทธานุภาพ: “พร้อมกับการพัฒนาของอายุ ผมบนศีรษะของเราเปลี่ยนเป็นสีเทา เทวดาที่แท้จริง ถึงเวลาที่เราจะบวชแล้ว” เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงสละราชสมบัติและได้บรรพชาเป็นฤๅษีในวันนั้นให้อยู่ในสวนมะม่วงจนตาย

สิ่งนี้สอนว่า

ไม่ควรประเมินอายุต่ำเกินไป เพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : บวชเพราะผมหงอก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
บวชเพราะผมหงอก
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เทศนาการอุปสมบท กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง ณ มิถิลา วิเทหะรา มีกษัตริย์ผู้ชอบธรรมนามว่า มาฆเทวะ “นาย. ช้าง ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นผมหงอกบนหัวของเรา บอกเราด้วย”
วันหนึ่งอาจารย์ช่างกลบอกพบผมหงอกบนเศียรของกษัตริย์ พระราชาจึงทรงรับสั่งให้ถอนไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
ในขณะนั้น พระมหากษัตริย์ยังทรงพระชนม์อยู่อีก ๘๔,๐๐๐ ปี ความตายอยู่ใกล้ พระองค์ทรงวิตกกังวลจนเหงื่อชุ่มไปทั้งตัว ตัดสินใจบวชในวันนั้น จึงได้พระราชทานบ้านหลังใหญ่ให้ช่างกลบอก และมอบบัลลังก์ให้ลูกชายคนโต
พระเครื่องถามว่าเหตุใดจึงสละราชสมบัติ จึงบอกเหตุที่สละราชสมบัติเพราะผมหงอกที่ศีรษะ และกล่าวคาถาแก่พระผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งปวงว่า “เมื่ออายุล่วงไป ผมบนศีรษะของเราก็หงอก เทวดาปรากฏชัด บัดนี้เป็นเวลาที่เราจะบวชแล้ว” ตรัสแล้วทรงสละราชสมบัติและได้บรรพชาเป็นฤๅษีในวันนั้นให้อยู่ในสวนมะม่วงจนมรณภาพ
เรื่องนี้สอนว่า
ไม่ควรประมาทอายุเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

#นทานชาดก #บวชเพราะผมหงอก


#นทานชาดก #บวชเพราะผมหงอก

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button