เด็ก

นิทานชาดก : บวชเพราะแม่ยาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่บุญธรรม

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี นำดูแลแม่ผัวหูหนวก…

มีเรื่องเล่าว่าในเมืองสาวัตถีมีพ่อค้าคนหนึ่ง เขาเชื่อในพระพุทธศาสนาและโปรดรักษา 5 โปรดอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งท่านไปฟังธรรมที่วัดเชตวัน ขณะนั้นแม่สามีกำลังไปเยี่ยมครอบครัว แต่แม่ยายคนนี้หูหนวกมาก เมื่อเขากลับถึงบ้าน เขาพบลูกสาวของเขาที่บ้าน แต่ลูกเขยไม่ได้พบ เลยถามลูกสาวว่า

“นี่คือลูกเขยของคุณ คุณยังรักคุณอยู่ไหม สู้มั้ย?”

ลูกสาวตอบว่า “แม่…คนดีอย่างแม่ผัวคนนี้ บวชหายาก” คุณยายไม่ได้ยินคำพูดของลูกสาวอย่างชัดเจน แค่ได้ยินคำว่าบวช กรีดร้องด้วยความประหลาดใจ

“โอ้ สามีของคุณไปบวชหรือยัง”

ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินดังนั้นก็พูดว่า “พวกพ่อค้าไปทำบุญแล้ว” ผู้คนที่ผ่านไปมาล้วนแต่พูดถึงพ่อค้าที่บวช และพ่อค้าเมื่อได้ยินคำเทศนาก็กลับบ้าน ในขณะนั้นเอง มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจับแขนแล้วถามว่า “ข่าวที่ท่านตั้ง ไม่ใช่ลูกๆ ของคุณและภรรยาคุณร้องไห้ที่บ้านหรือ?” พ่อค้าไม่พูดอะไรแต่คิด เรายังไม่ได้บวช มีคนบอกว่าเราบวชแล้ว ข่าวดีแบบนี้ไม่ควรหายไป ดังนั้นเราควรบวชวันนี้ “เราจึงกลับไปวัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าฟัง หลังจากอุปสมบทได้ไม่นานก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เพื่อขจัดความสงสัยของพระภิกษุ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงนำเรื่องราวในอดีตมาสู่พระภิกษุสงฆ์ …

กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในเมืองพาราณสีและมีแม่สามีหูหนวกเหมือนกัน วันหนึ่งเมื่อเขาออกจากเมืองไปในหน้าที่ของราชวงศ์ สิ่งที่คล้ายกันก็เกิดขึ้น พอกลับเมืองไปฟังข่าวก็ไปขอคาถา

“ท่านผู้มีเกียรติ เมื่อใดที่บุคคลหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมในโลก ในกรณีนี้ ปราชญ์ผู้มีศีลธรรมอันดีในโลกแล้ว ผู้มีปัญญาไม่ควรปล่อยให้ตนเองตกไปจากความรู้นั้น แม้ว่าคุณจะรู้สึกถึงความเร่งรีบของมนุษย์พระเจ้า ฉันก็ยอมรับคำสัญญาที่คนชอบธรรมยอมรับในโลกทุกวันนี้ ฉันกำลังใคร่ครวญข้อตกลง วันนี้ฉันจะสวดภาวนาเพราะว่าฉันไม่มีความสุขในกามตัณหาในโลกนี้”

ได้บรรพชาเป็นฤๅษีในป่าหิมพานต์มาทั้งชีวิต ได้ตายไปเกิดในแดนพรหม

สิ่งนี้สอนว่า

คำพูดของคนๆ หนึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ทำความดีและความชั่ว


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : บวชเพราะแม่ยาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
บวชเป็นแม่ผัว
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีเป็นประธานในการดูแลแม่ยายหูหนวก …
มีเรื่องเล่าว่าในเมืองสาวัตถีมีพ่อค้าคนหนึ่ง มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 เป็นประจำ วันหนึ่งท่านไปฟังธรรมที่วัดเชตวัน ขณะนั้นแม่สามีไปเยี่ยมครอบครัว แต่แม่ยายคนนี้หูตึงมาก เมื่อไปถึงบ้านก็พบลูกสาวที่บ้าน แต่ลูกเขยหาไม่พบ จึงถามบุตรสาวว่า

“นี่คือลูกเขยของคุณ คุณยังรักคุณอยู่ไหม? ทะเลาะกันเหรอ?”

ลูกสาวตอบว่า “แม่.. คนดีอย่างแม่ผัวคนนี้. แม้จะบวชแล้วก็ยังหายาก” คุณยายไม่ได้ยินคำพูดของลูกสาวอย่างชัดเจน ได้ยินแต่คำว่าอุปสมบทเท่านั้น เลยตะโกนด้วยความตกใจ

“โอ้ สามีของเจ้าไปบวชแล้วหรือ”

ชาวบ้านเพื่อนบ้านได้ยินดังนั้นก็พูดว่า “พ่อค้าไปบวชแล้ว” ผู้คนที่สัญจรไปมาพูดคุยกันเฉพาะเกี่ยวกับพ่อค้าที่บวช ​​และพ่อค้าหลังจากฟังคำเทศนาก็กลับบ้าน ขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินขึ้นไปคว้าแขนแล้วถามว่า “ข่าวที่ท่านบวช ลูกและภรรยาของท่านร้องไห้ที่บ้านไม่ใช่หรือ?” พ่อค้าไม่พูดอะไรแต่คิด เรายังไม่ได้บวช มีคนบอกว่าเราบวชแล้ว ข่าวดีแบบนี้ไม่ควรหายไป ดังนั้นเราควรที่จะบวชในวันนี้ “เราจึงกลับไปที่วัดเชตวันเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พึงเล่าให้ฟัง ครั้นบวชได้ไม่นาน ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์. เพื่อคลายความสงสัยของพระภิกษุ พระพุทธเจ้าจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสู่พระสถก…
กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในเมืองพารา ณ สีและมีแม่ยายหูหนวกเช่นกัน อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเขาออกนอกเมืองด้วยพระราชกรณียกิจ สิ่งที่คล้ายกันก็เกิดขึ้น เมื่อเสด็จกลับมายังเมืองเพื่อทราบข่าวจึงไปทูลขอพระราชทานเป็นคาถาว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาใด ๆ บุคคลหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมในโลก ในกรณีนั้น นักปราชญ์ผู้มีศีลธรรมอันดีในโลก ในขณะนั้น นักปราชญ์ไม่ควรปล่อยให้ตนเองตกจากความรู้นั้น แม้จะรู้สึกเร่งรีบก็ตาม ข้าแต่พระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติ ข้าพเจ้าได้รับพระสัญญาว่าผู้ทรงคุณธรรมในโลกได้รับในวันนี้ ฉันกำลังใคร่ครวญพันธสัญญานั้น ข้าพเจ้าจะอธิษฐานในวันนี้ เพราะข้าพเจ้าไม่มีความสุขในการบริโภคกามตัณหาในโลกนี้”

ได้บรรพชาเป็นฤๅษีในป่าหิมพานต์ตลอดชีวิต ได้ตายไปเกิดในพรหมโลก

เรื่องนี้สอนว่า
คำพูดของคนสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของคนทำดีและชั่ว

#นทานชาดก #บวชเพราะแมยาย


#นทานชาดก #บวชเพราะแมยาย

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button