เด็ก

นิทานชาดก : ประโยชน์ของการคบมิตร

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ประโยชน์ของมิตรภาพ

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เขาเลี้ยงอนาถบิณฑิกเพื่อนเศรษฐีว่า “เพื่อนธรรมดาไม่ใช่คนตัวเล็ก ใครก็ตามที่ดูแลเพื่อนเป็นผู้มีเกียรติ เพื่อนที่เสมอภาค ต่ำหรือสูง ควรเป็นเพื่อนเพราะเพื่อนเหล่านั้น มันช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้” และนำเรื่องราวในอดีตกลับมา…

กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเทพบนพื้นหญ้าในสวนหลวง ผูกมิตรกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ชาวไร่นำโชคของกษัตริย์ก็อยู่ที่สวนหลวงด้วย เสาหลักในวังสั่นสะเทือน จึงสั่งให้ช่างไม้หาไม้แก่นหัวใจ มาเปลี่ยนหอคอยวังกันเถอะ ช่างไม้มองหาไม้รูปหัวใจในสวนหลวง ยอมเอาไม้มงคลเป็นเสาหลักในวังแล้วกราบทูลพระราชาจึงทรงอนุญาตให้โค่นลงได้ และมีกำหนดจะตัดพรุ่งนี้

เทวาราชรู้ว่าต้นไม้ที่มีชีวิตจะต้องถูกโค่น ไม่เห็นจะไปไหน กอดคอลูกแล้วร้องไห้ ทูตสวรรค์รู้เรื่องนี้แล้ว ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ พระโพธิสัตว์ทรงทราบเรื่องนี้แล้ว จึงปลอบโยนพระดำรัสว่า “พรุ่งนี้เราจะไม่ให้โค่นต้นไม้ ให้เราดูแล”

วันรุ่งขึ้นเมื่อช่างมาถึง เขาก็แปลงกายเป็นกิ่งไม้แล้ววิ่งไปหน้าช่างไม้ ขุดลงไปที่โคนต้นไม้นำโชคเพื่อโผล่ออกมาจากยอดไม้ พยักหน้าเหมือนไม้กลวง

ช่างไม้เห็นก็ใช้มือตบต้นไม้แล้วด่าว่า “ต้นไม้ต้นนี้กลวงไม่มีแกน พวกเขาสูญเสียกรรมของพวกเขาไปแล้ว” พวกเขาหนีไป

เทวาราชเห็นว่าวังของเขาไม่ถูกทำลาย สรรเสริญพระโพธิสัตว์ระหว่างเทวดากับคาถา

“ความเสมอภาคในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงควรสัมพันธ์กัน เพราะเพื่อนที่ตกต่ำควรได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวง เช่นเดียวกับเรา เทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นรุชาและเหล่าทวยเทพที่อาศัยอยู่บนพื้นหญ้า

สิ่งนี้สอนว่า

คนควรมีเพื่อนจากทุกวรรณะ ในยามยากต้องมีตัวช่วย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ประโยชน์ของการคบมิตร

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ประโยชน์ของมิตรภาพ
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี ทรงเลี้ยงอนาถบิณฑิกเพื่อนเศรษฐีว่า “เพื่อนธรรมดาไม่ใช่คนตัวเล็ก ผู้ที่รักษามิตรไว้ได้เป็นสิ่งประเสริฐ เพื่อนที่เท่าเทียมกัน ต่ำกว่า หรือสูงกว่ากัน ควรเป็นเพื่อนกัน เพราะเพื่อนเหล่านั้น มันสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้” แล้วนำเรื่องราวในอดีตมาเล่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นเทพในดงหญ้าในอุทยานหลวง เป็นมิตรกับเทพผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง ชาวไม้มงคลของพระราชาก็อยู่ในสวนหลวงด้วย เสาของปราสาทสั่นสะท้าน จึงสั่งให้ช่างไม้หาแก่นไม้ มาเปลี่ยนหอคอยปราสาทกันเถอะ พวกช่างไม้ได้ค้นหาแก่นไม้ในอุทยานหลวง ได้ตกลงเอาไม้มงคลนั้นมาเป็นเสาปราสาทจึงได้กราบทูลพระราชา พระองค์จึงทรงอนุญาติให้ตัดทิ้งไป และกำหนดตัดพรุ่งนี้
เทวาราชรู้ว่าต้นไม้ที่มีชีวิตจะถูกโค่น ไม่เห็นจะไปไหน เลยกอดคอทารกร้องไห้ หมู่ทูตสวรรค์รู้เรื่องนี้แล้ว ไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาได้ พระโพธิสัตว์รู้เรื่องนี้แล้ว จึงได้ปลอบใจเทวดาผู้นั้นว่า “พรุ่งนี้เราจะไม่ให้โค่นต้นไม้นั้นเสีย ให้เราดูแลเรา”
วันรุ่งขึ้นเมื่อช่างมาถึง พระองค์ก็ทรงแปลงกายเป็นกิ่งไม้แล้ววิ่งไปหน้าช่างไม้ มุดเข้าไปในโคนไม้มงคลให้โผล่ออกมาจากยอดไม้ ผงกศีรษะประหนึ่งว่าไม้เป็นโพรง
ช่างไม้เห็นว่า เขาตบต้นไม้ด้วยมือของเขาและตำหนิเขาว่า “ต้นไม้นี้กลวงไม่มีแก่น พวกเขาสูญเสียกรรมของพวกเขาไปแล้ว” พวกเขาหนีไป
เทวาราชเห็นว่าปราสาทของเขาไม่ถูกทำลาย สรรเสริญพระโพธิสัตว์ ท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยคาถาว่า

“ผู้เท่าเทียมกัน ดีขึ้นหรือแย่ลง ควรสัมพันธ์กันเพราะเพื่อนเหล่านั้นเมื่อเกิดความเสื่อม ควรจะได้ประโยชน์มากมาย ดังเช่นเรา เทวดา สถิตอยู่บนต้นรุชากับเทวดาผู้อาศัยในหญ้า

เรื่องนี้สอนว่า
คนควรมีเพื่อนทุกวรรณะ เวลาลำบากจะมีตัวช่วย

#นทานชาดก #ประโยชนของการคบมตร


#นทานชาดก #ประโยชนของการคบมตร

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button