เด็ก

นิทานชาดก : พระปริตป้องกันสัตว์ร้าย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ขอบคุณที่ปกป้องสัตว์

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เป็นที่ประทับของภิกษุ เสียชีวิตจากการถูกงูกัด ได้เล่าเรื่องมหาธาราการในสมัยก่อนว่า…

กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ ฤาษีนับร้อยเป็นทายาทที่ริมฝั่งแม่น้ำ มีงูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก งูฤาษีจำนวนมากตาย พระโพธิสัตว์ทรงทราบแล้วจึงตรัสแก่กลุ่มฤๅษีว่า

“ถ้าเจ้าเมตตางูสี่เผ่า งูก็จะไม่กัดเจ้า”

และกล่าวพระคาถาว่า

“ขอจงจงรักภักดีต่อตระกูลงู ขอคำอธิษฐานที่ดีที่สุดของเราอยู่กับครอบครัวนาค ขอคำอธิษฐานที่ดีที่สุดของเราอยู่กับครอบครัวพญางูฉพยาบุตร ขอความสวัสดีจงมีแก่ตระกูลพญานาคราชโคตมะ”

และกล่าวพระคาถาที่สองว่า

“ขอให้คำอธิษฐานที่ดีของเราอยู่กับผู้ที่ไม่มีขา ขอให้คำอธิษฐานที่ดีที่สุดของเราอยู่กับสิ่งมีชีวิตสองขา ขอให้วิญญาณของเราอยู่กับสัตว์สี่ขา หวังว่ามิตรภาพของเรากับสัตว์หลายขา”

พระโพธิสัตว์เมื่อแสดงธรรมด้วยการขอบทสวดมนต์

“ขอคนไร้ขา สองขา สี่ขา และคนไร้ขา ให้ฉัน อย่าทำร้ายเรา”

เมื่อแสดงความเมตตาโดยไม่มีคาถาพิเศษ

“ทุกคนจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง อย่าให้ความชั่วร้ายครอบงำสัตว์ใด ๆ ”

เพื่อรำลึกถึงสามเพชรที่พระองค์ตรัสว่า

“พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีพระคุณอันหาประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด รวมทั้งงู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก และหนู ล้วนไม่มีใครเทียบได้”

เพื่อแสดงกรรมที่ควรทำมากกว่าคาถา

“เราได้รับการคุ้มครอง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์”

ตั้งแต่นั้นมากลุ่มฤาษีก็ระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้า งูทั้งหมดหนีไปที่อื่น

สิ่งนี้สอนว่า

แม้แต่พญานาคก็ไม่รุกรานแสวงหาความเมตตา


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : พระปริตป้องกันสัตว์ร้าย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
พระพรคุ้มครองสัตว์ร้าย
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เป็นที่ประทับของพระภิกษุ ตายเพราะถูกงูกัด ได้บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของมหาธาการว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์ ฤาษีหลายร้อยตนเป็นทายาทที่ริมฝั่งแม่น้ำ มีงูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก งูกัดฤาษีหลายตัวก็ตาย พระโพธิสัตว์ทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงตรัสกับคณะฤๅษีว่า

“หากเจ้าเมตตาเผ่างูทั้งสี่ งูจะไม่กัดเจ้า”

และกล่าวคาถาว่า

“ขอความจงรักภักดีของเราจงมีแด่วงศ์งูวิรุภาค ขอความปราถนาดีของเราจงอยู่กับครอบครัวพญานาคราช ขอความปราถนาดีของเราจงมีแด่ครอบครัวพญางูชัพยาบุตร ขอความสวัสดีจงมีแก่ตระกูลพญานาคราชโคตมะ”

และกล่าวคาถาที่สองว่า

“ขอให้ความปรารถนาดีของเราอยู่กับสัตว์ไม่มีเท้า ขอให้ความปรารถนาดีของเราอยู่กับสัตว์สองเท้า ขอให้วิญญาณของเราอยู่กับสัตว์สี่เท้า ขอให้มิตรภาพของเราอยู่กับสัตว์ที่มีหลายเท้า”

พระโพธิสัตว์เมื่อแสดงธรรมโดยถามคาถาว่า

“จงให้สัตว์ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์มีเท้าแก่ข้าพเจ้า อย่ารุกรานพวกเรา”

เมื่อแสดงความเมตตาโดยไม่มีคาถาเฉพาะ

“ทุกคนจะพบความเจริญรุ่งเรือง อย่าให้ความชั่วมาเหนือสัตว์ใดๆ เลย”

เพื่อรำลึกถึงพระรัตนตรัย พระองค์ตรัสว่า

“พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีพระคุณอันหาประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด ได้แก่ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก และหนู หาที่เปรียบมิได้”

เพื่อแสดงกรรมที่ควรทำมากกว่าที่กล่าวคาถา

“เราได้รับการปกป้องคุ้มครองแล้ว ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหนีไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์”

ตั้งแต่นั้นมา กลุ่มฤาษีก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า งูทั้งหมดก็หนีไปที่อื่น
เรื่องนี้สอนว่า
แม้แต่พญานาคก็ไม่รุกล้ำเข้ามาหาพระเมตตา

#นทานชาดก #พระปรตปองกนสตวราย


#นทานชาดก #พระปรตปองกนสตวราย

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button