เด็ก

นิทานชาดก : พ่อค้าโกง

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

หลอกลวงพ่อค้า

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีกำชับพ่อค้าโกง สมัยก่อนชาดกมาสตากะว่า…

กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในเมืองพาราณสีชื่อบัณฑิต เขาค้าขายกับพ่อค้าชื่ออติบัณฑิต อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองเชิญกันและกันให้ขนส่งเกวียน 500 เกวียนไปที่ชายแดนและขายออกไป เขาได้กำไรมหาศาลเมื่อเขากลับมายังพารา ณ สีเมื่อถึงเวลาแบ่งความมั่งคั่ง คุณอธิพิชญ์กล่าวว่า “นี่คือเพื่อนของฉัน เราควรจะมีสองส่วน” “ทำไมเพื่อนของฉัน?” ตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่า “เพราะเหตุนั้น ชื่อท่านจึงเป็นเพียงบัณฑิต ควรมีเพียงส่วนเดียว ผมชื่อเพ็ญกุรี อุตสา มี ๒ ภาค” บัณฑิตตอบ

พระโพธิสัตว์ปฏิเสธไม่อ้างว่า “ทุนซื้อดี ขนส่งเท่ากัน แล้วทำไมเวลาแบ่งไม่แบ่ง?

ทั้งสองเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งดุษฎีบัณฑิตได้บอกแผนการของบิดาว่าจะซ่อนตัวอยู่ที่มุมหนึ่งเมื่อไปถึงต้นไม้ จนกระทั่งถึงที่นั่น คนโง่เขลาถามความเห็นของเทวดาผู้พิทักษ์เพื่อช่วยเขาตัดสินใจ ทันใดนั้นก็มีเสียงจากต้นไม้กล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้นปราชญ์ควรมีส่วนหนึ่ง ปุโรหิตควรมีสองส่วน”

พระโพธิสัตว์ฟังการตัดสินใจแล้วคิดว่า “เดี๋ยวก่อน เราจะรู้ว่าพวกเขาเป็นพระเจ้าจริงๆ หรือนางฟ้าจอมปลอม? ทันใดนั้น พ่อของชายชราก็หนีขึ้นไปบนต้นไม้ เกาะกิ่งไม้แล้วกระโดดลงไปที่พื้น พูดด้วยคาถา

“บัณฑิตต้องดี ส่วนใครไม่รู้ก็แย่แล้วเพราะราซูลลูกชายเราเกือบเผาเรา”

เมื่อแผนถูกเปิดเผย นายอาทิตย์ บัณฑิตก็ต้องแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน

สิ่งนี้สอนว่า

ฉันกินไม่หมด ฉันจะไม่อยู่นาน


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : พ่อค้าโกง

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
พ่อค้าโกง
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีกำชับพ่อค้าโกง ในอดีตชาดกมาศตกะได้กล่าวไว้ว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าในเมืองพาราณสีชื่อบัณฑิต เขาทำการค้ากับพ่อค้าชื่ออาติบัณฑิต อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองเชิญกันและกันให้ขนสินค้า 500 เกวียนไปขายที่ชายแดน เขาได้กำไรมหาศาลเมื่อเขากลับมายังพารา ณ สี ถึงเวลาแบ่งทรัพย์สิน คุณอธิบัณฑิตกล่าวว่า “นี่คือเพื่อนของฉัน เราควรได้สองส่วน” “ทำไมเพื่อนของฉัน?” ได้ทูลถามพระโพธิสัตว์ “นั่นเป็นเพราะชื่อของคุณเป็นเพียงบัณฑิต น่าจะมีส่วนเดียว ส่วนผมชื่อ อุตส่าห์โจร เลยน่าจะมี 2 ภาค” ​​อธิบัณฑิตตอบ
พระโพธิสัตว์ปฏิเสธที่จะอ้างว่า “ทุนซื้อดี มีรถขนของเท่ากัน แล้วทำไมเวลาแจกจะแบ่งไม่เท่ากัน?
ทั้งสองเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งอพัทธ์บัณฑิตได้บอกแผนของบิดาให้ซ่อนตัวอยู่ในซอกเมื่อไปถึงต้นไม้ต้นนั้น ไม่ได้ไปถึงที่นั่น ผู้ไม่ได้ฝึกหัดจึงขอความเห็นจากเทพผู้ปกครองให้ช่วยตัดสินใจ ทันใดนั้นมีเสียงพูดจากต้นไม้ว่า “แล้วคนที่ชื่อปราชญ์ควรมี 1 ส่วน นักบวชควรมีสองส่วน”
พระโพธิสัตว์สดับฟังคำตัดสินนั้นก็คิดว่า “เดี๋ยวก่อน เราจะรู้ว่าพวกเขาเป็นเทวดาจริงๆ หรือนางฟ้าจอมปลอม? ทันใดนั้น บิดาของอติบัณฑิตก็หนีขึ้นไปบนยอดไม้เกาะติดกิ่งไม้แล้วกระโดดลงไปที่พื้น พูดด้วยคาถาว่า

“บัณฑิตนั้นดีอย่างแน่นอน ส่วนคนที่ไม่ได้ฝึกหัดนั้นไม่ดีเพราะอัครสาวกลูกชายของเราเกือบเผาเรา”

เมื่อแผนเปิดเผย นายอาทิตย์ บัณฑิตจึงต้องแบ่งส่วนแบ่งเท่าๆ กัน
เรื่องนี้สอนว่า
ฉันกินไม่หมด ฉันจะไม่กินนาน

#นทานชาดก #พอคาโกง


#นทานชาดก #พอคาโกง

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button