เด็ก

นิทานชาดก : มิตรแท้

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

เพื่อนที่ดี

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน สาวัตถีได้ทักทายอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อกัลกณี มีเรื่องเล่าหนึ่งที่…

รู้จักเพื่อนรวยคนนี้ เคยเล่นฝุ่น เรียนโรงเรียนครูเดียวกัน จากนั้นเขาก็ลำบากมาก ดังนั้นเขาจึงมาหาเศรษฐีเพื่อช่วยเขาทำทุกอย่างที่ทำได้ แต่ชื่อของเขาทำให้พี่น้องของเศรษฐีไม่พอใจ จึงไปพบเศรษฐีท่านนั้นขอให้ส่งนายกันคณีออกไป

เศรษฐีกล่าวว่า “กลุ่มปราชญ์ไม่เรียกชื่อหยาบคาย เราไม่สามารถพึ่งพาตรรกะของชื่อและปล่อยให้เพื่อนผู้เล่นของเราอยู่ในฝุ่นด้วยกัน”

วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ไปเรือนอันมีเกียรติ ได้มอบหมายให้นายกาญจนีเป็นแม่บ้าน (รปภ.) โจรสมคบคิดกันว่า “มหาเศรษฐีไม่มีอยู่จริง เราจะปล้นบ้านของเขา “

พวกเขามารวมกันรอบบ้านเศรษฐีตอนเที่ยงคืน ก็เลยนั่งดูนอนไม่หลับ เมื่อฉันเห็นขโมยมา ฉันถึงกับปลุกฝูงชนให้เปิดเพลงดังทั้งคืน จนกระทั่งรุ่งเช้าพวกโจรก็ไม่มีโอกาสปล้น พวกเขาทิ้งอาวุธและหนีไป

วันรุ่งขึ้นผู้คนเห็นก้อนดินเหนียวและแท่งไม้ จึงรู้เหตุการณ์ ดังนั้นทั้งคู่จึงยอมรับความสามารถของเอ็น กันคะนี. เมื่อเศรษฐีกลับมาก็เล่าทุกอย่างให้นางฟัง

เศรษฐีกล่าวว่า

“ฟังนะ ถ้าเราขับไล่เพื่อนของเราตามคำพูดของท่าน ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเราจะหายไปในวันนี้ ชื่อมักจะไม่ปิด เฉพาะความคิดที่เป็นประโยชน์เท่านั้นที่เป็นค่าประมาณ “

และถวายทรัพย์ให้กัลยาณมิตรมากขึ้น ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วท่องวัดนี้ว่า

“บางคนเรียกว่าเพื่อน เดิน 7 ก้าวด้วยกันเรียกว่าเพื่อน โดยการเดินไปตาม 12 ขั้นและถูกเรียกว่าเป็นพี่ของพระจันทร์หรือครึ่งพระจันทร์ ผู้ที่มีอัตลักษณ์เดียวกันมักจะอยู่ร่วมกัน ฉันจะทิ้งเพื่อนชื่อกาญจนี คู่เก่า เพราะความสุขส่วนตัว?

สิ่งนี้สอนว่า

อย่าคบใคร อย่าใช้ชื่อเฉพาะความคิดที่สำคัญที่สุด


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : มิตรแท้

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
เพื่อนที่ดี
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน สาวัตถี ทรงทักทายอนาถบิณฑิกผู้เป็นเศรษฐีชื่อกัลกณี มีเรื่องเล่าว่า…
รู้ว่าเพื่อนเศรษฐีคนนี้ เคยเป็นเพื่อนเล่นฝุ่นและเรียนโรงเรียนครูเดียวกัน ต่อมาเขาทนทุกข์ยากลำบาก เลยมาหาเศรษฐีมาช่วยทำธุรกิจต่างๆ ที่ทำได้ แต่ชื่อของเขากลับทำให้ญาติของเศรษฐีไม่พอใจ จึงไปพบเศรษฐีและขอร้องให้ส่งนายกันคณีออกไป
เศรษฐีจึงกล่าวว่า “กลุ่มปราชญ์ไม่เรียกชื่ออย่างหยาบคาย เราไม่สามารถพึ่งพาเหตุผลของชื่อและปล่อยให้เพื่อนผู้เล่นของเราอยู่ในฝุ่นด้วยกัน”
วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปบ้านส่วยของตน ได้มอบหมายให้นายกาญจนีเป็นผู้ดูแลบ้าน (รปภ.) โจรสมคบคิดกันว่า “มหาเศรษฐีไม่มีอยู่จริง เราจะปล้นบ้านของเขา”
พวกเขารวบรวมแขนรอบบ้านของเศรษฐีในตอนกลางคืน นายกรรณิการ์ ฝ่ายสงสัยว่าโจรจะปล้น เลยนั่งดูไม่หลับไม่นอนเมื่อเห็นว่าโจรกำลังมาก็ปลุกคนด้วยให้ประโคมละครเพลงดังทั้งคืน จนรุ่งเช้าพวกโจรจึงไม่มีโอกาสปล้นจึง พวกเขาทิ้งอาวุธและหนีไป
วันรุ่งขึ้นคนเห็นก้อนดินเหนียวและไม้เท้าเป็นต้น จึงได้ทราบเหตุการณ์ ทั้งสองจึงยอมรับในความสามารถของนายกันคณี เมื่อเศรษฐีกลับมาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
เศรษฐีจึงกล่าวว่า

“ดูซิ หากเราขับไล่เพื่อนของเราตามคำพูดของท่าน ทรัพย์สมบัติของเราส่วนใหญ่ก็จะสูญหายไปในวันนี้ ชื่อมักจะไม่ใกล้เคียง มีเพียงจิตใจที่เป็นประโยชน์เท่านั้นที่เป็นค่าประมาณ”

และถวายทรัพย์ให้กัลยาณมิตรมากขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าและกล่าวคาถานี้ว่า

“บุคคลถูกเรียกว่าเป็นมิตร เดินด้วยกัน 7 ก้าวเรียกว่าเพื่อน โดยการเดินด้วยกัน 12 ก้าวและถูกเรียกว่าเป็นญาติกับเดือนหรือครึ่งเดือน ส่วนผู้ที่มีตัวตนเหมือนกันนั้นอยู่ร่วมกันมากกว่า ฉันจะทิ้งเพื่อนที่ชื่อกาญจนี คู่รักที่คบกันมานาน เพราะความสุขส่วนตัว?

เรื่องนี้สอนว่า
อย่าอยู่กับใคร อย่าใช้แค่ชื่อ จิตใจสำคัญที่สุด

#นทานชาดก #มตรแท


#นทานชาดก #มตรแท

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button