เด็ก

นิทานชาดก : ลิงโง่

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ลิงโง่

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ระวังพวกที่บุกรุกสวน ในกำแพงโกศล มุกกิมหนึ่ง เล่าเรื่องอดีตว่า…

ครั้งหนึ่งในเมืองพาราณสีมีเทศกาลประจำปี ชาวเมืองสนุกสนานกันใหญ่ มีฝูงลิงอยู่ในสวนหลวง ผู้ปกครองสวนหลวงก็อยากไปร่วมงานประจำปีกับเขาด้วย เขาจึงไปหาพวกลิงและพูดกับหัวหน้าลิงว่า

“ลิง สวนหลวงแห่งนี้สนับสนุนคุณอย่างมาก คุณได้เหยียบดอกไม้ ผลไม้และใบอ่อนของต้นไม้ในสวนหลวง ตอนนี้มีเทศกาลประจำปีในเมือง เราอยากไปเที่ยว เราอยากขอให้คุณช่วยรดน้ำต้นไม้ เป็นไปได้ไหมว่าเพิ่งปลูกในสวนนี้”

ลิงยอมรับว่าก่อนจะไปเที่ยวเมือง ผู้ดูแลสวนสัตว์เตือนว่า “อย่าประมาท” พร้อมมอบอุปกรณ์ให้ลิงตักน้ำ

หัวลิงพูดกับลิงที่ตักน้ำไปหนึ่งช้อนเตรียมรดน้ำต้นไม้ว่า

“คุณน้ำเปล่าหายาก เมื่อคุณรดน้ำต้นไม้ ควรรดน้ำตามความต้องการของพืชด้วยการกำจัดพืช ถ้ารากยาวให้เติมน้ำปริมาณมาก ที่รากสั้นน้ำจะน้อย

พวกลิงยอมรับและทำเช่นนั้น ทำให้ต้นไม้เสียหายมาก เมื่อถึงจุดนั้น นักปราชญ์ก็เดินไป และถามคำถามกับพวกลิง พวกลิงบอกหัวหน้าให้ทำเช่นนั้น เขาจึงคิด

“เอ๋ เจ้าลิงโง่ เจ้าไม่ฉลาดเลย แค่คิดถึงผลประโยชน์ แต่น่าเสียดาย”

และกล่าวด้วยมนต์ว่า

“คนที่ไม่ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แม้ว่าบริการนี้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขได้เลย นักปราชญ์ทำดีต่อตนเองเหมือนลิงเฝ้าสวน”

สิ่งนี้สอนว่า

คนโง่มักทำชั่วกับพวกเขา มากกว่าดอกเบี้ย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ลิงโง่

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ลิงโง่
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถี เฝ้ามองดูพวกที่ทำร้ายอุทยาน ในหมู่บ้านโกศล ตำบลหนึ่ง ได้เล่าเรื่องในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่งในเมืองพารา ณ สีมีเทศกาลประจำปี ชาวเมืองก็สนุกสนาน มีฝูงลิงอยู่ในอุทยานหลวง ผู้พิทักษ์สวนหลวงก็อยากไปงานประจำปีกับเขาด้วย พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาฝูงลิงและตรัสกับหัวหน้าฝูงลิงว่า

“เจ้าลิง สวนหลวงแห่งนี้สนับสนุนเจ้ามาก คุณได้กระทืบดอกไม้ ผลไม้และใบอ่อนของต้นไม้ในสวนหลวงตอนนี้มีเทศกาลประจำปีในเมือง เราอยากไปเที่ยว เราอยากจะขอให้คุณช่วยรดน้ำต้นไม้ ที่เพิ่งปลูกใหม่ในสวนนี้แทนได้ไหม?”

ลิงยอมรับว่าก่อนที่จะไปเที่ยวชมเมือง ผู้ดูแลสวนสัตว์ได้เตือนว่า “อย่าประมาท” และให้อุปกรณ์ตักน้ำแก่ลิง
หัวหน้าลิงพูดกับลิงที่หยิบตักน้ำเตรียมรดน้ำต้นไม้ว่า

“พวกคุณน้ำเปล่าหายาก เมื่อคุณรดน้ำต้นไม้ควรรดน้ำตามความต้องการของต้นไม้ด้วยการกำจัดต้นไม้ ถ้ารากยาวให้รดน้ำมาก ที่รากสั้นให้รดน้ำให้น้อย ”

พวกลิงยอมรับและทำเช่นนั้น ทำให้ต้นไม้เสียหายมาก ในขณะนั้นเองมีนักปราชญ์คนหนึ่งเดินผ่านมา และถามคำถามนั้นกับพวกลิง พวกลิงบอกหัวหน้าให้ทำเช่นนั้น เขาจึงคิด

“เอ๊ะ ลิงโง่ เจ้าไม่ฉลาดเลย คิดแต่ประโยชน์ แต่น่าเสียดาย”

และกล่าวด้วยคาถาว่า

“ผู้ไม่ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แม้ว่าการรับใช้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขได้เลย ปราชญ์ทำประโยชน์ของตนเหมือนลิงเฝ้าสวน”

เรื่องนี้สอนว่า
คนโง่ทำความชั่วแก่พวกเขาเสมอ มากกว่าผลประโยชน์

#นทานชาดก #ลงโง


#นทานชาดก #ลงโง

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button