เด็ก

นิทานชาดก : ลิงโลภมาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ลิงโลภ

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีนำพระเจ้าโกศลไปปราบกบฏชายแดน มีเรื่องเล่าในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์ประสูติเป็นคำสอนของพรหมทัตในเมืองพารา ณ สี จากนั้นในฤดูฝนเกิดจลาจลขึ้นที่ชายแดน พระราชาทรงนำทัพไปปราบพระองค์จึงทรงตั้งค่ายที่สวนหลวง พระโพธิสัตว์เข้ามาใกล้ด้วยความผิดหวัง แต่หาโอกาสไม่ได้ ทันใดนั้น ทหารก็นำถั่วดำมาเลี้ยงม้าและใส่ลงในรางน้ำมีลิงตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้และเติมถั่วดำจากรางให้เต็มปาก คว้าอีกกำมือหนึ่งแล้วกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้โดยหวังว่าจะนั่งกิน บังเอิญมีเมล็ดสีดำตกลงมาจากมือของเขาและตกลงบนพื้น เขาโยนถั่วดำทั้งหมดเข้าปากและมือของเขา ลงจากต้นไม้ไปหาถั่วดำ เมื่อไม่เห็นก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นั่งบนกิ่งไม้อย่างเศร้าโศก

พระราชาทรงเห็นพฤติการณ์ของลิงจึงทูลถามพระโพธิสัตว์

“อาจารย์ ดูนั่นสิ ลิงทำอะไรอยู่”

พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “โชคดีที่ลิงโง่ตัวนี้กินกิ่งก้าน สติปัญญาของเขาไม่ได้ทิ้งถั่วดำทั้งหมดสำหรับถั่วดำหนึ่งอัน เปรียบเทียบคนโง่ ฉันไม่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ ผลประโยชน์ส่วนน้อยเช่นนี้เท่านั้น”

“ข้าแต่พระราชา พวกเราดี คนอื่นก็โลภ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเสียไปโดยไม่กี่คน ราวกับว่าลิงหลุดจากเมล็ดพืชทั้งหมดเพราะเมล็ดเดียว “

กษัตริย์ได้ยินพระวจนะจึงสั่งให้หยุดเดินขบวนเมื่อเสด็จกลับมายังพารา ณ สี พวกโจรเข้าใจว่ากษัตริย์ออกจากเมืองไปเพื่อกดขี่และหลบหนีด้วยพระองค์เอง

สิ่งนี้สอนว่า

เสียสละชนกลุ่มน้อยเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : ลิงโลภมาก

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
ลิงโลภ
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีเป็นประธานในพระเจ้าโกศลที่จะปราบกบฏชายแดน กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นคำสอนของพระพรหมทัต ในพารา ณ สี ต่อมาในฤดูฝนเกิดการจลาจลที่ชายแดน พระราชาทรงนำทัพมาปราบพระองค์จึงทรงตั้งค่ายที่สวนหลวง พระโพธิสัตว์เข้ามาใกล้ด้วยความขัดข้องแต่หาโอกาสไม่ได้ ขณะนั้นทหารนำถั่วดำมาเลี้ยงม้า วางไว้ในราง ลิงตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้แล้วเติมปากด้วยถั่วดำจากรางน้ำ และคว้าอีกกำมือหนึ่งแล้วกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้โดยหวังจะนั่งกิน บังเอิญมีถั่วดำตกลงมาจากมือของเขาและตกลงบนพื้น มันทิ้งถั่วดำในปากและมือของมันทิ้งไปหมดแล้ว ลงจากต้นไม้ไปหาถั่วดำ เมื่อไม่เห็นก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นั่งเศร้าบนกิ่งไม้
พระราชาทรงเห็นพฤติการณ์ของลิงแล้วทูลถามพระโพธิสัตว์

“ท่านอาจารย์ ดูสิ.. ลิงทำอะไรอยู่”

พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “โชคดี ลิงโง่ตัวนี้กินกิ่งก้าน ความฉลาดของมันไม่มี ทิ้งถั่วดำทั้งหมดเพื่อถั่วดำตัวเดียว เปรียบเทียบคนโง่เขลา ฉันไม่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ เห็นเพียง ผลประโยชน์ส่วนน้อยเป็นแบบนี้”

“ข้าแต่พระราชา พวกเราดี คนอื่นก็โลภ จะเสียประโยชน์ส่วนใหญ่ไปเพราะส่วนน้อย มันเหมือนกับว่าลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมดเพราะถั่วตัวเดียว”

พระราชาทรงสดับพระดำรัสนั้นแล้วทรงรับสั่งให้หยุดขบวนเสด็จกลับพารา ณ สี โจรเข้าใจว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองเพื่อปราบปรามและหลบหนีไปเอง
เรื่องนี้สอนว่า
ยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้มากที่สุด

#นทานชาดก #ลงโลภมาก


#นทานชาดก #ลงโลภมาก

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button