เด็ก

นิทานชาดก : หาที่ตาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

หาที่ตาย

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถีที่เข้าใจว่ามีสุสานศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องเล่าว่า
พราหมณ์นี้มีทรัพย์มากแต่เป็นเผด็จการ กลับบ้านจะติดกับวัดเชตวัน แต่ไม่เคยถวายสิ่งใดแด่พระพุทธเจ้าใกล้เกลือและด่าง พระองค์ทรงมีพระโอรสองค์หนึ่งเป็นปราชญ์ที่เฉลียวฉลาดเมื่อทรงชรา

วันหนึ่งเธอโทรหาลูกชายของเธอและพูดว่า “ลูกเอ๋ย ถ้าพ่อของข้าตาย เจ้าคงไม่อยากให้ร่างของเขาถูกเผาในสุสานที่ปะปนกับคนอื่น ให้พ่อของฉันถูกเผาในสุสานใหม่ที่ไม่เคยถูกฝังมาก่อน”

เด็กชายกล่าว “พ่อ หนูไม่รู้ว่าหนูจะชอบพ่อหรือเปล่า จะดีกว่านี้ถ้าพ่อพาฉันไปเลือกสถานที่ตั้งแต่ตอนนี้”

วันนั้นพราหมณ์และโอรสพบเมรุเผาศพ ออกจากเมืองไปต่อที่ภูเขาคิชฌกูฏ เลือกหนึ่งอันแล้วลงมาจากยอดเขา ในเช้าวันนั้น พระพุทธองค์ทรงตรวจดูธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เมื่อเห็นธรรมชาติของคู่พ่อ-ลูก เขานั่งรอให้คู่พ่อ-ลูกลงมา ครั้นนั่งลงแล้วถามว่า “พราหมณ์ไปไหน” เด็กชายพูดกับเธอ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่นั่นเถิด” แล้วท่านก็พาพ่อลูกกลับขึ้นไปบนเขาเพื่อชมสถานที่อีกครั้ง เมื่อขึ้นไปที่นั่น เด็กชายชี้ไปที่มันและพูดว่า “ในภูเขาทั้งสามนี้คือพระเจ้าของฉัน” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เด็กหนุ่ม พ่อของคุณไม่ใช่คนเดียวที่เลือกเผาสุสานตอนนี้ แม้แต่ในอดีตเขาเคยมาที่นี่และที่นี่เขาเผาชีวิตไปแล้ว 14,000 คน “

“พราหมณ์คนหนึ่งชื่ออุปาสลา ญาติของพวกเขาได้เผา 14,000 ชีวิตที่นี่ ไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีวันตาย ความจริง ใครคือสัจธรรม ธรรมะ อหิงสา สังฆะธรรมะ? พระสงฆ์คบหาอยู่กับบุคคลนั้น (เพราะ) ศีลธรรมไม่ตายในโลก”

เมื่อพระธรรมเทศนาสิ้นสุดลง พระบิดาและพระโอรสประทับที่โสภา

สิ่งนี้สอนว่า

อย่ามัวแต่หาสถานที่ที่ไม่มีใครตายบนโลกใบนี้ เพราะไม่มีสถานที่ใดในโลกที่ปราศจากความตาย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : หาที่ตาย

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
หาที่ตาย
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถี ที่เข้าใจว่ามีสุสานบริสุทธิ์ มีเรื่องเล่าว่า
พราหมณ์ผู้นี้มีทรัพย์สมบัติมากแต่เป็นเผด็จการ กลับบ้านจะอยู่ข้างวัดเชตวัน แต่ไม่เคยถวายสิ่งใด ๆ ถวายแด่พระพุทธองค์ใกล้เกลือและด่าง พระองค์ทรงมีพระโอรสองค์หนึ่งเป็นปราชญ์รอบรู้เมื่อพราหมณ์ชราแล้ว
วันหนึ่งเขาโทรหาลูกชายและพูดว่า “ลูกเอ๋ย ถ้าพ่อข้าตาย เจ้าคงไม่อยากให้ร่างของพ่อไปเผาในสุสานที่ปะปนกับคนอื่น ให้เผาศพพ่อฉันในสุสานใหม่ที่ไม่เคยฝังมาก่อน”
ลูกชายพูดว่า “พ่อ หนูไม่รู้ว่าหนูจะชอบพ่อหรือเปล่า จะดีกว่านี้ถ้าพ่อพาฉันไปเลือกสถานที่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป”
วันนั้นพราหมณ์และบุตรชายหาเมรุเผาศพ ออกจากเมืองมุ่งตรงไปยังภูเขาคิชฌกูฏ เลือกที่หนึ่งแล้วลงจากยอดเขา ในรุ่งอรุณของวันนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เห็นลักษณะคู่พ่อ-ลูกจึงนั่งลงรอคู่พ่อ-ลูกลงมา ขณะที่เดินไปนั่งก็ถามว่า “พราหมณ์จะไปไหน” ลูกชายพูดกับเขา
พระพุทธองค์ตรัสว่า “งั้นเราไปดูที่นั่นกัน” แล้วท่านก็พาพ่อลูกกลับขึ้นไปบนเขาเพื่อชมสถานที่นั้นอีกครั้ง. เมื่อขึ้นไปที่นั่น บุตรชี้ให้เห็นแล้วกล่าวว่า “ระหว่างภูเขาทั้งสามนี้ คือพระเจ้าของข้าพเจ้า” พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “พ่อหนุ่ม พ่อของคุณไม่ใช่คนเดียวที่เลือกเผาสุสานในตอนนี้ แม้แต่ในอดีต เขาเคยมาที่นี่ และที่นี่ เขาถูกเผาไป 14,000 ชีวิตเช่นกัน” และกล่าวพระคาถาว่า

“พราหมณ์ชื่ออุบาสล ญาติพี่น้องของพวกเขาเผาที่นี่ 14,000 ชีวิต ไม่มีที่ไหนในโลกที่ไม่มีใครเคยตาย สัจธรรม ธรรมะ อหิงสา สังมา และธรรม อยู่ในใคร ? ภิกษุสงฆ์คบหากับบุคคลนั้น (เพราะ) ศีลไม่ตายในโลก”

เมื่อพระธรรมเทศนาสิ้นสุดลง บิดาและบุตรก็ประทับอยู่ที่โสตปัตติผลอยู่ที่นั่น
เรื่องนี้สอนว่า
อย่าทำให้มันยากที่จะหาสถานที่ที่ไม่มีใครตายบนพื้นโลกนี้ เพราะไม่มีสถานที่ใดในโลกที่ไม่มีความตาย

#นทานชาดก #หาทตาย


#นทานชาดก #หาทตาย

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button