เด็ก

นิทานชาดก : อานิสงส์การแผ่เมตตา

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

ลำดับความสำคัญแผ่พระคุณ

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในสาวัตถี “ภิกษุณีมีความเห็นอกเห็นใจ 11 แบบ

 1. ฝันดี
 2. ตื่นมาอย่างมีความสุข
 3. ไม่มีฝันร้าย
 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทุกคน
 5. เป็นที่รักของมนุษย์ทุกคน
 6. เทวดารักษา
 7. ไฟพิษคือผู้บริสุทธิ์
 8. จิตใจสามารถมีสมาธิได้อย่างรวดเร็ว
 9. หน้าใส
 10. ไม่แพ้
 11. เมื่อยังไม่บรรลุถึงจะถึงขั้นสูงสุดของพรหม

ดูพระภิกษุ สักการะสิ่งพิเศษและไม่พิเศษทั้งปวง และนั่งสมาธิ สมดุล สมดุล แม้ไม่มีหนทางจะเข้าถึงพรหมแดนได้”

มีอยู่ช่วงหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีชื่ออากะ ปฏิบัติอยู่ในป่าหิมพานต์ เป็นครูของกลุ่มฤๅษีธรรม ว่า “โดยปกติภิกษุควรบำเพ็ญบารมี มุทิตา ดุลยภาพภายใน เพราะเมื่อจิตตั้งมั่น ย่อมปรากฏอยู่ในพรหมแดน” เขาพูดว่า:

“ใครก็ตามที่พิจารณาสิ่งมีชีวิตของโลกด้วยพรนับไม่ถ้วนทั้งด้านบนและด้านล่างของหัวใจที่สนับสนุนนับไม่ถ้วน จิตที่เจริญแล้ว กรรมใดทำแล้ว กรรมก็ไม่คงอยู่ในใจ”

เมื่อร่ายคาถาเสร็จ นำกลุ่มฤๅษีไปปฏิบัติโดยไม่เสียสมาธิ เกิดในพรหมโลก โดยไม่เกิดในแดนมนุษย์ ๗ ครั้ง

สิ่งนี้สอนว่า

มี ๑๑ ประการ พึงพากเพียร


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : อานิสงส์การแผ่เมตตา

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
อานิสงส์ของการแผ่เมตตา
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ในเมืองสาวัตถี “ภิกษุณี การแผ่เมตตามี 11 ประการ คือ
ฝันดี
ตื่นมาอย่างมีความสุข
ไม่มีฝันร้าย
เป็นที่รักของมนุษย์ทุกคน
เป็นที่รักของมนุษย์ทุกคน
เทวดารักษา
ไฟพิษไฟไม่มีความผิด
จิตใจสามารถมีสมาธิได้อย่างรวดเร็ว
หน้าใส
ไม่แพ้
เมื่อยังไม่บรรลุธรรม ย่อมบรรลุถึงพรหมโลกอันสูงส่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงบำเพ็ญบารมีแก่สัตว์ทั้งปวง เฉพาะเจาะจงและไม่เจาะจง และบำเพ็ญเพียร อุเบกขา อุเบกขา แม้ไม่มีมรรคผล ย่อมบรรลุพรหมโลกได้”
กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีชื่ออารกา ปฏิบัติอยู่ในป่าหิมพานต์กลายเป็นครูกลุ่มฤๅษี สอนบุญบารมีว่า “โดยปกติภิกษุควรเจริญเมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะเมื่อจิตถึงความแน่วแน่จะเกิดในพรหมโลก” และกล่าวไว้ว่า บท:

“ผู้ใดใคร่ครวญสัตว์ทั้งหลายในโลกด้วยเมตตากรุณาอย่างหาประมาณมิได้ ทั้งบนและเบื้องล่าง จิตใจที่คอยสนับสนุนนั้นนับไม่ถ้วน จิตที่สมบูรณ์ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี กรรมใดที่ตนทำมาแต่พอดี กรรมจะไม่คงอยู่ในใจของตน”

เมื่อร่ายคาถาเสร็จก็นำกลุ่มฤๅษีไปปฏิบัติไม่เสื่อมจากสมาธิ ได้เกิดในพรหมโลกที่ไม่ไปจุติในโลกมนุษย์ถึง ๗ ครั้ง
เรื่องนี้สอนว่า
การทำสมาธิมี 11 ประการ หนึ่งควรขยันหมั่นเพียร

#นทานชาดก #อานสงสการแผเมตตา


#นทานชาดก #อานสงสการแผเมตตา

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button