เด็ก

นิทานชาดก : อำนาจแห่งความงาม

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

พลังแห่งความงาม

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงแสดงธรรมที่ทำให้คนทุกข์ยาก มีเรื่องเล่าในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤๅษีผู้ปฏิบัติธรรมในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งท่านไปนั่งที่สวนหลวง ที่เมืองพาราณสี ยามเช้า นุ่งห่มหนังไม้ ห่มหนังเสือ ขนงาม ไปที่ประตูวัง พระราชาได้รับเกียรติและเชิญข้าพเจ้าเข้าไปในวัง และได้รับเชิญไปประทับที่สวนหลวงฤๅษีเรียกกันว่า 16 ปี

วันหนึ่งกษัตริย์เสด็จไปปราบพวกกบฏตามแนวชายแดน จึงมอบหมายงานถวายภัตตาหารแด่พระสวามีชื่อ ฤๅษี มุทุลักขณา เสด็จเข้าวังบ่อยครั้ง วันหนึ่งพระราชินีทรงเตรียมอาหารเสร็จ เข้าใจว่านักพรตจะมาสาย ท่านจึงนั่งรออยู่ในห้องพระที่นั่ง ทันใดนั้นฤาษีก็มาถึง เมื่อได้ยินเสียงเปลือกไม้ เขาก็รีบลุกขึ้น ทำให้ผ้าในสภาพลื่นตกลงมา เป็นเวลาที่ฤๅษีบินเข้าไปในรูของพระพุทธรูปแสดงพระวรกาย พลังแห่งความงามทำให้เกิดความลุ่มหลงภายในของฤาษี สมาธิของเขาลดลงอย่างกะทันหัน หลังจากได้รับอาหารแล้วไม่ควรรับประทาน เดินลงจากวังไปสวนหลวง นอนราบ ห้ามจับอาหาร ให้ร่างกายเอนไป 7 วัน

วันที่ 7 พระราชาเสด็จกลับกรุงเพื่อสร้างพระราชวัง เขาก็ไปหาฤๅษีทันที เมื่อเห็นอาการเช่นนั้นก็ตกใจจึงถามว่าทำไม สมณพราหมณ์ตอบว่าเพราะมีความอยากพระนางมุทุลักขณา เขายินดีที่จะเสนอเธอเป็นฤๅษี ก่อนถึงเวลาทำสัญญาลับกับราชินีมูตุลคาน ขอให้เธอพยายามปกป้องตนเองอย่างจริงจัง ราชินีบอกฤๅษีว่าต้องมีบ้าน ฤาษีขอของกำนัลจากกษัตริย์ เขาให้บ้านวัชกุฏีหนึ่งหลัง (ห้องส้วม) และไม่เข้าไปในอุจจาระ แด็บส์หยิบตะกร้าจากพระราชวังไปเก็บสิ่งสกปรกและขยะ ราชินีบอกให้แด็บส์ทำความสะอาดห้องและนำเตียงและเก้าอี้มาทีละตัว แล้วใช้ช้อนตักตุ่มพองขึ้น

เมื่อนั่งอยู่บนเตียงกับพระเทวีก็คว้าดาบเล่มหนึ่งแล้วดึงลงมาต่อหน้าพระราชาตรัสว่า

“เจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเป็นภิกษุหรือพราหมณ์?”

ดาบฟื้นคืนสติในขณะนั้น ตลอดเวลานี้เขาไม่รู้เลย เนื่องด้วยราคะตัณหาจึงนำมาถวายกษัตริย์และทรงสดุดีว่า

“คราวที่แล้วเราไม่ได้ไปพบพระราชินีมูตุลาคะนะ มีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวเมื่อเขาพบกับหญิงผู้มีดวงตาสูงส่ง ความปรารถนาทำให้เกิดสิ่งเจือปนมากมาย”

นักพรตกล่าวคำอำลาพระราชาและกลับคืนสู่ป่าหิมพานต์ด้วยการทำสมาธิแบบใหม่ ล่องลอยไปในอากาศทันทีไม่หวนคืนสู่ดินมนุษย์

สิ่งนี้สอนว่า

พลังแห่งความงาม ความหลงใหล การตาบอด


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : อำนาจแห่งความงาม

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
พลังแห่งความงาม
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงแสดงธรรมที่ทำให้คนทุกข์ยาก ได้พูดในนิทานที่ผ่านมากว่า…
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤๅษีปฏิบัติธรรมในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งเสด็จไปประทับที่สวนหลวง ที่เมืองพาราณสี ในเวลาเช้า ทรงนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ ห่มหนังเสือ มีขนเป็นสง่า เสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูวัง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะและเชิญข้าพเจ้าเข้าในวัง และเชิญไปอยู่สวนหลวง ฤาษีอัญเชิญมา 16 ปี
วันหนึ่งพระราชาเสด็จไปปราบพวกกบฏตามแนวชายแดน จึงมอบหมายหน้าที่ถวายภัตตาหารแด่พระสวามีชื่อฤๅษีมุทุลักขณา เข้าในราชวังเป็นประจำ อยู่มาวันหนึ่งราชินีได้เตรียมอาหารเสร็จแล้ว โดยเข้าใจว่าฤๅษีจะมาสาย ท่านจึงนั่งรอที่ห้องบัลลังก์ ขณะนั้นเองฤาษีก็มาถึง เมื่อได้ยินเสียงเปลือกไม้ เธอก็รีบลุกขึ้น ทำให้ผ้าที่อยู่ในสภาวะของพระองค์ซึ่งเป็นผ้าเนื้อเรียบตกลงมา เป็นเวลาที่ฤๅษีบินเข้าไปในช่องของพระพุทธรูปแสดงรูปกายของเธอ พลังแห่งความงามทำให้ความหลงใหลภายในของฤาษีเกิดขึ้น ทันใดนั้นสมาธิของเขาก็ทรุดโทรมลง หลังจากได้รับอาหารแล้วคุณจะไม่สามารถบริโภคได้ เดินลงจากปราสาทเข้าสวนหลวง นอนราบ ไม่แตะอาหาร ปล่อยให้ร่างผอม 7 วัน
วันที่ 7 พระราชาเสด็จกลับกรุงเพื่อสร้างพระตำหนัก เขาตรงไปหาฤาษีทันที เมื่อเห็นอาการดังกล่าวก็ตกใจจึงถามถึงสาเหตุ ฤๅษีตอบว่าเป็นเพราะนางมีความอยากได้พระนางมุทุลักขณาเป็นเหตุ เขายินดีจะถวายนางเป็นฤๅษี ก่อนจะถึงเวลาทำสัญญาลับกับพระนางมูตุลกขณาว่าขอให้นางพยายามปกป้องตนเองอย่างเข้มแข็ง ราชินีบอกฤๅษีว่าต้องมีบ้าน ฤาษีขอพระราชทานของกำนัลจากกษัตริย์ พระองค์ทรงมอบบ้านวัจกุดี (ห้องส้วม) หนึ่งหลัง และนางไม่ได้เข้าไปอยู่ในความโสโครก ดาบสจึงนำตะกร้าจากราชสำนักมาตักดินและขยะ ราชินีได้ให้ Dabs ทำความสะอาดห้องและนำเตียงและเก้าอี้มาทีละตัว แล้วใช้ช้อนตักตุ่มพอง
เมื่อนั่งอยู่บนเตียงด้วยกัน พระเทวีคว้าดาบข้างหนึ่งแล้วดึงลงมาต่อหน้าพระดำรัสว่า

“เจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเป็นภิกษุหรือพราหมณ์?”

ดาบฟื้นคืนสติในขณะนั้น ตลอดเวลานี้เขาไม่รู้ตัวเลย เนื่องด้วยอานุภาพแห่งกิเลส จึงทรงนำพระนางมาเฝ้าพระราชาและตรัสคาถาว่า

“คราวที่แล้วเราไม่ได้พบพระราชินีมูตุลาคานะ มีเพียงความปรารถนาเดียว เมื่อพบนางผู้มีนัยน์ตาวาวโรจน์ ตัณหาจึงบังเกิดกิเลสขึ้นมากมาย”

ฤาษีอำลาพระราชาและกลับคืนสู่ป่าหิมพานต์ด้วยการฝึกสมาธิแบบใหม่ ทะยานขึ้นไปในอากาศทันทีไม่หวนคืนสู่ดินแดนมนุษย์
เรื่องนี้สอนว่า
พลังแห่งความงาม ความหลงใหล คนตาบอด

#นทานชาดก #อำนาจแหงความงาม


#นทานชาดก #อำนาจแหงความงาม

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button