เด็ก

นิทานชาดก : โคนันทิวิสาล

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

Conanthivisal

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับวันเชตวันในเมืองสาวัตถี ตรัสด้วยวาจาอันน่าสะพรึงกลัวของพระภิกษุ มีเรื่องเล่าในอดีตว่า…

กาลครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระเจ้าคันธาระครองเมืองตากศิลาคันธารา พระโพธิสัตว์เกิดเป็นวัวชื่อนันทิวิศาล มีอำนาจมาก มีพราหมณ์ผู้รักควายเหมือนเด็กผู้ชาย วัวคิดว่าเขาจะตอบแทนน้ำใจของพราหมณ์ที่เลี้ยงเขามาวันหนึ่ง ได้บอกกับพราหมณ์ว่า

“ท่านพ่อ มาเดิมพันกับโกวินดอกผู้มั่งคั่งกันเถอะ วัวของเราสามารถดึงรถได้หลายร้อยคัน ที่ผูกมัดกันเคลื่อนไหวและเสี่ยงโชคเป็นพัน

พราหมณ์ไปเรือนเศรษฐีแล้วตกลง วันรุ่งขึ้นในวันที่วางเดิมพัน พราหมณ์ได้วางโคนันธิวิสันไว้ในเกวียนคันแรก ลากเกวียนร้อยคัน บรรทุกทรายที่เต็มไปด้วยกรวดและหิน แล้วลุกขึ้นนั่งบนเกวียนแล้วเอาไม้เสียบแล้วพูดว่า

“วัวโง่ วัวโง่ ลากรถเดี๋ยวนี้”

โกนันธิวิสาละห์ได้ฟังพราหมณ์พูดดังนั้น พราหมณ์จึงกล่าวว่า “พราหมณ์เรียกเราว่า พวกที่ไม่หลอกลวง ไม่หลอกลวง อย่าโง่”

เขาจึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหว เศรษฐีโกวินทกจึงเรียกพราหมณ์มาเพื่อนำบำเพ็ญเพียรหนึ่งพันกลับบ้านไปให้แก่พราหมณ์ซึ่งเสียคาปานะหนึ่งพันที่บ้าน ปล่อยวัวนอนเศร้าโศกอยู่ในบ้าน โกนันธิวิศัลย์เห็นว่าพราหมณ์เป็นทุกข์มาก พระองค์จึงทรงปลอบโยนว่า

“พ่อ พ่อจะอยู่ที่บ้านของคุณเสมอ คุณเคยทำภาชนะแตกหรือไม่? เคยเหยียบใคร เคยถ่ายฉี่ผิดที่ไหม? ทำไมถึงเรียกฉันว่ารังไหม วัวโง่? มันเป็นความผิดของคุณ ไม่ใช่ความผิดของฉัน ตอนนี้ฉันขอให้คุณเดิมพันกับ Govindok รวยใหม่สองสามพันดอลลาร์ แค่ถาม. คุณไม่เรียกฉันว่าคนโกหก โง่. คุณจะได้รับความมั่งคั่งที่คุณต้องการ ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง”

พราหมณ์ทำตามที่โคนันติวิสะบอก ในวันเดิมพัน พราหมณ์พูดอย่างไพเราะว่า “นันทิวิสัน ลูกเอ๋ย จงลากเกวียนมาร้อยคันนี้เถิด”

โคนัน ทวิศล ลากเกวียนร้อยคันมามัดรวมกัน ด้วยการลากเพียงครั้งเดียว เกวียนสุดท้ายจะนั่งบนเกวียนคันแรก ให้พราหมณ์ชนะเดิมพัน ด้วยเงินสองพันบาทที่พระพุทธเจ้าทรงนำอดีตมาตรัสว่าเห็นพระภิกษุชื่อนี้หยาบคาย ไม่ชอบใคร แม้แต่สัตว์ป่า”

และกล่าวพระคาถาว่า

“ควรพูดแต่ถ้อยคำที่ไพเราะ ไม่ควรพูดคำที่ไม่น่าพอใจเมื่อพราหมณ์พูดจาไพเราะ โคนันธิวิศาล บรรทุกสัมภาระหนักได้ และทำให้ฮาราห์ร่ำรวยด้วยสำหรับตัวเขาเองมีความสุข เพราะความช่วยเหลือนั้นเช่นกัน”

สิ่งนี้สอนว่า

พูดดีปากพูดมากปากมีสี


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : โคนันทิวิสาล

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
Conanthivisal
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วันเชตวัน ณ เมืองสาวัตถี ตรัสด้วยวาจาที่บาดใจของภิกษุ กล่าวในนิทานมาสะทอกในอดีตว่า…
กาลครั้งหนึ่ง ในรัชสมัยพระเจ้าคันธาระ ครองเมืองตักศิลา คานธารา พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นโคชื่อนันทิวิศาล มีอำนาจมาก มีพราหมณ์คนหนึ่งเลี้ยงและรักควายอย่างลูก วัวคิดว่าจะตอบแทนน้ำใจของพราหมณ์ที่เลี้ยงมาวันหนึ่ง ได้บอกกับพราหมณ์ว่า

“พ่อไปพนันกับเศรษฐีโกวินดอกเถอะ วัวของเราสามารถลากเกวียนได้เป็นร้อยคัน ที่ผูกมัดกันให้เคลื่อนไหวเสี่ยงโชคเป็นพัน”

พราหมณ์ไปบ้านเศรษฐีแล้วตกลงตามนั้น. วันรุ่งขึ้น ในวันเดิมพัน พราหมณ์วางโคนันธิวิศัลไว้ในเกวียนคันแรก เพื่อลากเกวียนร้อยคันที่ผูกไว้ด้วยกันแบกทราย เต็มไปด้วยกรวดและหิน แล้วขึ้นไปนั่งบนเกวียนแล้วยกไม้เสียบและพูดว่า

“วัวโง่ วัวโง่ ลากเกวียนของคุณเดี๋ยวนี้”

โกนันธิวิสาละ ครั้นได้ยินพราหมณ์กล่าวไว้อย่างนี้ สมณพราหมณ์ว่า “พราหมณ์เรียกเราผู้ไม่โกง ไม่หลอกลวง ไม่โง่เขลา”
เขาจึงยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน เศรษฐีโกวินทกจึงเรียกพราหมณ์ให้นำเงินหนึ่งพันกะปณะกลับไปหาพราหมณ์ที่เสียไปหนึ่งพันกะพนัสกลับบ้าน. ปล่อยวัวและไปนอนอยู่ในบ้านไว้ทุกข์ โคนันธิวิศัลเห็นว่าพราหมณ์เป็นทุกข์มาก พระองค์จึงทรงปลอบโยนและตรัสว่า

“พ่อครับ ผมอยู่ในบ้านของคุณมาตลอด คุณเคยทำภาชนะแตกหรือไม่? เคยเหยียบใคร เคยถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะผิดที่ไหม? ทำไมคุณถึงเรียกฉันว่ารังไหม วัวโง่? นี่เป็นความผิดของคุณ มันไม่ใช่ความผิดของฉัน ตอนนี้ฉันขอให้คุณเดิมพันกับโกวินดอคผู้มั่งคั่งรายใหม่ด้วยเงินสองพันเหรียญ แค่ถาม. คุณไม่เรียกฉันว่าคนหลอกลวง คนโง่. คุณจะได้รับความมั่งคั่งที่คุณต้องการ ฉันจะไม่ทำให้คุณเสียใจ”

พราหมณ์ทำตามที่โกนันติวิศบอก ในวันเดิมพัน พราหมณ์พูดอย่างไพเราะว่า “นันทิวิศาล ลูกเอ๋ย เจ้าจงลากเกวียนทั้งหมดร้อยคันนี้”
โคนัน ทาวิศล ลากเกวียนร้อยคันที่มัดไว้ด้วยกัน ด้วยการลากเพียงครั้งเดียวทำให้เกวียนสุดท้ายนั่งในเกวียนคันแรก ให้พราหมณ์ชนะเดิมพัน ด้วยกาหาปานะสองพันบาท พระพุทธเจ้าทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อนี้หยาบคาย ไม่ถูกใจใคร แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน”
แล้วกล่าวคาถาว่า

“บุคคลควรพูดคำที่ไพเราะเท่านั้น ไม่ควรพูดคำที่ไม่น่าพอใจในกาลใด ๆ เมื่อพราหมณ์พูดจาไพเราะ โคนันธิวิศัลย์ ก็สามารถลากสัมภาระหนักได้. และทรงทำให้หะเราะห์มีโภคทรัพย์เช่นกัน สำหรับตัวเขาเองมีความยินดี เพราะความช่วยเหลือนั้นด้วย”

เรื่องนี้สอนว่า
พูดดีปากก็พูดเยอะปากก็มีสี

#นทานชาดก #โคนนทวสาล


#นทานชาดก #โคนนทวสาล

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button