เด็ก

นิทานอีสป : เม่นกับงู (The Porcupine & the Snakes)

เม่นกับงู

เม่นผู้โชคร้ายเดินไปรอบ ๆ เพื่อหาที่อยู่ จนกระทั่งพบงูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่กับพวกมันในรังหลังจากนั้นไม่นานงูนั้นก็เต็มไปด้วยบาดแผล เพราะถูกขนแหลมคมที่เม่นเหลือไว้แทง พญานาคจึงอ้อนวอนบังคับเม่นว่า “ออกไปหาที่อยู่ใหม่ได้ไหม? เราทนไม่ไหวแล้ว” เม่นก็เงียบและพูดว่า “ฉันแค่มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ และใครที่มีปัญหาก็ไปหาที่อยู่ใหม่เถอะ”

เม่นและงู

เม่นกำลังมองหาบ้านที่ดี ในที่สุดเขาก็พบถ้ำเล็กๆ กับครอบครัวงู เขาขอให้พวกเขาแบ่งปันถ้ำกับพวกเขาและงูก็เห็นด้วย

ในไม่ช้างูก็หวังว่าจะไม่อนุญาตให้เขาอยู่ ปากกาคมของเขาแทงพวกเขาจนสุดทาง และในที่สุดพวกเขาก็ขอให้เขาจากไปอย่างสุภาพ

“ฉันพอใจแล้ว ขอบคุณมาก” เม่นพูด “ฉันตั้งใจจะอยู่ที่นี่” และด้วยเหตุนั้นเขาจึงพางูออกจากประตูอย่างสุภาพ และเพื่อรักษาผิวหนังของพวกมัน งูต้องการบ้านใหม่

สิ่งนี้สอนว่า

คนเห็นแก่ตัวไม่เห็นค่าความทุกข์ของผู้อื่น

ให้นิ้วและสูญเสียมือ


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานอีสป : เม่นกับงู (The Porcupine & the Snakes)

เม่นกับงู
เม่นผู้น่าสงสารได้เร่ร่อนหาที่อยู่อาศัย จนกระทั่งพบงูชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกับพวกมันในรัง หลังจากนั้นไม่นาน งูก็เต็มไปด้วยบาดแผล เพราะเขาถูกผมแหลมคมแทงที่เม่นทิ้งไป งูจึงขอร้องให้บังคับเม่นว่า “คุณช่วยออกไปหาที่อยู่ใหม่ได้ไหม? เราทนแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว” เม่นก็เงียบและพูดว่า “ฉันมีความสุขที่นี่ และใครก็ตามที่มีปัญหา จงไปหาที่อยู่ใหม่”
เม่นและงู
เม่นตัวหนึ่งกำลังมองหาบ้านที่ดี ในที่สุดเขาก็พบถ้ำเล็กๆ ที่มีครอบครัวงูอาศัยอยู่ เขาขอให้พวกเขาแบ่งปันถ้ำกับพวกเขาและงูก็ยินยอม
ในไม่ช้างูก็หวังว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้เขาอยู่ ปากกาแหลมคมของเขาแทงพวกเขาทุกทาง และในที่สุดพวกเขาก็ขอให้เขาไปอย่างสุภาพ
“ข้าพอใจแล้ว ขอบใจมาก” เจ้าเม่นกล่าว “ฉันตั้งใจจะอยู่ตรงนี้” และด้วยเหตุนี้ เขาจึงพาพวกงูออกจากประตูอย่างสุภาพ และเพื่อรักษาผิวหนังของพวกมันไว้ พวกงูต้องหาบ้านใหม่
เรื่องนี้สอนว่า
คนเห็นแก่ตัวไม่เห็นค่าความทุกข์ของผู้อื่น
ให้นิ้วและเสียมือ

#นทานอสป #เมนกบง #Porcupine #Snakes


#นทานอสป #เมนกบง #Porcupine #Snakes

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button