IT

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Password ของ Facebook

ใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ของคุณ (เปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ของคุณ) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บางคนอาจตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไป

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเฟสบุ๊ค

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบน Facebook หากคุณเข้าสู่ระบบแล้ว

  1. เลือกปุ่มเมนูที่ด้านบนขวา เลือก “การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว”> “การตั้งค่า”

  2. คลิกที่ “ความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ”

  3. กดเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

  4. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ของคุณ จากนั้นคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ของคุณเสร็จแล้ว


ข้อมูลมากกว่านี้

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Password ของ Facebook

ท่านใดต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook) เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น บางคนอาจตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไป
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเฟสบุ๊ค
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบน Facebook หากคุณเข้าสู่ระบบแล้ว
เลือกปุ่มเมนูที่ด้านบนขวา เลือก “การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว” > “การตั้งค่า”

คลิกที่ “ความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ”

กดเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ของคุณ เสร็จแล้วกด “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook เสร็จแล้ว

#วธเปลยนรหสผาน #Password #ของ #Facebook


#วธเปลยนรหสผาน #Password #ของ #Facebook

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button