How To

สรงน้ำพระที่บ้าน ในวันสงกรานต์ ควรเตรียมอะไร พร้อมขั้นตอน

ประเพณีที่สำคัญในวันสงกรานต์ นอกจากการรดน้ำผู้เฒ่าในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย พระพุทธรูปอาบน้ำในวันปีใหม่ไทยจะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและบ้านของเรา ประเพณีการสักการะพระพุทธองค์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นอย่างไร?

ควรฝังพระพุทธรูปเมื่อใด

ฤกษ์รดน้ำพระในวันสงกรานต์ 2022/2022 ตรงกับวันที่ 14 เมษายน หรือตามความสะดวกของแต่ละบ้าน เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต เริ่มต้นวันปีใหม่ไทยอย่างสงบสุขและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี

 • รวมคำอวยพรวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย!
 • คำคมวันสงกรานต์

อุปกรณ์อาบน้ำพระที่บ้าน

ภาพจาก jcomp

 • โต๊ะพระชั่วคราว
 • ฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆสำหรับเช็ดพระ
 • ถาดรองน้ำขณะอาบน้ำพระ
 • ชามเงินขนาดเล็กและขนาดใหญ่วางสำหรับน้ำสะอาดบริสุทธิ์
 • น้ำหอม ดอกไม้ เช่น มะลิ กลีบกุหลาบ ดอกไม้แห่งความรัก น้ำประกอบอาหาร หรือ น้ำอบ ฯลฯ

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน

ภาพจาก jcomp

 1. อัญเชิญพระออกจากหิ้ง

  อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดในบ้านมาทำความสะอาด โดยขออโหสิกรรมโดยตั้ง ๓ จบ ตามด้วย “รัตนตเย ปามาเทนะ ตวรฺเตยนะ กะตัม สัปปะง อะปะตัง กามตุ โน พันเต” “กรรม ๓ อย่าง ๔ วาจา ๓ การกระทำที่ข้าพเจ้าประเมินต่ำในรัตนโกสินทร์ด้วยเจตนาดีไม่มีเจตจำนง ต่อหน้าคุณ ข้างหลังคุณ ขอพระรัตนตรัยอภัยโทษด้วย”

 2. ทำความสะอาดพระพุทธรูปและวัตถุมงคล

  ขั้นตอนการทำความสะอาดพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มชุบน้ำเช็ดฝุ่นบนองค์พระเบาๆ อย่าลืมทำอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะพระเก่าอาจเสียหายได้ ระวังให้ดีนะครับ หากพระพุทธรูปปิดทอง ให้ใช้แปรงขนอ่อน ปัดฝุ่นออกเบา ๆ แทนเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกปลอกทองออก

 3. เตรียมน้ำสำหรับอาบน้ำ.

  เตรียมน้ำสะอาดในชามเงินใบใหญ่. ใส่น้ำหอม เช่น น้ำหอม น้ำอบ สารแต่งกลิ่นรส และดอกไม้หอมหลากสีสัน เช่น ดอกมะลิ กุหลาบ และดาวเรือง เป็นต้น และเตรียมชามเงินขนาดเล็กตักอาบ

 4. บูชาพระพุทธเจ้า

  เชิญทั้งครอบครัวอาบน้ำด้วยกันเพื่อความโชคดี จบ Namo 3 และท่อง: “Imena Sinjanaeva Roko Soko Utavo Nibbantu Sappa So Ete Sukhi Hon ตู่ นิรันตรัง” “ดาจา ฉันอาบแล้ว พระพุทธองค์ทรงเป็นสุขตลอดไป ทุกข์ ภัย สุข” ก่อนสวดมนต์ขอพรต่างๆ

อาบน้ำเสร็จก็วางพระพุทธรูปบนหิ้งหลังอาบน้ำเสร็จ


ข้อมูลมากกว่านี้

สรงน้ำพระที่บ้าน ในวันสงกรานต์ ควรเตรียมอะไร พร้อมขั้นตอน

ประเพณีสำคัญในวันสงกรานต์ นอกจากการรดน้ำผู้เฒ่าในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย สรงน้ำพระในวันขึ้นปีใหม่ไทย ก็จะนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิตและบ้านของเรา การสรงพระตามประเพณีที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นอย่างไร?
เมื่อใดควรสรงพระพุทธรูป
ฤกษ์รดน้ำพระในวันสงกรานต์ 2022/2022 ตรงกับวันที่ 14 เมษายน หรือตามความสะดวกของแต่ละบ้าน เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิต เริ่มต้นวันปีใหม่ไทยอย่างสงบสุขและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี

รวมคำอวยพรวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย!
คำคมวันสงกรานต์

อุปกรณ์อาบน้ำพระที่บ้าน

ภาพจาก jcomp

โต๊ะพระชั่วคราว
ฟองน้ำหรือผ้านุ่มสำหรับเช็ดพระ
ถาดรองน้ำขณะอาบน้ำพระ
ชามเงินขนาดเล็กและขนาดใหญ่วางสำหรับน้ำสะอาดบริสุทธิ์
น้ำหอม ดอกไม้ เช่น มะลิ กลีบกุหลาบ ดอกไม้แห่งความรัก น้ำปรุงหรือน้ำอบ เป็นต้น

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน

ภาพจาก jcomp
อัญเชิญพระออกจากหิ้ง
อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดในบ้านมาทำความสะอาด โดยขออโหสิกรรมโดยตั้งนโม 3 จบ ตามด้วย“รัตนตเย ปามาเตนะ ตะวารเตยนะ กะตัม สัปปะง อะปะรทัง คะมะตุ โนะ พันเต”“กายกรรม ๓ ประการ ๔ วาจา ๓ กิริยาที่ข้าพเจ้าประเมินต่ำไปในพระรัตนตรัย ด้วยเจตนาดี ไม่ได้ตั้งใจ ดีต่อหน้า ลับหลัง ขอพระรัตนตรัยโปรดยกโทษให้ข้าด้วย”

ทำความสะอาดพระพุทธรูปและวัตถุมงคล
ขั้นตอนการทำความสะอาดพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มชุบน้ำเช็ดฝุ่นบนองค์พระเบาๆ อย่าลืมทำอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระพุทธรูปเก่าอาจเสียหายได้ต้องระวังให้มาก หากพระพุทธรูปปิดทอง ให้ใช้แปรงขนอ่อน ปัดฝุ่นออกเบา ๆ แทนเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกออกที่หุ้มทอง

เตรียมน้ำสำหรับอาบน้ำ.
เตรียมน้ำสะอาดในชามเงินใบใหญ่. ใส่น้ำหอม เช่น น้ำหอม น้ำอบ สารปรุงแต่งกลิ่นรส และดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม มีสีสันสวยงาม เช่น มะลิ กุหลาบ และดาวเรือง เป็นต้น และเตรียมชามเงินใบเล็กตักอาบน้ำ

บูชาพระพุทธเจ้า
ชวนทุกคนในครอบครัวมาอาบพร้อมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยตั้ง Namo 3 ให้จบและท่อง:“อิมีนา ซินจาเนวา โรโก โซโก อุทาโว นิพบันตุ สัพพะโซ เอเต สุขี ฮอนตู นิรันตรัง”“ดาจา ข้าพเจ้าอาบน้ำแล้ว พระพุทธองค์ทรงชุ่มชื่นตลอดไป ทุกข์ ภัย ภัย สุขสุข” ก่อนสวดมนต์ขอพรต่างๆ

อาบน้ำเสร็จให้นำพระพุทธรูปขึ้นหิ้งหลังอาบน้ำ

#สรงนำพระทบาน #ในวนสงกรานต #ควรเตรยมอะไร #พรอมขนตอน


#สรงนำพระทบาน #ในวนสงกรานต #ควรเตรยมอะไร #พรอมขนตอน

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button