Wiki

หากพบเห็นร้านค้าที่ไม่มีป้ายบอกราคาสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานไหน?

หากพบเห็นร้านค้าที่ไม่มีป้ายบอกราคาสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานไหน?

การเปิดร้านค้าในประเทศไทยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่หลายประการ ทั้งในด้านการประกอบการและการค้าขาย มาตรฐานสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการจัดการและออกกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและการพิจารณาผู้ผิดกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การละเล่นกับกฎหมายเกี่ยวกับการป้ายราคานั้นมีผลกับผู้บริโภคและทางราชการต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดหลักหลักการและหน้าที่ในการป้องกันป้ายราคาปลอมหรือไม่เคร่งครัดของทางราชการ พยายามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับราคาสินค้าภายในตลาดเพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค

หมายเหตุ: หากพบเห็นร้านค้าที่ไม่มีป้ายบอกราคาสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานไหน? ลองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยกันเถอะ

การร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด?
ในการร้องเรียนเรื่องราคาสินค้าที่ไม่มีป้าย หรือป้ายไม่ชัดเจน โดยทั่วไป เมื่อพบสถานการณ์ที่เห็นว่าเป็นการละเล่นกับระเบียบหรือกฎหมายในด้านนี้ ควรจะดำเนินการร้องเรียนไปยังที่กำกับดูแลตลาดหรือสำนักงานตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ อาจจะมีหมวดหมู่อื่นๆเช่น กระทรวงพาณิชย์ สังคมสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการค้าภายใน หรือ หน่วยงานต่างๆภายในท้องถิ่น เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น

กรมกิจการค้าและผู้บริโภค
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานตรวจสุขภาพอาหารและยา
สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมทางธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการการค้าภายใน
กระทรวงการคลัง

ทุกครั้งที่คุณพบปัญหากับการแสดงราคาสินค้าในสถานีบริการแบรนด์ชั้นนำ หรือร้านค้าออนไลน์ อย่างเช่น ไม่มีป้ายราคา ป้ายไม่ชัดเจน หรือราคาไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังกล่าว

วิธีการร้องเรียน
การร้องเรียนสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว แต่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน เพื่อที่จะได้ชี้แจงถึงความผิดพลาดอย่างชัดเจน และเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบด้านนี้ ทำตามเมืองไปตามกฎหมายและ เรียกใช้วิธีการที่ถูกต้อง อาทิเช่น

ประกบศูนย์บริการผู้บริโภค
หลักการและระเบียบการผลิต, จำหน่าย, ขนส่ง และบริการสินค้า
กฎหมายค้าส่งและค้าปลีก
สิทธิเสรีภาพโดยปราศจากความยุ่งยากของชาวต่างชาติ

การร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายราคาอาจจะยังไม่มีการจัดทำขึ้นเป็นหลักการกฎหมายตั้งต้นในประเทศไทยนัก จึงต้องค่อนข้างย้อนหลังไปยังการทบทวนข้อบังคับมีประโยชน์ และจะต้องเน้นเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและทางราชการ เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับแนวคิดของค่าความเป็นธรรม และคุณภาพสูงสุดสำหรับผู้บริโภค

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button