How To

เทคนิคการอ่านหนังสือ ยกระดับการอ่านของคุณไปอีกขั้น!

หากต้องการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องใช้เทคนิคการอ่านที่แตกต่างกันเพื่อจุดประสงค์และข้อความที่แตกต่างกัน คุณควรอ่านเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนเสมอ

การอ่าน แปลว่า

ภาพโดย Pexels จาก Pixabay

การอ่าน หมายถึง การตีความความหมายของตัวละครที่อ่านเป็นความรู้และความคิด และการเข้าใจสิ่งที่อ่านก็เหมือนกับที่ผู้เขียนเขียน ผู้อ่านสามารถใช้ความรู้ ความคิด หรือเนื้อหาจากเรื่องราวที่อ่านให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญ:

 • การอ่านเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระดับโรงเรียน ต้องอ่านหนังสือเพื่อศึกษาในสาขาต่างๆ
 • การอ่านเป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนางานของตนได้
 • การอ่านเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นอนาคต
 • การอ่านเป็นวิธีกระตุ้นให้คนอ่านและเป็นคนฉลาด เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดความคิด ปัญญา และความรอบคอบ
 • การอ่านเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสุขและความตื่นเต้น เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาความสุขให้ตัวเอง และรับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด
 • การอ่านทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งทางจิตใจและส่วนตัว เพราะอ่านมาก รู้มาก นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขได้
 • การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร์และสังคม
 • การอ่านเป็นวิธีการพัฒนาระบบการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เทคนิคการอ่าน

ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay

หลายคนจะมีปัญหาในการอ่าน อ่านเท่าไหร่ก็จำไม่ได้หรือสายไป วันนี้เรามีเทคนิคการอ่านหนังสือมาแนะนำ

สำรวจ

อ่านบทนำ อ่านสารบัญ อ่านสรุปเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของหนังสือ ที่มาและบทสรุปของหนังสือ เมื่ออ่านเนื้อหาแล้วจะเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เน้นข้อความ

ขณะที่คุณอ่านข้อความ เน้นวลีที่สำคัญที่สุด จะช่วยคุณประหยัดเวลาในการหาคำตอบ อ่านหนังสือแล้วอยากได้คำตอบ

อ่านคร่าวๆ

เป็นเทคนิคการอ่าน อ่านเนื้อหาทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาแนวคิดหลัก หรือหัวข้อหลักและแนวคิดของบทความคืออะไร? นี่อาจเป็นแค่การอ่านสองสามประโยคแรกและข้ามบรรทัดก็ได้ หรือเพียงแค่อ่านประโยคและวลีที่สำคัญขณะดูบริบทหรือเนื้อหาโดยรวม เป็นต้น

การอ่านคร่าวๆ จะเป็นประโยชน์ในการหาคำตอบหลายประเภท เช่น

 • เมื่อมองหาแนวคิดหลักหรือประเด็นหลักของเรื่อง
 • เมื่อใดควรใช้วัตถุประสงค์ทางวาจาวัตถุประสงค์หลักหรือความตั้งใจของผู้แต่ง
 • เพื่อหาความรู้เกี่ยวกับ Mood & Tone อารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติของผู้แต่ง (Attitude)
 • เพื่อค้นหาการตีความหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ในแผน
 • เมื่อต้องการค้นหาส่วนเสริม/ส่วนขยาย หรือที่เรียกว่าแนวคิดแอปพลิเคชันขั้นสูง เหล่านี้เป็นข้อความหรือประโยคที่เสริมหรือสนับสนุนแนวคิดหลักของหัวข้อ
 • ผ่านจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการอ่าน และควรเป็นคนแรกที่จะให้ภาพรวมคร่าวๆ แก่เรา จากเนื้อหาที่เราได้อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านรายละเอียดตลอดทั้งเรื่อง

สแกนการอ่าน

เทคนิคการสแกนเกี่ยวข้องกับการกวาดตาเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น ตัวเลข วันที่ สถานที่ ศัพท์เฉพาะ หรือชื่อบุคคล เช่น โดยไม่ต้องอ่านข้อความหรือประโยคทั้งบรรทัด

การอ่านคร่าวๆ จะเป็นประโยชน์ในการหาคำตอบหลายประเภท เช่น

 • รายละเอียดเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล หมายเลข วันที่ ชื่อสถานที่ ฯลฯ
 • ใบเสนอราคาหรือการอ้างอิงในส่วนใด ๆ
 • กำลังมองหาโครงสร้างเชิงตรรกะ
 • ค้นหาความหมายของคำตามบริบท
 • Scanning Reading ต่างจาก Skimming ตรงที่การอ่านเป็นข้อมูลล้วนๆ เราสามารถใช้เทคนิคนี้ก่อนอ่านบทความ (โดยดูจากตัวหนาต่างๆ) และหลังจากอ่านคำถามแล้ว

จดบันทึก

การทำ Short Notes หรือย่อเนื้อหา สิ่งสำคัญคือต้องจดบันทึกย่อ สิ่งที่ดีคือการให้มันเล็ก อย่าเขียนมันทั้งหมดลง สังเกตประเด็นหลัก ใช้ภาพประกอบและภาพวาด หากต้องการดูว่าสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ให้ใช้ Mind Map

หยุดพัก

การอดนอนอาจทำให้เราเบลอได้ และการพักระยะสั้นช่วยให้สมองรวบรวมและประมวลผลสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในระบบความจำได้ดีขึ้น คืนนั้นพยายามนอนหลับให้เพียงพอเพื่อรักษาความจำให้นาน

ในที่สุด

การฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณอ่านได้เร็วขึ้นและเข้าใจมากขึ้น เมื่อเราต้องการหาคำตอบ เราก็สามารถหาคำตอบได้เร็วกว่า หวังว่าคำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน


ข้อมูลมากกว่านี้

เทคนิคการอ่านหนังสือ ยกระดับการอ่านของคุณไปอีกขั้น!

หากต้องการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีเทคนิคการอ่านที่แตกต่างกันเพื่อจุดประสงค์และข้อความที่แตกต่างกัน คุณควรอ่านเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนเสมอ
การอ่าน แปลว่า

ภาพโดย Pexels จาก Pixabay
การอ่าน หมายถึง การตีความความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้และความคิด และการเข้าใจเรื่องที่อ่านก็เหมือนกับเรื่องที่เขียนโดยผู้เขียน ผู้อ่านสามารถใช้ความรู้ ความคิด หรือเนื้อหาจากเรื่องที่อ่านให้เกิดประโยชน์ได้ การอ่านจึงมีความสำคัญ:

การอ่านเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเรียน มีความจำเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาในด้านต่างๆ
การอ่านเป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนางานของตนได้
การอ่านเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นหลัง
การอ่านเป็นวิธีกระตุ้นให้คนอ่านและเป็นคนฉลาด เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านเมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เกิดความคิด ปัญญา และปัญญา
การอ่านเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความเพลิดเพลิน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาความสุขสำหรับตัวคุณเอง และรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด
การอ่านทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งจิตใจและบุคลิกภาพ เพราะอ่านมากรู้มากสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้มีความสุขได้
การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร์และสังคม
การอ่านเป็นวิธีการพัฒนาระบบการสื่อสารและการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
เทคนิคการอ่าน

ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay
หลายคนจะมีปัญหาในการอ่าน อ่านเท่าไหร่ก็จำไม่ได้หรือช้าไป วันนี้เรามีเทคนิคการอ่านหนังสือมาแนะนำ
สำรวจ
อ่านบทนำ อ่านสารบัญ อ่านบทสรุปเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของหนังสือ ที่มาและตอนจบของหนังสือ เมื่อเราอ่านเนื้อหาแล้วจะเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
เน้นข้อความ
ขณะที่คุณอ่านข้อความ ให้เน้นวลีที่สำคัญที่สุด จะช่วยคุณประหยัดเวลาในการค้นหาคำตอบ อ่านหนังสือแล้วอยากได้คำตอบ
การอ่านแบบคร่าวๆ
เป็นเทคนิคการอ่าน อ่านเนื้อหาทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาแนวคิดหลัก หรือหัวข้อและแนวคิดหลักของบทความคืออะไร ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเพียงแค่อ่านสองสามประโยคแรกแล้วข้ามบรรทัด หรืออ่านเฉพาะประโยคและวลีสำคัญพร้อมทั้งกวาดสายตาดูบริบทหรือเนื้อหาโดยรวม เป็นต้น
การอ่านแบบคร่าวๆ จะเป็นประโยชน์ในการหาคำตอบบางประเภท เช่น

เมื่อมองหาแนวคิดหลักหรือประเด็นหลักสาระสำคัญของเรื่อง
เมื่อต้องการใช้วาจาวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก หรือเจตนาของผู้เขียน
เพื่อทราบเกี่ยวกับ Mood & Tone อารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติของผู้แต่ง (Attitude)
เพื่อค้นหาการตีความหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทความ
เมื่อมองหาส่วนเสริม/ส่วนขยายหรือที่เรียกว่าแนวคิดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้คือคำสั่งหรือประโยคที่เสริมหรือสนับสนุนแนวคิดหลักของหัวข้อ
การอ่านผ่านๆ จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน และควรเป็นอันดับแรกเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมคร่าวๆ ของเนื้อหาที่เราได้อ่านสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านรายละเอียดตลอดทั้งเรื่อง
การสแกนการอ่าน
เทคนิคการสแกนเกี่ยวข้องกับการกวาดตาเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น ตัวเลข วันที่ สถานที่ ศัพท์เฉพาะ หรือชื่อบุคคล เป็นต้น โดยไม่ต้องอ่านข้อความหรือประโยคทั้งบรรทัด
การอ่านแบบคร่าวๆ จะเป็นประโยชน์ในการหาคำตอบบางประเภท เช่น
รายละเอียดเฉพาะ เช่น ชื่อคน ตัวเลข วันที่ ชื่อสถานที่ ฯลฯ
อ้างอิงหรืออ้างอิงในส่วนใดส่วนหนึ่ง
การหาโครงสร้างเชิงตรรกะ
ค้นหาความหมายของคำตามบริบท
Scanning Reading นั้นแตกต่างจาก Skimming ตรงที่มันเป็นข้อมูลเฉพาะอย่างหมดจด เราสามารถใช้เทคนิคนี้ก่อนอ่านบทความ (โดยดูจากตัวหนาต่างๆ) และหลังจากอ่านคำถามแล้ว
จดบันทึกย่อ
การทำ Short Note หรือสั่นบทสรุปของเนื้อหา สิ่งสำคัญในการจดบันทึกสั้นๆ ที่ดีคือการทำให้มันเล็ก อย่าจดทุกอย่างลงไป จดจุดสำคัญ ใช้ภาพประกอบและภาพวาด หากต้องการดูว่าสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ให้ใช้ Mind Map
หยุดพัก
การอดนอนอาจทำให้เราเบลอได้ และการหยุดพักสักนิดจะช่วยให้สมองรวบรวมและประมวลผลสิ่งที่เราได้เรียนรู้เข้าสู่ระบบหน่วยความจำได้ดีขึ้น คืนนั้นพยายามนอนหลับให้เพียงพอเพื่อรักษาความทรงจำของคุณในระยะยาว
ในที่สุด
การนำเคล็ดลับและคำแนะนำเหล่านี้ไปปฏิบัติจะช่วยให้คุณอ่านได้เร็วขึ้นและเข้าใจมากขึ้น เมื่อเราต้องการหาคำตอบ เราสามารถหาคำตอบได้เร็วกว่า หวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน

#เทคนคการอานหนงสอ #ยกระดบการอานของคณไปอกขน


#เทคนคการอานหนงสอ #ยกระดบการอานของคณไปอกขน

Cẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button