Wiki

การเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัย: เรื่องราวที่ไม่ควรมองข้าม

การเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัย: เรื่องราวที่ไม่ควรมองข้าม

ในยุคปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการสื่อสารที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา จึงทำให้การเปิดเผยข้อมูลจากผู้ใช้งานและการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น รัฐบาล บริษัท องค์กรต่างๆ มีความสำคัญอย่างมาก แต่บางครั้งการเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจเกิดความสงสัยให้กับสาธารณชน ซึ่งได้มีการเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัยจากบริษัทใหญ่ๆ กันมากมาย ซึ่งเราจะมาดูเรื่องราวที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับการเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัยนี้กันพอสมควร

หนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัยที่ได้รับการพูดถึงกันมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ก็คือเรื่อง Cambridge Analytica ที่เป็นบริษัทที่ได้ผลิตโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งาน Facebook เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2016 ซึ่งก่อให้เกิดภาวะการรั่วไหลของข้อมูลของผู้ใช้งาน Facebook ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ และบทสนทนาของผู้ใช้งาน Facebook ไปยัง Cambridge Analytica

เมื่อเกิดเรื่องรั่วไหลของข้อมูลนี้ขึ้น ได้ทำให้ Facebook ต้องเผยแพร่ข่าวว่ามีผู้ใช้งาน Facebook ผู้ถูกรบกวนข้อมูลถึง 87 ล้านคน ในทางกลับกัน ช่วงเวลาประสานงานระหว่าง Facebook กับ Cambridge Analytica ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจน แต่มีการสันนิษฐานด้านการดำเนินการของ Cambridge Analytica ว่าควบคู่กับกลุ่มโครงการ Brexit และรัฐบาลประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งทำให้เรื่อง Cambridge Analytica เป็นเรื่องราวที่อาจมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งในอนาคตได้

อีกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัยก็คือเรื่องกับบริษัท NSO Group ที่เป็นบริษัทประเภท cyber weapon ที่มีพฤติกรรมในการแอบจับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานและกลับไปใช้ภายในเครือข่ายของเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น WhatsApp หรือ Viber โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจับกุมอาชญากรรม แต่ก็มีการใช้ NSO Group ในการจับกุมนักข่าวและนักกีฬาที่ได้กระทำการประเมินเสริมสร้างสิทธิมนุษยชาติและอ้างว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลเพื่อการปกป้องทางการเงิน

NSO Group ก็ได้ถูกกล่าวหาว่าได้สร้างสุนทรียะระบบควบคุมระบบการทำงานของ iPhone และ Android ต่อไปนี้ เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำมาใช้จำหน่ายได้ ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่น่าจะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวกับ Google ที่หยุดหรือยอมให้ข้อมูลผู้ใช้งานย้ายที่อยู่ไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกตั้งของโครงการ Project Maven แต่เมื่อผู้ใช้งาน Google ทั่วโลกทำการประท้วงและแสดงความไม่พอใจกับการกระทำนี้ จึงทำให้ Google ต้องยกเลิกข้อกำหนดนี้ เนื่องจากมีความกลัวว่าอาจถูกยึดครองขึ้นเพื่อนำไปโจมตีภายในหรือกลุ่มหลากหลาย

แม้ว่าพันธมิตรที่พูดถึงเหล่านี้จะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลผิดกฎหมายหรือละเว้นการรับรองไปตามระเบียบข้อบังคับเท่าไหร่ แต่ก็ไม่น่าประทับใจ เนื่องจากไม่มีการกำหนดชัดเจนว่าข้อมูลของบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ด้วยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ของบุคคลได้ ในเวลาเดียวกัน การดำเนินการของบริษัทถือได้ว่าส่วนมากไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเจตนาเลวลงหรือป่วยร้ายในคุณค่าของชีวิตของผู้ใช้งาน แต่ตัวบริษัทที่มีประวัติศาสตร์การเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัยซึ่งอาจก่อให้เกิดการสะท้อนกลับจากสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้กับทั้งแบรนด์และการทำธุรกิจของบริษัทในเชิงรัฐบาลและอินทิกราลินท์ได้

สุดท้ายสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าจะไม่มีบริษัทใดที่ได้กำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Facebook พวกเขายังคงมีบทที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและการแสดงสิทธิ ดังนั้นผู้ใช้งานควรสำรวจและพิจารณาให้ชัดเจนเมื่อต้องการกดตกลงในการใช้งานพื้นที่ออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อเรามีข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการปกป้องจากการยืมให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานคุกคาม ค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสถิติและการขุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และเปิดเผยพันธมิตรที่น่าสงสัยของบริษัทต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัททางด้านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานควรอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่เป็นสิทธิของผู้ใช้งานและจะต้องดึงมาใช้หลังจากนั้น โดยเราควรเข้าใจว่าข้อมูลที่เราสุขสบายผิดกฎหมายจะไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลของเราได้ จึงจำเป็นต้องมีการใช้งานข้อมูลที่ถูกต้องและการจัดการสิทธิผู้ใช้งานให้เหมาะสม

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button