Review

Top 10 ต่อบัตรประชาชน

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ต่อบัตรประชาชน บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม camnangtienganh.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ต่อบัตรประชาชน

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ต่อบัตรประชาชน

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ต่อบัตรประชาชน

1. การทำบัตรประจำตัวประชาชน – สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 • ผู้เขียนบทความ: webportal.bangkok.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32429 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การทำบัตรประจำตัวประชาชน – สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร การทำบัตรประจำตัวประชาชน … คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน 1. มีสัญชาติไทย 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 3. มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การทำบัตรประจำตัวประชาชน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://webportal.bangkok.go.th/vadhana/page/sub/4052/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99″ width=”600″]

2. ทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนบัตรใหม่ 2565 มีอะไรอัปเดตบ้าง?

 • ผู้เขียนบทความ: news.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11806 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนบัตรใหม่ 2565 มีอะไรอัปเดตบ้าง? สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง; ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทั้งนี้ จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้การขอทำบัตรประชาชนใหม่ ในกรณีมีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย จะต้องติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ ภายใน 60 วัน และหากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับ ซึ่งเมื่อได้มีการขยายเวลาไปถึง 30 มิ.ย. 65  ใครที่ต้องการขอทำบัตรประชาชนใหม่สามารถทำผ่านได้หลายข่องทาง ดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://news.trueid.net/detail/YMPmlDzAj4V5″ width=”600″]

3. ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigeneralkonsulat.de

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17675 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน · บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม พร้อมสำเนา · หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน · ทะเบียนบ้านไทยฉบับปัจจุบัน · บัตรแสดงการมีสิทธิพำนักในเยอรมนี ( …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถมายื่นขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน โดยการออกบัตรใหม่แทนบัตรที่หมดอายุ ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaigeneralkonsulat.de/th/tooaibtrprachamtuaprachachn.html” width=”600″]

4. การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ

 • ผู้เขียนบทความ: consular.mfa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27077 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ logo page footer. TOP. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ. Department of Consular Affairs. 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210. วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2555 กำหนดไว้ ได้แก่- การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย- บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล- แก้ไขชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://consular.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?menu=5ddcc2dc54063051c67d4b26″ width=”600″]

5. บัตรประจำตัวประชาชน – Royal Thai Embassy

 • ผู้เขียนบทความ: thaiembdc.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12332 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน – Royal Thai Embassy คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่. หมายเหตุ. 1. ผู้ขอทำบัตร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง2. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร3. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก)ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรใ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaiembdc.org/th/consularservice/idcard/” width=”600″]

6. การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 • ผู้เขียนบทความ: thaiembassy.se

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26240 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (Smart Card) แก่บุคคลสัญชาติไทย. ท่านสามารถจองเวลาทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ หรือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายบัตรประชาชนไทยได้ที่
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ฝ่ายกงสุล)
  โทรศัพท์ +46 (0)70-091-6192 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  อีเมล์ idcard@thaiembassy.se

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaiembassy.se/th/idcard/” width=”600″]

7. บัตรประชาชนหมดอายุ ทำที่ไหนได้บ้าง หลังราชกิจจาออกประกาศ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38873 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประชาชนหมดอายุ ทำที่ไหนได้บ้าง หลังราชกิจจาออกประกาศ … เช็คที่นี่ บัตรประชาชนหมดอายุ ขอทำบัตรใหม่ ขอเปลี่ยนบัตร ในเขตพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด ทำได้ที่ไหน ถึงเมื่อไร หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มีรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลงนามประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/general-news/511489″ width=”600″]

8. ทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 กทม.เปิดจุดบริการรถเคลื่อนที่ มีที่ไหนบ้าง

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13738 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 กทม.เปิดจุดบริการรถเคลื่อนที่ มีที่ไหนบ้าง ทำบัตรประชาชนใหม่ บัตรประชาชนหาย บัตรประชาชนหมดอายุ กทม.ให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่เดือนกรกฎาคม 2565 มีที่ไหนได้บ้าง อัพเดทที่นี่.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/economy/532164″ width=”600″]

9. ขอทำบัตรประชาชนคนไทย – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaiembassy.fr

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35387 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขอทำบัตรประชาชนคนไทย – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอทำบัตรประชาชนคนไทย · กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองออนไลน์ (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย) และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด · บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09:30-12:30 น. / 14:00-17:30 น.
  ปิดทำการ: เสาร์, อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  แผนกวีซ่า 09:30-12:00

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thaiembassy.fr/services/thai-id-card/” width=”600″]

10. ระเบียบการ ขอ ทำ บัตร ประจำ ตัว ประชาชน ไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaiconsulate.jp

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21821 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระเบียบการ ขอ ทำ บัตร ประจำ ตัว ประชาชน ไทย เอกสารประกอบการขอทำบัตรประชาชน (นำมาในวันนัดหมายยื่นคำร้อง). ประเภท, บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา), บัตร Residence card หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ( …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
  และหนังสือเดินทาง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thaiconsulate.jp/th/family-r_8_1/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ต่อบัตรประชาชน

Related Articles

Back to top button